Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Marketing služeb fitcentra

Obsah:
1 ÚVOD – STRUČNÁ VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA FIRMY 2
2 MISE FIRMY 3
3 OBECNÉ VLASTNOSTI A KLASIFIKACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY 3
3.


 Reklama


1 Obecné vlastnosti služby 3
3.1.1 Nehmotnost služby 3
3.1.2 Neoddělitelnost sužby 4
3.1.3 Proměnlivost služby 4
3.1.4 Pomíjivost služby 4
3.1.5 Nemožnost vlastnictví 4
3.2 Klasifikace služeb 5
4 CÍLOVÉ TRHY A JEJICH OČEKÁVÁNÍ 6
5 SEGMENTACE ZÁKAZNÍKŮ A ODPOVÍDAJÍCÍ MARKETINGOVÝ PŘÍSTUP 6
6 NÁSTROJE MARKETINGOVÉHO MIXU 6
6.1 Produkt služba 6
6.2 Ceny služeb 6
6.3 Distribuce služeb 6
6.4 Marketingová komunikace 6
6.5 Lidský faktor 6
6.6 Materiální prostředí 6
6.7 Procesy ve službách 6
7 VLASTNOSTI SLUŽEB 7

1 Úvod – stručná všeobecná charakteristika firmy
V rámci seminární práce do předmětu Marketing služeb jsme se rozhodly založit v Ostravě nové sportovní centrum, pro přiblížení se jedná konkrétně o fitcentrum. Na základě pečlivé úvahy bylo rozhodnuto, že fitcentrum bude situováno do městské části Ostrava Dubina. Takto rozhodnuto bylo vzhledem k vysokému počtu obyvatel v této části města a velmi nízké síle konkurence. V Ostravě Dubině se nachází sportovní zařízení tohoto typu pouze jedno a proto si myslíme, že založení dalšího podobného zařízení je vhodnou příležitostí k podnikání.
V rámci tohoto fitcentra bychom rády provozovaly: posilovnu, spinning, aerobik, squash, saunu, solárium, a samozřejmě také bar pro občerstvení po náročném sportování, jehož součástí bude i prodej vitamínů a látek podporujících správné fungování sportujícího těla.
Kapacity v místnostech určených pro různé aktivity by se měly pohybovat kolem:
posilovna – 15 cvičících, stacionární kola – 12 cvičících, aerobik – 45 cvičících, 2 squashové kurty – 4 až 8 hráčů, sauna – 6 osob, 2 solária – 1 vertikální turbosolárium a 1 horizontální biosolárium. Kapacita baru včetně barových stoliček – 18 hostů.

2 Mise firmy

 

 

3 Obecné vlastnosti a klasifikace poskytované služby
3.1 Obecné vlastnosti služby
3.1.1 Nehmotnost služby
Nehmotnost služby znamená, že si ji před koupí nelze prohlédnout nebo vyzkoušet hmatem. Pro zákazníka je tedy obtížnější porovnávat konkurenční nabídky, hodnotit služby, obává se rizika nákupu, atd.
Poskytovatel služby by se proto měl snažit o zhmotnění služby, tedy posílením marketingového mixu služeb o prvek materiálního prostředí. Budeme se tedy snažit docílit toho, aby si zákazník službu spojoval s jedinečnou atmosférou našeho fitcentra,m příjemným prostředím a hudbou, která zde bude pouštěna, interiérem. Zákazníkům také budou za předplacené služby vydávány papírové permanentky.

3.1.2 Neoddělitelnost sužby
Služba nemůže být oddělena od poskytovatele. Ve fitcentru bude tedy přítomen vždy personál a odborný dohled, tzn. trenér v posilovně, cvičitelka při hodinách aerobiku,obsluha solária, obsluha recepce a baru, atd.
3.1.3 Proměnlivost služby
Proměnlivost služba závisí na kvalitě poskytovaných služeb, která se odvíjí od kvality zařízení, odbornosti pracovních sil, velikosti interiéru, atd.
Pro kvalitu našich služeb budou proto důležité tyto faktory: dostatečná velikost cvičebních místností, kvalita a dostatečný počet posilovacích strojů a sportovních potřeb, odbornost personálu a praxe v oboru, dohlížení na kvalitu práce personálu a zajištění jejich školení, atd.

3.1.4 Pomíjivost služby
Službu nelze vyrobit dopředu ani ji skladovat. Budeme se tedy snažit o originální a bohatou nabídku , která zaručí stálou přízeň našich zákazníků, ale i příliv nových zákazníků.

3.1.5 Nemožnost vlastnictví
Nemožnost vlastnictví znamená, že zákazník má přístup, ale nikoli vlastnictví, k využívání služeb a zařízení fitcentra. Budeme proto zákazníkovi zdůrazňovat výhody využívání služeb našeho fitcentra (komplexnost služeb, poradenství a odborný dohled při cvičení, menší investice než při pořízení cvičebního zařízení domů, atd.


3.2 Klasifikace služeb
Klasifikaci služeb jsme provedly podle V. Cibákové a E. Stážovské, a to z hlediska:

1. Subjektů poskytujících službu (KDO),
2. objektů poskytování služby (KOMU),
3. předmětu poskytování služby (CO).

 


1. KDO poskytuje sužbu
Místem produkce a spotřeby je fitcentrum, je tedy nevýrobního charakteru. Způsob produkce – jelikož se bude jednat o službu veřejnosti, dle klasifikace služeb se bude využívání fitcentra řadit k veřejnému způsobu produkce.
Z hlediska rozsahu tržních vztahů se jedná o komerční vztah mezi zákazníkem a provozovatelem fitcentra, protože poskytování služeb bude výdělečnou činností.

2. KOMU je služba určena
Způsob uspokojování potřeb – fitcentrum bude zřízeno za účelem uspokojení osobní potřeby zákazníka.
Způsob úhrady – vždy se bude jednat o placený způsob úhrady.
Četnost konzumace – z hlediska četnosti zařazujeme návštěvy fitcentra do kategorie „občasné“

3. CO je poskytováno
Vlastnosti služby - provoz fitcentra se řadí z hlediska vlastnosti služby mezi sportovní činnosti.
Užitečný efekt služeb – efekt této služby je, že základním požadavkem zákazníka je sportovní vyžití.
Charakter služeb – využívání fitcentra zařazujeme mezi služby pro všechny vrstvy obyvatelstva, tedy služby pro společnost jako celek.
4 Cílové trhy a jejich očekávání
Cílové trhy jsou tvořeny trhy zákazníků, vnitřními trhy, referenčními trhy, vlivnými trhy, trhy pracovních sil a trhy dodavatelů.
1. Trhy zákazníků jsou tvořeny převážně lidmi ve věku mezi 15 a 45 lety. Očekáváními těchto trhů jsou: sportovní vyžití, kvalitní služby za přijatelné ceny, příjemné prostředí, kvalifikovaný personál, individuální přístup
2. Vnitřní trhy tvoří zaměstnanci fitcentra. Pro jeho provoz je třeba zaměstnat 2 osoby pro obsluhu baru, 2 odborné poradce do fitcentra, 3 trenéry spinningu, 3 cvičitelky aerobiku, 1 osobu pro obsluhu solária a sauny, 1 administrativního pracovníka a 1 uklízečku. Očekáváním jsou dobré pracovní podmínky, přiměřené finanční ohodnocení, stabilita pracovního místa,
3. Referenční trhy jsou zákazníci, zaměstnanci, dodavatelské firmy. Očekáváním je stálá kvalita informací
4. Vlivné trhy tvoří orgány místní a státní správy jako např. finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, hygiena. Očekáváním je dodržení předpisů a požadavků
5. Trhy pracovních sil zahrnuje potenciální zaměstnance fitcentra Očekáváním je dlouhodobý pracovní vztah, včasné platby, vstřícný přístup
6. Trhy dodavatelů dodavatelé občerstvení, doplňků zdravé výživy, iontových nápojů, dodavatelé technického vybavení Očekáváním je dlouhodobý obchodní vztah, včasné platby

Volba poslání

5 Segmentace zákazníků a odpovídající marketingový přístup
6 Nástroje marketingového mixu
6.1 Produkt – služba
Členění z pohledu čtyř úrovní:
6.1.1 Výhoda pro spotřebitele (co hledá zákazník)
Zákazník fitcentra hledá sportovní vyžití, příjemné odreagování se a relaxaci, kontakt s lidmi
6.1.2 Koncepce služby (co nabízí organizace)
Fitcentrum nabízí svým kvalitním vybavením a příjemnou obsluhou využití volného času a odbornou pomoc kvalifikovaného personálu obyvatelům Ostravy Dubiny.
Pro: obyvatele Ostravy Dubiny
Vztah:
image: moderně vybavené sportovní centrum

6.1.3 Nabídka služby
základní služby: možnost si zacvičit, odborný poradce, relaxace v sauně, solární opalování, squash.
periferní služby: šatna, bar s posezením, toalety, sprchy, prodej iontových a energetických nápojů, prodej opalovacích krému, prodej časopisů, zapůjčení raket a míčků, zapůjčení ručníku, telefonické a internetové objednávání služeb, osobní poradce ...
prvky služeb:
hmotné – posilovací stroje, solárium, stacionární kola, squashové kurty, vybavení baru
nehmotné - příjemné vystupování personálu, atmosféra, hudba
žádoucí – příjemný a kvalifikovaný personál, funkční a bezpečné sportovní náčiní,
nežádoucí – nefunkční zařízení
kontrolovatelné -
nekontrolovatelné –
předvídatelné – otvírací doba
nepředvídatelné –
6.1.4 Formy
6.1.5 Systém dodávky služeb
permanentky 30 + 5 vstupů zdarma, možnost neplacení cash – ale předplacenou permanentkou např. 500kč, dárková poukázka

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama