Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Informatika - analýza trhu


Úvod
Podstata ERP
Významní dodavatelé ERP a jejich produkty
SAP
Microsoft
LCS International, s. r. o.
Lawson
Beep, s.


 Reklama


r. o.
Lomar Info, spol. s r. o.
SoftM Czech republic, s. r. o.
Přehled zjištěných skutečností
Závěr
Literatura
Abstract/Abstrakt
Keywords/Klíčová slova
JEL Classification/JEL Klasifikace

 

Úvod

Ve své seminární práci popíši stručně podstatu systémů ERP a dále se budu zabývat analýzou současného trhu těchto systémů. V závěru seminární práce provedu zhodnocení nabídky.

Podstata ERP

 

Enterprise Resource Planning (ERP) je manažerský informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejicich s produkčními činnostmi podniku. Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, a účetnictví.

 

Zavádění (nebo-li implementace) je nejnákladnějším a nejdůležítejším faktorem ERP systémů. Má za úkol popsat dosavadní ekonomické procesy a nadefinovat je do ERP systému tak, aby provádění těchto procesů bylo efektivní, rychlé, jednoduché a provázané s procesy na kterých závisí. Implementace a kroky s ní související mají následující strukturu:
 

1. Definice procesu na ekonomické úrovni.
2. Naprogramování, případně úprava stávajícího kódu.
3. Otestování.
4. Přenos do produkčního prostředí.

V praxi bývají instalovány tři téměř totožné systémy, a to:
1. vývojový – zde pracují programátoři. V případě, že je kód hotový, přenáší se do dalšího systému,
2. testovací/konsolidační – Tento systém obsahuje kopii produktivních dat. Zde se testuje kód vytvořený ve vývojovém systému. Jednou za čas (řádově měsíc) se provede obnovení

produktivního systému do testovacího. Konzultanti zjišťují, zda kód vykonává svou činnost správně a v souladu s ekonomickými procesy,
3. produkční systém – v něm se nachází ostrá produkční data. Naprogramované změny se na tato data aplikují pouze po jejich důkladném otestování. Na tomto systému pracují běžní uživatelé (účetní, fakturanti, skladníci, manažeři atd.).

Za předpokladu, že systém je správně implementován, přináší řadu výhod. Především se jedná o zefektivnění a zrychlení ekonomických procesů, dále centralizaci dat, dlouhodobé úspory v investicích do informačních systémů a hardware. V konečném důsledku zvyšuje flexibilitu, takže i konkurenceschopnost.


Významní dodavatelé ERP a jejich produkty

SAP

Společnost SAP byla založena v roce 1972 pěti bývalými zaměstnanci IBM. V současné době sídlí společnost ve Walldorfu v Německu. Je to čtvrtá největší softwarová společnost na světě a jedna z vedoucích v oblasti databází v segmentu B2B.

 

Společnost nabízí produkt mySAP ERP, jedná se o řešení, které je postavené na otevřené technologické platformě. Funkčnost systému je rozsáhlá a pokrývá širokou škálu podnikovch činností.

 

Systém umožňuje provádět analázy v oblasti pracovních sil, provozu a dodavatelských řetězců. V oblasti finančního a manažerského účetnictví umožňuje automatizaci řízení finančních toků. Dále obsahuje nástroje pro maximální využití potenciálu pracovních sil. Systém má integrované komunikační technologie, jako jsou internetový prohlížeč, hlasová a mobilní zařízení, což umožňuje snadné a efektivní sdílení obchodních dat.

 

Jako hlavní přínosy řešení uvádí společnost SAP následující:
1. Zvýšení produktivity – systém umožňuje propojit uživatele uvnitř i vně společnosti, zákazníky, dodavatele a obchodní partnery.
2. Nárůst porozumění – dostupnost patřičných informací ve správný čas umožňuje optimálně řešit problémy.
3. Zkvalitnění dohledu – řešení poskytuje nástroje pro interní kontrolu a průhledné finanční prostředí
4. Vyšší flexibilita – řešení je dle požadavků zákazníka možné doplnit aplikacemi CRM, SCM, PLM a další
5. Snižování nákladů – umožňuje řidit celkové náklady na IT s podporou již nasazených investic.

 

Microsoft

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení. Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation, zahájila svoji činnost v roce 1992.

Společnost nabízí v této oblasti dva systémy, a to: Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX.

Microsoft Dynamics NAV, který je řešením pro správu podnikových zdrojů. Umožňuje automatizovat, integrovat a lépe řídit jednotlivé firemní procesy v oblastech financí, výroby a řízení projektů, distribuce, správy zákaznických vztahů a e-commerce. Systém je členěn do několika hlavních modelů: správa financí, řízení výroby, řízení dodavatelských řetězců, řízení vztahů se zákazníky, e-Commerce, Employee Portal.

Microsoft Dynamics AX je řešení pro plánování a řízení firemních zdrojů a e-business. Toto řešení zahrnuje aplikaci interního řízení a administrativy a aplikace pro obchodní styk a komunikaci. Systém je tak otevřený, aby jej firmy mohly provázat se svými dodavateli, obchodními partnery a zákazníky.
Systém především nabízí vysokou funkčnost, flexibilitu, dokonalý přehled, umožňuje získání a sdílení aktuálních informací všem uživatelům. Program e řešením „all-in-one“, tzn. svou obsáhlou funkčností pokrývá v širokém rozsahu firemní a podniaktelské oblasti, umožňuje snížit potřebu jiných systémů na minimum.

LCS International, s. r. o.

 

Společnost LCS International, s. r. o. byla založena v roce 1990 jako ryze česká společnost bez účasti zahraničního kapitálu. Dnes patří mezi přední české IT firmy a je nejvýznamnějším českým producentem pornikových aplikací.

Produktem společnosti LCS, který spadá do kategorie ERP je LCS Noris. Systém svou funkčností pokrývá veškerou agendu firmy, základem je aplikační jádro a k němu je přidružena sada standardních modulů – modul ekonomický, modul řešící problematiku logistiky a skladového hospodářství, modul řešící oblast lidských zdrojů. Systém dále řeší i oblasti, určené obchodnímu oddělení (zákazníci, dodavatelé, smlouvy, zakázky…) a oddělení marketingu (CRM) či managementu firmy ( controlling, porady..)

Všechny moduly mohou být zařazeny do systému Workflow s možností využití již přednastavených workflow procesů. Systém LCS Noris je plně integrován s produkty Microsoft, jako jsou programy MS Office, MS Project či MS Exchange včetně elektronické pošty a faxu.

Vysoká otevřenost systému umožňuje standardní aplikační jádro rozšiřovat o další specializované moduly, podle potřeb a provozních zvyklostí daného podniku.

 

LCS International nabízí i možnost využívat systém IS LCS Noris, aniž by byl implementován u zákazníka, formou vzdáleného přístupu do systému, který je instalován a spravován na serveru LCS včetně databází zákazníka. Jedná se o outsourcing IS LCS Noris za přesně definovaných podmínek, který nevyžaduje počáteční investici do pořízení IS.


Lawson

V roce 2006 se sloučily společnosti Lawson Software a Intentia, aby vytvořily novou společnost Lawson. Společnost dodává software a implementační služby pro 4 000 zákazníků v oblasti výroby, distribuce a údržby do 40 zemí světa.

Společnost Lawson dodává kompletní řešení pro komplexní podnikové procesy se dvěma liniemi produktů, které potvrzují nejpokročilejší open standard technologie:
M3 pro zákazníky kteří vyrábějí, přesunují a poskytují produkty a S3 pro zákazníky ve sféře služeb, kteří mají zdroje a podporují.

Výš zmiňovaná řešení zahrnují řízení podniku, řízení vztahů s dodavateli i zákazníky, řízení dodavatelského řetězce, spolupráci v řetězci hodnot, řízení výkonnosti podniku a řízení pracovního místa a řešení zaměřená na jednotlivé obory průmyslu, která pomáhají zákazníkům zefektivnit jejich procesy a zvýšit jejich podnikovou výkonnost.

Beep, s. r. o.

 

Společnost Beep s. r. o. byla založena 15. února 1994. Od samého začátku se zabývala zaváděním podnikových informačních systémů. Společnost přinesla na trh vlastní systém TWIST INSPIRE.

TWIST INSPIRE je modulární podnikový informační systém architektury klient / server, postavený nad databázovým strojem Microsoft SQL Server. TWIST INSPIRE zpracovává údaje podnikových oblastí obchodu, ekonomiky a řízení. Zpracovávaná data jednotlivých modulů jsou ostatními moduly efektivně sdílena. Významnou předností modularity systému je možnost postupného zavádění celého systému do provozu. Moduly jsou stavěny tak, aby mohly pracovat samostatně, jejích síla se však projeví až při jejich propojení.

 

Lomar Info, spol. s r. o.

Společnost byla založena v roce 1996, jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Jejím primárním zaměřením byla oblast marketingové komunikace. Společnost je producentem komplexního informačního systému myWAC, který byl na trh uveden v roce 2002 jako nástupce informačního systému Intranet Office.

Toto systémové řešení svým rozsahem nabízí uživatelům maximální funkcionalitu, sjednocení dat a jejich optimální provázanost. Uživatele systémem provází inteligentní a intuitivní komunikační rozhraní využívající jako klienta Microsoft Internet Explorer.

Jako největší přednosti systému uvádí výrobce jeho cenovou dostupnost, variabilita systému, možnost vzdálené správy a otevřenost systému. Systém postihuje celou problematiku řízení společnosti od adresáře firem přes personalistiku až po manažerské funkce.

 

SoftM Czech republic, s. r. o.

Od roku 1973 vyvíjí společnost řešení pro střední podniky. Centrála a vývojové centrum má sídlo v Mnichově. Programové řešení této společnosti se jmenuje SoftM Suite. Jedná se o integrovaný standarní software pro hospodářskou praxi, jehož rozsáhlé spektrum funkčností zahrnuje aplikace z oblastí Supply Chain Management, Customer Relationship Management, E-Business, Business Inteligence a Human Resources.

Program nabízí řadu jazykových modifikací. Uživatelský dialog a logika programu jsou jasně odděleny, datová komunikace probíhá přes XML.
Přehled zjištěných skutečností

Pro přehlednost jsou zjištěné skutečnosti uspořádány do tabulky. Jednotlivé hodnocené kategorie jsou oznámkovány stejným způsobem jako je školní klasifikace.


 

Závěr

Výše uvedené softwarové produkty jsou jen zlomkem těch, které jsou na současném trhu k dispozici, analýza veškeré nabídky by byla mnohem obsáhlejší. Do své práce jsem se snažila zahrnout ty nejznámnější software.

Pro finální výběr by v praxi byla jistě velmi důležitá cena celého ERP řešení. Ta je ovšem závislá na řadě faktorů, jako je rozsah implementace, počet uživatelských licencí, požadavek převodu ostrých dat, apod. Z toho vyplývá, že je velmi obtížné zjistit cenu těchto instalací pro zpracovávanou analázu, z tohoto důvodu také není cena ERP systémů předmětem této analázy.

 

V mé analýze nejlépe dopadly produkty společnosti Microsoft. Ovšem v praxi může být pro zákazníka rozhodující řada faktorů, ať již se jedná o servisní síť dodavatele, implementační a postimplementační služby či specifické požadavky na funkčnost software. Nejvhodnější je smluvení prezentace software před definitivním výběrem.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama