Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Walfdorfská škola

WALDORFSKÁ ŠKOLA

Založil ji v roce 1919 Rudolf Steiner. Šlo o školu pro děti zaměstnanců továrny Waldorf – Astoria u Stuttgardu. Jde o školu alternativní, soukromou, volnou a jednotnou.

 Reklama


Ve světě jsou tyto školy budovány ze soukromých dotací (fondy rodičů).

Rudolf Steiner se zabýval filozofií známou jako anthroposofie. Dětský věk rozdělil do tří etap:
1. tělo fyzické (0-7 let)
2. tělo éterické (7-10 let)
3. tělo astrální (10-14 let)

Program "Waldorfská škola" byl u nás schválen ministerstvem školství ČR koncem roku 1996. Waldorfská škola byla založena jako jednotná dvanáctiletá všeobecně-vzdělávací škola pro děti všech sociálních vrstev společnosti.

Waldorfská škola má 12 postupných ročníků rozdělených do tří stupňů:
1. nižší stupeň
2. střední stupeň
3. vyšší stupeň

Do osmého ročníku vyučuje třídní učitel všechny předměty. Od deváté třídy vyučují odborní učitelé.
Ve W.Š. se nedávají známky, nýbrž je žák slovně hodnocen (i na vysvědčení).
Škola je řízena správcem školy. V této funkci se střídají učitelé a každý ji vykonává poměrně krátkou dobu (od 1 měsíce do 1 roku). Nikdo tuto práci však nechce dělat, jelikož správce má mnoho starostí, avšak plat jako ostatní učitelé.
Učivo je koncentrováno do epoch. Epocha je 2hodinovka, vždy jednou denně a trvá 4-6 týdnů. Po této době se epocha změní a předmět, který se v uplynulých 4-6 týdnech učil, má pauzu. Vyučování hlavních předmětů (matematika, mateřský jazyk a literatura, čtení, fyzika, chemie, přírodopis, dějepis, zeměpis a další) probíhající v tzv. epochách se ještě dále dělí na část rytmickou, vyučovací a vyprávěcí, je monotematický a po dobu 3 a 4 týdnů při něm učitel rozvíjí jedno dané téma (např. matematické operace, stavba domu, dějiny Řecka). Další předměty (jazyky, tělesná, pracovní a hudební výchova, eurytmie apod.) se již vyučují v klasických vyučovacích hodinách. I při nich se však učitel snaží zachovat rozčlenění na část rytmickou - plnou říkadel a písniček, část vyučovací, ve které se probírá nová látka a jakousi vyprávěcí část, která by měla třídu zklidnit a harmonizovat.
Ve W.Š. se postupuje s výukou velmi pomalu. Od druhé třídy se učí dvěma cizím jazykům (jen konverzačně, říkanky, písničky). Hodně výchov – v Hv hra na flétnu, Vv pracovní výchova.
Najdeme zde vedle klasických předmětů i předměty praktické a umělecké např. knihařství, pletení, tkaní, zahradnictví ... V těchto školách se snaží nenadřazovat žádný předmět nad druhý. Proto jsou všechny předměty zařazené do 1. do 9. ročníku pro všechny žáky povinné. Dívky se tak účastní i práce se dřevem a kovem, chlapci pletou, háčkují, atd. Touto rozmanitostí nabídky se chtějí učitelé waldorfských škol co nejvíce přiblížit stavu, kdy každé dítě pro sebe najde v učebním plánu něco v čem bude mít šanci vyniknout - zužuje se tak rozdíl mezi méně a více nadanými nebo zručnými.

Dalším specifikem waldorfských škol je absence učebnic. Jejich roli plní materiály, které si učitel sám, ev. ve spolupráci s kolegy vybírá nebo vytváří. Knihy mohou být doplňkem (např. cvičebnice a atlasy), nikoli hlavním prostředkem výuky.
Osobnost učitele ve W.Š. hraje velkou roli. Učitel je zcela oddán své práci, výchova je zde uměním. Waldorfská škola klade mnohem větší nároky nejen na učitele, ale i na rodiče žáků. Spolupráce s nimi je velmi důležitá a je vedena mnoha směry.

V současné době je v ČR 7 W.Š. z toho jedna v Ostravě na Matiční ulici.
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama