Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Konflikt v Kosovu - sociální výzkum

Důvod tématu
Ozbrojený konflikt v Kosovu jsme si vybrali, neboť je to poměrně aktuální
téma, které se týká ohrožení lidského života.


 Reklama


My osobně za sebe si myslíme, že řešení konfliktu v Kosovu
bylo uspěcháno. Dále se domníváme, že v dnešní vyspělé civilizaci, by se
konflikty měly řešit beze zbrání. Pokud již není zbytí, to je otázka názoru a
situace, pak konkrétně válka v Kosovu byla zahnána do přílišného extrému.
Jsme přesvědčeny, že v současnosti už příliš trpí civilní obyvatelstvo a
ještě hodně bude po ukončení války, neboť země je už teď velmi zničená (domy,
příroda, infrastruktura) a nemluvě o psychice lidí a vůbec dětí.

 

Zaměříme-li se na klíčové otázky, pak na otázku č.:1 “Jaký
je váš náhled na řešení konfliktů za pomocí zbraní “na prahu” 21.
století?” odpovědělo 10% dotázaných ® dobré řešení
– jinak to nejde, 40% si myslí ® průměrné řešení –
nejde-li to dohodou, pak násilí a 50% se domnívá ®
špatné řešení – vždy existuje jiná možnost než násilí.

Co se týká otázky č.: 2 “Souhlasíte s válkou
v Kosovu?”, pak 20% se vyjádřilo souhlas s válkou a 80% nesouhlasí.

Pokud si všimneme otázky č.: 4 “Souhlasíte se zásahy NATO do
situace v Kosovu?”, pak 46,7% souhlasí se zásahy a 53,3% je proti zásahům.


Názory dotazovaných, kteří volili možnost “jiná odpověď” u
otázky č.6:


Tyto názory rozdělujeme do čtyř kategorií. První varianta často uváděná
souvisela s dokazováním moci či jejím posílení a respondenti měli na mysli
hlavně vliv USA. Druhým typem názorů, se kterým jsme se setkali, je okupace Srbů,
útok na slovanskou rasu a diktování podmínek ostatním národům. Předposlední
souhrn názorů není tématicky stejný, mezi ně patří hledání nových kolonií a
zabránění rozšíření konfliktu do dalších zemí. Zbytek respondentů uvádělo
vyhýbavé odpovědi nebo takové, které ve skutečnosti vystěhovali obě předchozí
varianty.


Názory lidí na otázku č.7:


Nejčastěji navrhované řešení je dohoda či-li žádné řešení. Je tedy
zřejmé, že naši dotazovaní mají pocit, že se problém dostatečně nediskutoval a
nesnažili se o vyjednávání více důkladnější a účinnější. Někteří si ale
myslí, že už by se mělo pokračovat v tom, v čem se začalo (zásahy NATO)
a jiní navrhují finanční výpomoc. Je třeba brát v úvahu, že toto řešení
lidé navrhují jen na základě informací, které získají z médií. Někteří
dotazovaní proto uvedli, že nemají dost informací, a proto nemohou objektivně
posoudit a navrhnout řešení.

Výsledky a jejich závislost či nezávislost

Následuje zhodnocení výsledků ankety závislosti odpovědí na
otázky v souvislosti s věkem, pohlavím a vyznáním. Hypotézy testujeme
vždy na 95-ti% spolehlivost. Jsme si také vědomy určitého zkreslení výsledků
v souvislosti s ne příliš, pro tuto metodu, velkým vzorkem respondentů,
relativně malou četností a malým zastoupením skupin.


Závislost odpovědi na věku respondentů


Odpovědi na otázku č.: 1
“Jaký je váš náhled na řešení konfliktů za pomocí zbraní “na prahu” 21.
století?”


hypotéza H0 byla stanovena: odpověď závisí na věku
dotázaných ® X2 < W

hypotéza H1 byla stanovena: odpověď je nezávislá na
věku ® X2 > W

kritický obor k = 2, W = 5,99

Odpověď 17 – 24 let 51 – 72 let a
dobré řešení 2 (2,2) 1 (1,8) 3
průměrné řešení 7 (8,1) 4 (2,9) 11
špatné řešení 13 (11,7) 3 (1,6) 16
a 22 8 30


X2 = 1,65 X2 < W
FACE=\\"Symbol\\">® H0


Výpočet nám potvrzuje hypotézu H0, to znamená, že odpověď na tuto
otázku je závislá na věku respondentů.


Odpovědi na otázku č.: 2 “Souhlasíte s válkou v Kosovu?”


hypotéza H0 byla stanovena: odpověď závisí na věku
dotázaných ® X2 < W

hypotéza H1 byla stanovena: odpověď je nezávislá na
věku ® X2 > W

kritický obor k = 1, W = 3,84

Odpověď 17 – 24 let 51 – 72 let a
ano 5 (4,4) 1 (1,6) 6
ne 17 (17,6) 7 (6,4) 24
a 22 8 30


X2 = 0,38 X2 < W
FACE=\\"Symbol\\">® H0


Výpočet nám potvrzuje hypotézu H0, to znamená, že odpověď na tuto
otázku je závislá na věku respondentů.


 


Zhodnocení ankety


Ankety o válce v Kosovu se zúčastnilo celkem 30 respondentů,
kteří dle by dle věku mohli tvořit tři generace. Ovšem rozsah našeho vzorku by byl
po takovémto rozdělení příliš malý, dohodly jsme se na rozdělení pouze do dvou
generací, tedy 17 – 24 let (22 dotazovaných) a 51 – 72 let (8 dotazovaných). Co se
týká zastoupení dle pohlaví zúčastnilo se naší ankety 11 mužů a 19 žen.Pokud
bychom se měly zmínit o vzdělanostní struktuře respondentů, pak převážnou
většinu tvořili studenti VŠ, ti ostatní byli zastoupeni příliš ojediněle, proto
nepovažujeme za nutné uvádět toto rozdělení v číslech či procentech. Mnohem
zajímavější, podle našeho názoru, rozdělení našich dotázaných dle víry, neboť
i nás samotné překvapilo to číslo, tedy se zúčastnilo 13 věřících a 17
nevěřících lidí.+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama