Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Tajná řeč těla

I. Úvod

Řeč těla je pro nás důležitá zejména z toho hlediska, že totiž významně ovlivňuje náš úspěch či neúspěch v jakémkoli společenském střetu, a to osobním nebo profesním.

 Reklama


Výzkum dokazuje, že pouze 7% toho, co chce účastník jakékoli konverzace vyjádřit, je obsaženo v jím vyslovených slovech.

Většina sdělovaných informací je předávána pomocí složité směsi vzezření, držení těla, vystupování, gestikulace, pohledů a mimických výrazů. Kromě toho velká část takto předaných informací působí pod hranicí vědomí. Ovlivňují naše nálady, postoje, očekávání a motivaci, i když si to ani neuvědomujeme. Zde se nabízí pádný nástroj přesvědčivého působení těm, kdo jsou schopni ho účinně použít.

Ve stále více uspěchaném světě konkurence se může schopnost nonverbální komunikace ukázat jako klíč k dosažení vytčeného společenského a profesionálního cíle. Můžeme ovládat vysílané vzkazy zároveň s přesným vyhodnocováním přijatých signálů. Tato schopnost číst přesně signály vysílané řečí těla jiného člověka je zvláště důležitá v situacích, kdy tušíme pokus o zatajení stresu, zamaskování úzkosti, zakrytí klamu, zastření nerozhodnosti nebo skrytí nepřátelství.

To co říkáme, často vede k úspěchu či neúspěchu daleko méně než to, jak to říkáme.

 

II. Řeč těla jako prostředek komunikace

Často bývá citován závěr výzkumu amerického vědce Alberta Mehrabiana, v němž se říká, že sympatii a antipatii lze v druhých lidech vzbudit

• ze 7% textovým chováním, tzn. věcným obsahem slov;
• z 38% vokálním chováním, tzn. melodií a rytmem řečí;
• z 55% faciálním chováním, tzn. výrazem obličeje.

Občas se z tohoto tvrzení vyvozuje mylný závěr, že řeč těla je pro prodejce důležitější než obsah promluvy. Lze si však jen stěží představit hluchoněmého prodejce.

Sympatie je důležitá pro rozhodnutí o koupi. Nerozhoduje však o všem. Jelikož nabídky konkurentů se čím dál tím víc sbližují (nejsou velké cenové rozdíly), a tak faktory sympatie a antipatie mohou ovlivnit rozhodnutí.

 

III. Signály tělesných pachů

K mezilidské komunikaci patří i pach, který "vypařujeme" při styku s druhými. Pachy, které v říší zvířat představují velmi důležitý komunikační prostředek, mají pro lidské společenství vycepované kosmetikou význam mnohem menší.

Není však vyloučeno, že také pachy hrají v nevědomí stále ještě důležitou roli. Určité pachy vylučujeme, když cítíme sympatii a antipatii, odvahu a strach.

Pachy patří neodmyslitelně k naší moderní společnosti a působí na nás podobně jako drogy.

Kdo se "potí strachem", vysílá pachové signály (pes je dokáže vycítit). Jsme si jisti, že nás klient necítí? O "pachové řeči" je ovšem známo velmi málo. Vzpírá se přímému vědomému řízení, "režii" mnohem více než mimika a gestikulace. V současné době můžeme ovšem k zastření pachů použít kosmetiky a osobní hygieny.

Několik doporučení:

1. Nekuřákovi zrovna nevoní ten, kdo si zapaluje jednu cigaretu za druhou
- pokud jste tedy kuřáci a nemíníte se vzdát svého zlozvyku, dávejte obleky častěji
do čistírny nebo je pořádně provětrávejte

2. Při používání deodorantů je známé, že vonné látky obsahující muškát, pomerančovou silici a baldrián uklidňují partnera a lehká citrónová vůně vyvolává při jednání kooperativní atmosféru.

3. Osvěžovače dechu sice nedělají žádné zázraky, ale mohou zlepšit vztahy s partnery.

 

IV. První dojem

Jak dlouho trvá udělat první dojem? Hodinu, den, měsíc neb celý život? Naneštěstí pro každého, kdo si myslí, že může vytvářet dojem týdny nebo dokonce roky, svědčí průkazná fakta o tom, že horní hranice je okolo čtyř minut.

Ačkoli i tato doba se zdá být nesmyslně krátká pro vytvoření tvalého úsudku o jiné osobě, někteří odborníci obhajují názor, že si člověk vytvoří první dojem již během prvních 120 vteřin.

"První dojmy jsou rozhodujíc v každodenním životě a přijímací pohovory nejsou žádnou výjimkou"

"První čtyři minuty jsou klíčové pro vytvoření trvalých společenských vztahů, rodinné harmonie, obchodního úspěchu nebo sexuálního uspokojení." Během této krátké doby je nedostatek času pro působení pomocí mluveného slova. Prakticky všechny informace jsou navzájem předávány pomocí řeči těla.

Výzkum také ukázal, že když si utvoříme jednou nějaký úsudek o jiné osobě, ať už příznivý nebo nepříznivý, jen těžko ho již měníme. Spíše než bychom změnili názor, překroutíme případnou novou informaci takovým způsobem, aby podporovala naše původní předpoklady.

Když na nás někdo při našem prvním setkání zareaguje kladně, je jasné, že přetrvávající počáteční dojmy pak pracují v náš prospěch. Ale řekněme, že toto setkání dopadlo nešťastně. Co se stane, když jsme, z různých důvodů, schůzku pokazili? Bohužel, odpověď je taková, že napravit špatný první dojem může znamenat dlouhý, trvalý a možná marný boj.

 


V. Bublina osobního prostoru

Okolo každého muže, ženy nebo dítěte se rozprostírá skutečná, ale neviditelná "prostorová bublina".

Na rozdíl od většiny jiných hranic se vnější okraj bubliny nepřetržitě rozšiřuje nebo smršťuje v závislosti na našem vztahu k těm, kdo chtějí vstoupit do našeho teritoria. Kromě toho toto platí pouze pro setkání s lidskými bytostmi a ne pro odstup, který si udržujeme např. od nábytku.

V našem světě rozlišujeme 4 hlavní rozměry neboli zóny osobního prostoru: intimní, osobní, společenskou a veřejnou. Ty je možno dále rozdělit na užší a širší zóny. Každá z nich představuje velikost "bubliny, kterou se pokoušíme si udržet během různých setkání.

Manipulací s těmito vzdálenostmi můžeme dosáhnout rychlejšího utváření výrazných a přátelských vztahů a prohlubovat jejich intenzitu. Stejně tak tím můžeme snadněji prosadit svoji autoritu, rychleji informovat o svém postavení a účinněji prosadit svoji osobnost vůči druhým.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vzdálenost intimní
- užší zóna

Odstup: 15 cm nebo méně
Tato vzdálenost je vyhrazena pouze pro takové činnosti jako milování, objímání, útěchu a ochranu.
Do této zóny mají svolení i mimo jiné lékaři a zubaři.


- širší zóna

Odstup: 15 - 45 cm
Do této zóny umožňujeme přístup příbuzným, manželovi (ce), snoubenci (ce), dětem, rodičům, milenci (ce) a blízkým přátelům.

Záměrné narušení této zóny může také využít agresivní nadřízený k získání informace od váhavého zaměstnance, nebo ke znervóznění dotazovaného uchazeče o místo, třeba proto, že chce zjistit, jak bude reagovat na nátlak nebo se s tím můžeme setkávat ve velkém městě a to např. v zaplněných autobusech, výtazích, atd.

Doporučení:
Dbejte na to, abyste nikdy neúmyslně nenarušili intimní zónu jiné osoby. Pokud tak činíte úmyslně v rámci manipulativní strategie, uvědomte si, že vyvoláte silný nárůst vzrušení.


2. Vzdálenost osobní
- užší zóna

Odstup: 45 - 90 cm
Do této zóny mohou vstoupit pouze blízcí přátelé a příbuzní, aniž by vyvolali znepokojení.

Stejně jako intimní zóny ani tento prostor by neměl být narušován.


- širší zóna

Odstup: 75 - 120 cm
Tato zóna, která je právě v rozpětí normálního dosahu, je používána doslovně k "udržení si lidí od těla". Této vzdálenosti dávají přednost lidé při rozhovorech s náhodnými přáteli, obchodními známými atd.

Pokud je tato zóna narušena, snažíme si zachovat vzdálenost a opatrně ucouvneme.


3. Vzdálenost společenská
- užší zóna

Odstup: 1,2 - 2,1 m
Vzájemný dotyk je nemožný. Tato zóna je vyhrazena pro setkání s cizími lidmi a pro neosobní jednání.


- širší zóna

Odstup: 2,1 - 3,7 m
Na tuto vzdálenost učitelé hovoří k malým skupinám studentů. Je také vhodná k použití na schůzích, při diskusích, pohovorech a podobných důležitých, ale zcela neosobních výměnách názorů.


4. Vzdálenost veřejná
- užší zóna

Odstup: 3,7 - 7,6 m
Tato vzdálenost je nejčastěji používána při jednání s cizími lidmi.
- širší zóna

Odstup: 7,6 a více
Této vzdálenosti dávají přednost učitelé a přednášející, je to také vzdálenost, která zvyšuje prestiž a autoritu těch, kdo si tuto vzdálenost dokážou udržet.

 

VI. Skrytá síla stisku ruky

Každý z nás již pravděpodobně zažil stisk "mokré ryby" a téměř jistě si také vytvořil na dotyčného člověka negativní názor od okamžiku, kdy si s ním podal ruku. Většina z nás již také trpěla, doslova, v rukou mužů železného stisku, považujících za znamení slabosti každé podání ruky, které nepřivodí zlomení alespoň pár záprstních kůstek.

Správným použitím podání ruky můžete při tomto prvním okamžiku fyzického kontaktu během méně než pěti vteřin posílit již vytvořený dobrý dojem nebo v mnohém napravit počáteční dojem nepříznivý.

Během podání ruky jsou informace předávány šesti způsoby:

1. Vzhled ruky (dlaně, prsty, nehty)
2. Hmatový vjem stisku (měkkost, jemnost nebo tvrdost a mozolatost)
3. Stupeň suchosti nebo vlhkosti ruky
4. Použitá síla stisku
5. Délka trvání kontaktu (průměr 5 - 6 vteřin)
6. Styl uchopení - dominantní styl, spojenecký styl a podřízený styl a další modifikace např. rukavice, uchopení za zápěstí, uchopení za rameno atd.

Doporučení:
za všech okolností udržujte svou dlaň suchou
používejte střední sílu stisku
držte ruku druhého asi okolo 5 - 6 vteřin

 

VII. Jak správně číst druhé

Ten, kdo má oči aby viděl, a uši, aby slyšel,
se může přesvědčit, že žádný smrtelník nedokáže
nic utajit. Jestliže jeho rty mlčí, hovoří svými
konečky prstů; jeho skryté myšlenky z něho prosakují ven
každým pórem.

Sigmund Freud

Schopnost úspěšně vysílat a číst neverbální signály je ovlivněna mnoha rozdílnými proměnnými, jako jsou věk, pohlaví, postavení a zaměstnání.


1. Jak správně číst osobnost

Signály řeči těla nám mohou pomoci stanovit, zda člověk, s kterým jednáte, je otevřený a extrovertní nebo příliš vážný a introvertní. Z jeho chování to nemusí být vždy zcela zřejmé, protože i introverti občas ztratí zábrany a extroverti se naopak zase někdy stáhnou do ulity.

Větší míra použití řeči těla
Extroverti obvykle používají více přemrštěnou gestikulaci a snaží se ovládnout větší prostor než introverti.

Používání pohledu
Extroverti používají více přímého zrakového kontaktu, dívají se na druhé déle a častěji než introverti.

Směr odvrácení pohledu
Extroverti mají sklon odvracet pohled doleva, kdežto introverti doprava.


2. Jak správně poznat nervozitu

Rozrušení lidé se prozrazují řadou nepatrných, ale nezaměnitelných signálů řeči těla. Např. Nervózní lidé často dělají drobné šouravé pohyby nohama, hrají si se svým perem, tužkou, pohrávají si se svými vlasy, sbírají neviditelné smítka nebo se potahují za ucho.


3. Jak správně poznat klam

Mnozí lidé se domnívají, že lháře lze snadno odhalit - avšak mýlí se. Protože se lháři podvědomě obávají, že pohyby rukou nějak prozradí podvod, mají sklon k menší gestikulaci, dotýkají se více v oblasti obličeje (mnou si ucho), škrábou se na krku, dotýkají se očí. Muži se dotýkají nosu a potom odvrátí pohled směrem dolů a ženy si jemně mnou kůži těsně pod okem a pak obvykle odvrátí pohled vzhůru.

 

VIII. Závěr

Tímto uzavírám pojednání o tajné řeči těla, která může vést k úspěchu i neúspěchu. Toto téma je velice rozsáhlé a díky rozsahu seminární práce nemohlo být řečeno vše. I přesto si myslím, že i v těchto základech je skryto mnohem více, než se na první pohled zdá.

Ať jde o uplatnění našich osobních půvabů nebo profesionálních schopností, řeč těla hovoří vždy nejhlasitěji ze všech.
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama