Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Medody a formy výchovy

Metody výchovy

 Co jsou to výchovné metody?
Jsou to způsoby, cesty, kterými rozvíjíme dobré vlastnosti svěřenců, řešíme vzniklé špatné situace, rozvíjíme návyky ap.


 Reklama


 2. Vysvětlit dělení+hra
Dělení: (VM dělíme podle toho, na kterou lidskou stránku osobnosti chceme působit)
1. působení na rozum (intelekt dítěte)
2. působení na city
3. působení na vůli

 Postupně rozdělit

Působení na rozum

 Jsou vhodné pro všechny děti? Pro které ne?
Vysvětlit přesvědčování, vysvětlování, rozhovor: Jaký má účel?

a) přesvědčování – snažíme se pomocí kvalitních argumentů přesvědčit dítě, že je nutná změna chování
b) vysvětlování – vysvětlujeme, proč je dobré nebo nutné dodržovat např. nějakou zásadu společenského chování
c) individuální rozhovor – v této fázi nemá být ještě trestem. Volíme ho tehdy, když už došlo k nějakému přestupku a my se snažíme docílit toho, aby se přestupek neopakoval. Podmínky – zásadně mezi 4ma očima, klidná atmosféra bez zvýšení hlasu, provedeme rozbor vých. situace, ve které se snaží zjistit příčiny a motivy jednání dítěte. Také se snaží o to, zda dítě chápe své nevhodné jednání a dovede ho posoudit.
Tyto metody, kterými působíme na rozum a intelekt dětí, jsou účinné pouze tehdy, jestliže mají děti inteligenci rozvinutou. Není-li tomu tak, jsou tyto metody neúčinné.


Působení na city

 Je vhodná pochvala jak materiální, tak finanční? Jsou vhodné i u problémových dětí?

A) pochvala- je výborná metoda, která podněcuje děti k dalšímu dobrému chování. Hovoříme tady o pochvale slovní, o povzbuzení, neužíváme odměny materiální či finanční. Některé pochvaly mohou mít veřejného hodnocení, kdy pochválíme někoho před ostatními. Nesrovnáváme však s jiným dítětem. Pochvaly jsou využívány ve výchově dost málo, někdy chybí u problémových dětí. Problémový žák potřebuje pochvalu snad nejvíc.
B) kladení požadavků – požadavky klademe vždy zřetelně, kategoricky, nesmlouvavě, přiměřeně, avšak rozumně. Musí to být požadavek objektivní, pedagogicky správný (nesprávné je nutit děti do jídla a fixovat tím nechutenství, stavět děti do kouta ap.). Požadavek můžeme ovšem zrušit, nejsme-li si jisti jeho správností. Požadavek může mít podobu : - rady, návodu
- doporučení, upozornění
- pokynu, nařízení, povelu v TV

C) výchovná působení pro posílení ukázněnosti dítěte
 Jak často smím používat napomenutí? Co se stane, když jej používám příliš často?
 K rozhovoru - smím použít větu: Když budeš zlobit, nebudu tě mít ráda?
 K rozhovoru - Je vhodný rozhovor odročený za 24hod? Pro koho? Co se může stát?
1. Výtka, napomenutí – šetříme výtkou i napomenutím, aby mělo váhu, příliš časté napomínání dětí je přestane brzy zajímat a nikdo to už neposlouchá. Volíme spíše cestu, že se přiblížíme k dítěti, zastavíme se u něj, u malých dětí mu můžeme položit ruku na rameno.
2. Situační výchovný rozhovor – rozhovor mezi 4ma očima, kdy se provinění již několikrát opakovalo. Probíhá klidně, nezvýšíme hlas, spíše dáme najevo smutek z toho, že dítě nereaguje na výtku. Snažíme se zjistit motivy a příčiny chování dítěte a snažíme se dojít k závěru, že dítě zlepší své chování. Situační rozhovor je sám o sobě trestem a nesmí vyústiti v další potrestání. Neužíváme věty typu: „Budeš-li zlobit, nebudu tě mít ráda.“. Malé děti této větě uvěří a může se jich hodně dotknout.
3. Odročený rozhovor za 24hod - volíme jen výjimečně u silných jedinců, a to tehdy, kdy už jsme vyčerpali všechny možnosti. Dítěti sdělíme, že si musíme věc důkladně promyslet a budeme ji řešit až druhý den. Je to však nebezpečný trest, protože dítě se slabou NS by mohlo těžko snést odklad.
4. Exemplární výchovná opatření – vyloučení z ubytování...

Působení na vůli
- metoda cvičení: užívá se hlavně u dětí předškolního věku, vyžaduje klid a trpělivost, její funkce je utvářet a upevňovat hygienické, kulturní, společenské a mravní návyky.
- metoda přecvičování
- metoda výchovného režimu – jde o cílevědomé, promyšlené a uspořádání času, jednání a prostředí.

Hra:
City: Kladení požadavků: Mám na tebe tento požadavek:
Rozum: Přesvědčování Nekuř, škodí to zdraví.
City: Pochvala
Rozum: Vysvětlování: Na přechodě – křižovatka.
Vůle: Cvičení: Z lžičky přeučujeme na příbor
City: Napomenutí: Necháš toho...

Jiné druhy dělení:
Podle postavení vychovávajícího:
přímé působení (vysvětlování, hodnocení, cvičení..)
nepřímé( Prostřednictvím vhodně navozených zkušeností vychovávajícího – sport, práce, umění ap.)
Podle hlavního prostředku působení:
slovní (slovo)
názorné (příklad)
činné (zkušenosti z vlastní aktivity žáka)
Podle stupně aktivity vychovávaných
pasivní (vychovávaní přijímají působení vychovatele: rozhovor, cvičení...)
aktivní ( vychovatel i vychovávaní jsou v interakci: rozhovor, cvičení...)
samostatné (vychovávaní sami přicházejí s iniciativními podněty)

Existují i nevhodná výchovná opatření jako

 Ptát se která, co mají za následek?

- tělesný trest
- zákaz vycházek ( potřebuje uspokojit fyziologickou potřebu – nedostane-li se to dítěti, je podrážděné, nervózní, agresivní)
- zákaz oblíbené činnosti (Dítě cítí křivdu a chce se pomstít. Tyto zákazy berou dítěti chuť k činnosti, k učení i k ukázněnosti)
- trest prací (již od malička pěstujeme odpor k práci)
- výchovná opatření proti důstojnosti dítěte
- zavírání dětí...

 Je v některé zemi dovolen tělesný trest vykonaný rodičovskou rukou? Je dovolen u nás?
Ve Velké Británii. Musejí být ovšem udělovány s láskou a citem. U nás byl zrušen na školách 1860.

Pavel Říčan ve své publikaci Agresivita a šikana mezi dětmi tvrdí, že: „Na našich školách nejsou tělesné tresty zakázány. Myslíte si, že má autor pravdu? Na tuto otázku odpovídalo ve výzkumu 202 učitelů. Z nich neodpovědělo 16 učitelů.
 Jaký tipujete výsledek?
S názorem, že na našich školách tresty nejsou, souhlasí 57 učitelů (30,6%), nesouhlasí 129 (69,4%).

Formy

=prostředí:
školní výchova (vyučování, mimovyučovací školní aktivity ap.)
mimoškolní ( společenské organizace, kulturní instituce, hromadné sdělovací prostředky)
(rodinné aktivity ap)
sebevýchova ( důležité je naučit se sebevýchově - duševní hygiena, civilizační nemoci ap.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama