Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

SWOT analýza podniku

1) Stručná charakteristika firmy POEX Velké Meziříčí
Firma POEX Velké Meziříčí a.s. byla založena v roce 1993. Od svého vzniku se zabývá především výrobou extrudovaných slaných a sladkých snacksů a cereálních výrobků, balením suchých plodů, výrobou müsli a dražováním suchých plodů a ořechů v jogurtové a čokoládové polevě.


 Reklama


.
Obchodní aktivity jsou zaměřeny především na velké obchodní řetězce, na maloobchodní prodej a v neposlední řadě na výrobní spolupráci s významnými výrobci potravin v České republice.

 

2) SWOT ANALÝZA

SLABÉ STRÁNKY
- nedostatečné pokrytí trhu
- malá propagace
- nedostatečná modernizace provozu extruzních linek a pracovních prostorů
- nutná centralizace výroby
- nedostatečná péče o zaměstnance (zavedení závodní jídelny..)


SILNÉ STRÁNKY
- HACCP
- klasa na určité výrobky
- splnění ISO 9001:2001
ISO 14001:2005
- speciální služby pro zákazníky(internetový obchod, velikostní
balení dle potřeby zákazníka, ražba čokoládových mincí s logem zákazníka..)
- segmentace výrobků, dětská výživa, bezlepková dieta
- neustálé rozšiřování nabídky a zvyšování kvality produktů
- vlastnění certifikátu garance hmotnosti
- obchodní spolupráce s některými potravinářskými firmami( Nestlé, Orion..)
- neustálé zvašováí kvalifikace zaměstnanců

HROZBY
- konkurence z tuzemského a zahraničního trhu
- ztráta dobrého jména v důsledku nedodržení správné výrobní praxe
- neshody s dodavateli nebo odběrateli


PŘÍLEŽITOSTI
- ekologická výroba
- rozšiřování tuzemského i zahraničního trhu
- nízké výrobní náklady

 


3) SEGMENTACE TRHU


DEMOGRAFICKÉ
-výroba bezlepkových výrobků
-výroba instančních jídel pro děti

PSYCHOGRAFICKÉ
-dražba čokoládových mincí s logem zákazníka
-velikostní balení potravin dle potřeba zákazníka

BEHOVIORÁLNÍ
-Klasa instantních a dražovaných výrobků
-nákup po internetu

GEOGRAFICKÉ
-pokrytí celého tuzemského trhu

 

4) )ANALÝZA MARKETINGOVÉHO MIXU


VÝROBKOVÝ MIX
-vakuované a ochranné balení
-zaručení kvality a jakosti produktů

 

CENOVÝ MIX
-cena výrobků se pohybuje v závislosti na druhu výrobků a jejich výrobních nákladů

DISTRIBUČNÍ MIX
-internetový obchod
-tuzemské i mezinárodní veletrhy
-specializace ve zdravé výživě
-velkoobchodní a maloobchodní řetězce

KOMUNIKAČNÍ MIX
-internetová komunikace
-snaha o propagaci

5) POLITIKA JAKOSTI
Vedení POEX Velké Meziříčí, a.s. vyhlásilo k zlepšení úspěšnosti a prodejnosti svých výrobků na trhu následující záměry:
1. Zajistit na nejvyšší možnou míru nezávadnost potravin, tj. minimalizovat nebezpečí porušení nezávadnosti potravin v jednotlivých fázích výroby a zpracování potravin.
2. Aktivní obchodní činností zajistit posílení pozice firmy na trhu, především neustálým zkvalitňováním veškerého sortimentu, systému dodávání a zkvalitněním internetového obchodu.
3. Stanovením odpovědností a pravomocí a dělbou činností zajistit, aby každý zaměstnanec důsledně odpovídal za kvalitu vlastní práce a přesné dodržovaní a/nebo zlepšování stanovených postupů. Ve všech svých činnostech si počínat tak, aby byly ohleduplné k životnímu prostředí a preventivně předcházely havarijním stavům.
4. Politiku kvality a environmentu sdělovat pracovníkům a upřesňovat ji do konkrétních měřitelných cílů kvality a environmentu a 1x do roka ji přezkoumávat z hlediska trvalé vhodnosti. O dosažených výsledcích informovat zaměstnance, orgány státní správy a případně veřejnost.
5. Udržovat a neustále zlepšovat životní prostředí dle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a činnosti EMS mít ve shodě za podmínek dodržování legislativních požadavků a jejich změn.
6. Průběžně analyzovat rizika ovlivňující stav životního prostředí, pracovního prostředí a bezpečnosti práce a snižovat jejich dopad na tato prostředí s ohledem na nově zavedené výrobní činnosti. Provádět důsledné třídění odpadů a jejich minimalizaci s ohledem na racionální využití všech surovin, materiálů a energií.
Tuto politiku jakosti a z ní vyplývající cíle jakosti schválilo představenstvo firmy POEX Velké Meziříčí, a.s.

 


6) Závěr

Pokud se firma POEX Valašké Meziříčí a.s. udrží na úrovni na jaké momentláně je, tak si udrží své stávající zákazníky. Pro zlepšení zisku firmy, rozšíření jejího sortimentu a rozšíření trhu by firma měla docílit zajištění co nejvyšší možné nezávadnosti výrobků, posílení pozice firmy na trhu například formou reklamy, získání nových kontaktů a rozšíření spolupráce s jinými potravinářkými podniky. Pro rozvoj firmy je také důležité neustále provádět průzkum trhu, zda jsou zákazníci spokojeni, případně co by změnili. Dodržování Evropských norem a zavádění nových předpisů je jedním ze základních parametrů, jak se probojovat i na evropský trh.
Pro větší pokrytí trhu a pro boj s konkurencí by firma měla nejdříve začít pečovat o své zaměstnance, kteří jsou základem dobré výroby. Pokud o ně bude lépe postaráno budou se snažit vyrábět kvalitní výrobky. Větší propagace svých výrobků, je také základem většího rozšíření na trhu a většího rozšíření jména firmy mezi mal
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama