Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

E-MARKETING - VYUŽITÍ INTERNETU VE FIRMĚ ALFUN, S.R.O.

Obsah

1 Úvod 1
2 Využití Internetu v podnikové sféře 2
3 Volba způsobu připojení k Internetu 3
4 Volba doménového jména 4
5 WWW Prezentace 6
5.


 Reklama


1. Profil firmy 6
5.2. Sekce novinky 6
5.3. Možnost zpětné vazby 7
5.4. Možnost podpory a využití 7
5.5. Ochrana osobních údajů, zabezpečení transakcí 7
6 Marketing na Internetu 8
6.1. Katalogy Internetu 9
6.2. E-mailová propagace (e-mail marketing) 9
6.3. Specializované servery 10
6.4. Koalice 10
6.5. Bannerové kampaně zdarma 11
6.6. Bannerové kampaně placené 11
7 On – line aukce 12
8 E-obchod 13
9 E-tržiště 14


1 Úvod
Cílem naší seminární práce je analyzovat využití internetu ve firmě Alfun, s.r.o., a to především rozbor www stránek. Firma Alfun zveřejnila v květnu 2002 nové webové stránky, které pro ni zhotovila profesionální reklamní agentura Nar z Ostravy. Stránky jsou na velice dobré obsahové i designové úrovni, přesto se pokusíme o podrobnější analýzu s kritickým vyhodnocením.
Vycházíme hlavně z myšlenky, že s nástupem internetu nastává etapa nové – digitální ekonomiky. Domníváme se, že pokud podnikatelské subjekty chtějí držet krok s vývojem trhu, který je ovlivněn rozvojem Internetu a informačních technologií, musí projít transformačním procesem, nebo nebudou do 3 let (tedy přibližně do roku 2005) schopny obstát v konkurenčním boji. V ČR stále převládá názor, že internet je jakési „podzemní“ médium s minimálním komerčním dopadem. Podnikatelé se domnívají, že je příliš brzo na velké projekty, že internet neslibuje brzkou návratnost a rychle se mění. Firmy raději vyčkávají na okamžik, kdy bude Internet masovou záležitostí, kdy budou ujasněné technologie a kdy budou moci přijít s návratným projektem. Jenže specifikem internetu je, že se první úspěšný projekt může stát i jediným úspěšným (v daném oboru podnikání).
Zdůrazňujeme, že my transformaci využití internetu ve firmě navrhujeme nikoli pro dnešek, ale pro dobu vzdálenou dva až tři roky - pro dobu, kdy bude Internet využívaný desetkrát více než nyní, kdy se stane standardním obchodním a marketingovým nástrojem.
Dále chceme upozornit na fakt, že www stránky na českém internetu jsou využívány především k pouhé prezentaci firem – jsou jen jakousi kopií firemního prospektu
Závěrem práce zmiňujeme možnost vybudování elektronického obchodu, či dokonce elektronického tržiště, kde vidíme obrovskou možnost v expanzi firmy. Jedná se ale o projekty finančně i časově náročné, proto je jim třeba věnovat hlubší pozornost, která zasahuje mimo rámec naší seminární práce.Motto: Všechny firmy by se měly postupně transformovat. Internet se musí stát jejich hlavní obchodní strategií.
A. B. Sculley  W. W. A. Woods

Charakteristika činnosti firmy

Společnost ALFUN, s.r.o. se sídlem v Bruntále byla založena v roce 1999. V současné době je ALFUN, s.r.o. největším velkoobchodem v České a Slovenské republice zaměřeným především na válcované polotovary z hliníku a jeho slitin, zejména na plechy, pásy, fólie, hliníkové profily a tyče. V roce 2001 rozšířila firma svou nabídku o měděné plechy a pásy a pozinkované plechy a pásy. Společnost disponuje dostatečnou dělící kapacitou, díky které dokáže uspokojit poptávku zákazníků jak po standardních formátech, tak i po formátech atypických rozměrů. Jednou ze strategických výhod firmy je skutečnost, že firma disponuje odborníky, kteří mají o válcovaných hliníkových produktech široké znalosti a jsou schopni poskytnout zákazníkům odborné poradenství týkající se vlastností válcovaných materiálů z hliníku a jeho slitin i jejich použití.


2 Využití Internetu v podnikové sféře
Podle výsledků výzkumu (www.vyzkuminternetu.cz) využívá Internet v současné době 92 % podniků. Přitom ještě před dvěma lety tvořily připojené podniky menšinu (tehdy bylo připojeno 43 % subjektů) a v roce 1995 byla připojena pouhá čtyři procenta podniků. Ryze české firmy přitom mírně zaostávají za podniky se zahraniční majetkovou účastí.

Mezi nejlépe splněné cíle z hlediska uplatnění Internetu v rámci činnosti firem patří elektronická pošta (e-mail) a schopnost firem získávat prostřednictvím Internetu informace. Největšího pokroku dosáhly během roku 1999 firmy s ohledem na využití Internetu ve sféře prezentace výrobků a služeb a v oblasti zdokonalení vnitrofiremní komunikace. Z cílů používání Internetu ve firmách stále roste význam posílení marketingu a získání nových zákazníků. Roste i význam „expanze na nové trhy“, tedy snaha dostat se prostřednictvím Internetu do nových teritorií. Rovněž častá je odpověď „naši zákazníci to vyžadují“, což je pozitivní ve směru dalšího pronikání Internetu do každodenní komunikace a obchodu společností. V dalších letech se budou společnosti zaměřovat na přímý prodej včetně hledání nových distribučních kanálů.


3 Volba způsobu připojení k Internetu
Metod připojení k Internetu dnes existuje celá řada:
 Dial-up pomocí telefonní linky
 ISDN
 ADSL
 Pevná linka
 Kabely v sítích kabelové televize (CATV)
 GSM
 Bezdrátové připojení
 Satelitní připojení


Firma Alfun využívá připojení linkou ISDN Českého Telecomu, konkrétně balíček ISDN2 MAXI PLUS , který nabízí 100 volných hodin surfování ve špičce zdarma.
S rozvojem využití internetu ve firmě bude třeba způsob připojení změnit na paušální. Doporučujeme non-stop připojení přes kabel, které v Bruntále nabízí např. firma Opanet, za velmi přijatelnou cenu 500Kč/měs. Zajímavé jsou i možnosti bezdrátového připojení, popř. cenové balíčky firmy Aliatel.

4 Volba doménového jména
Správná volba doménového jména bude mít vliv na efektivitu vynaložených propagačních nákladů. V dobrém případě může společnost získat nehmotnou hodnotu rovnající se kvalitní ochranné známce či goodwillu.

Doménové jméno by mělo co nejvíce korespondovat se jménem firmy a nebo jmény produktu, který budeme na Internetu propagovat či prodávat. Jméno musí být co nejkratší. Například v doméně .COM již není volný žádný dvoupísemný ani třípísmenný název. Doména .CZ toto zatím ještě umožňuje.
Jméno musí být zapamatovatelné po prvním vyslovení. Jestliže se jedná o cizí název, měl by být zapamatovatelný bez hláskování. Přednost by měla dostat slova, která neobsahují diakritické znaky (čárky a háčky), jelikož ty nejsou v adrese možné a neznalí uživatelé by mohli toto opomenout (není vyloučené, že se v budoucnu nepřistoupí k používání i těchto znaků).

Co tedy volit za slova pro vyjádření domény:

 Název firmy – ideální případ, vhodný pro modely, kde marketingové strategie jsou založeny na značce firmy (www.skoda.cz).
 Jméno majitele – u rodinných firem lze toto přirovnat k první variantě. Navíc pokud se pohybujete v prostředí Internetu je velice efektní využívat např. e-mailovou adresu pouze vložením zavináče do vlastního jména (např. jan@pleyer.cz).
 Název výrobku – pokud je obchod založen na unikátním výrobku je to nejlepší řešení. Dobré je tuto variantu využít také jako sekundární (tedy druhou registrovanou) doménu (např. www.nintaus.cz -přehrávač, www.winamp.com - název softwaru).
 Něco originálního – do této kategorie lze zařadit všechny další zajímavé unikátní nápady. Lze, pokud to situace na trhu umožňuje, zvolit např. název obecný. Oblíbené jsou názvy vtipné a dvojsmyslné (www.prasarna.cz - prodej vepřového masa).

Pokud je nalezena zajímavá volná doména, celý problém nekončí. Velmi důležité je zjistit její okolí. Je nutné počítat s tím, že jiný subjekt si může zaregistrovat (či mít již zaregistrovánu) adresu podobnou, a tedy při propagační kampani může docházet k záměnám a ztrátám efektu z reklamy. Pokud subjekt uvažuje působnost v dané oblasti vážně, je dobré, aby zvážil nákup více podobných domén (cihla.cz, cihly.cz, cihelna.cz apod.), které později přinejmenším nasměruje na jeden server. Technicky ani finančně to neskýtá žádné obtíže.
Přihlédneme-li k trendům a módě v oblasti domén, musíme uvažovat i tento aspekt. V poslední době jsou pro využití elektronických obchodů a podobných aplikací používány předpony e-. Pokud tedy subjekt zvažuje i internetový prodej, je dobré obsadit i domény typu e- (v našem případě ecihla.cz a e-cihla.cz). Bohužel nemůžeme vyloučit, zda doba nepřinese nové módní trendy v doménách a jejich předponách. V současné době ale tato skutečnost je a pokud subjekt zabezpečí dle uvedené logiky oblast svého zájmu v prostředí domén, má jedinečnou příležitost stát se důležitým hráčem v oblasti svého zájmu a zamezí významnějšímu parazitování na své doméně.

Další otázkou volby je použití vhodné domény prvního řádu (.CZ, .COM). Domény .CZ se týkají činností spjatými s ČR, jejich provozovatel má většinou adresu a nebo cíl činnosti v tuzemsku. Domény .COM používají americké firmy, ale stále více se zohledňuje jejich globální celosvětový charakter, tj. jsou ideální i pro exportní ambice. Adresy .COM zní prestižněji. V minulosti se u nás domény .COM registrovaly minimálně, protože jejich registrace byla až dvakrát dražší. Dnes jsou levnější, lze je tedy využít i pro lokální prezentace.
Nahrazení nedostupné registrace v doméně .CZ registrací v doméně .COM je obrovskou chybou. Jestliže konkurent obsadí .CZ a druhý subjekt použije stejného názvu pro .COM, dochází k záměnám a ztrátám efektů z propagace. Podobné pravidlo platí i u dalších variant domén (.NET, .ORG, .CX apod.). Pokud je to možné, doporučujeme registrovat doménu jak .CZ, tak i .COM. Náš tuzemský trh není velký a přiblížit se tímto zahraničním trhům prospěje nejednomu českému subjektu.

Firma Alfun využívá domény www.alfun.cz, což se jeví jako ideální. Bylo by ovšem vhodné odkoupit i jiné domény – www.hlinik.cz, www.aluminium.cz, www.e-hlinik.cz, doporučujeme zakoupit také doménu www.alfun.com - všechny by potom byly přesměrovány na domovskou stránku.
Doména www.hlinik.cz je registrována spekulanty. Byla již firmě nabídnuta, firma ale považovala částku za příliš vysokou. Firma zde mirně „zaspala dobu“, protože byla koupena doména www.hlinik.com konkurenční firmou Alcom z Velké Štáhle. Z výše uvedeného vyplývá, že registrovat nyní doménu www.hliník.cz (tedy pouze změna domény prvního řádu) by bylo chybou. Doporučujeme tedy zakoupit alespoň doménu např. www.e-hlinik.cz. Na této adrese by mohli uživatelé najít vše o hliníku, jeho historii, vlastnostech, nových technologiích a moderních směrech ve využití hliníku atd. Také by zde fungovala jakási poradna, vše pod hlavičkou firmy Alfun. Uživatel by tak nabyl dojmu, že Alfun je jakýmsi monopolem na českém hliníkovém trhu. Možnost využití této domény k provozu vlastního e-shopu či dokonce e-tržiště zmíníme v kapitole 9.

5 WWW Prezentace
Z analýzy cílů a pohledu na okolní stránky by se nyní měla sestavit základní struktura, která odráží požadavky subjektu. Dále uvedeme zajímavé body, které by neměly ve struktuře prezentace chybět. Tyto poznatky pocházejí ze zkušeností s hodnocením firemních prezentací a analýz ohlasu na jednotlivé body mezi internetovou veřejností, které by neměly chybět v kvalitní prezentaci.
5.1. Profil firmy
Umožňuje zákazníkům získat informace o subjektu, který tuto prezentaci představuje. Je důležité vystoupit z určité anonymity a přímo představit společnost, její historii, výsledky, odpovědné osoby. Prezentace, z kterých pouze tušíme subjekt, který stojí v pozadí, nevzbuzují příliš důvěry. A je to převážně český Internet, který potřebuje zvýšit důvěru.
5.2. Sekce novinky
Internet je předurčen na nové informace a přesto je mnoho stránek, kde se věci nezměnily od doby, kdy spatřily světlo světa. Nezáleží na tom, zda-li aktualizace stránek probíhá denně, týdně či měsíčně, vždy má zajistit, aby návštěvníci snadno našli nové informace. Pokud je obsah aktualizován méně často než týdně, je dobré umístit do této části informaci o tom, kdy se plánuje další aktualizace. Sekce novinky ulehčí uživatelům orientaci v nových přínosech prezentace. Navíc i pro vlastní potřebu se vyčlení část (prostor), který bude přidělen příslušným osobám a určen k pravidelné aktualizaci. Řekněme, že na sekci novinky se bude měnit obsah cca dvakrát v týdnu, zatímco změna v obsahu prezentace bude probíhat každých 14 dní (ideální případ je samozřejmě v mnohem kratších interval, nejlépe plně on-line).
5.3. Možnost zpětné vazby
Internet je médium, které má možnosti okamžité zpětné vazby uživatelů. Účastníci se mohou vyslovovat k uvedeným skutečnostem, polemizovat o vlastnostech výrobku, komunikovat o nejasnostech apod. Je s podivem, jak málo stránek skutečně umožňuje návštěvníkům (zákazníkům) komentovat to, co se jim líbí či nelíbí. Vše většinou skončí u anonymního "odepište" na správce daných stránek. Mnohem lépe vypadá, když má návštěvník možnost vybrat si, komu chce svou zprávu poslat, např. do marketingu, do oddělení péče o zákazníky, do IT, či na reklamace. Jednoduchý mechanismus potvrzení obdržené zprávy by měl být pomalu samozřejmostí. Skutečně dobré prezentace by měly nabízet možnost volby komu zprávu poslat, potvrdit její příjem, číst došlé zprávy a odpovídat na většinu z nich, i kdyby to mělo být jen zdvořilé odmítnutí návrhů či připomínek.
5.4. Možnost podpory a využití
Znamená dát svým zákazníkům možnost využít některých propagačních prvků (nejčastěji se jedná o odkaz ať již textového či grafického formátu). Pokud rádi využívají služeb firmy, určitě se i rádi podělí s ostatními o tuto informaci. Účelné je vyčlenění prostoru pro informace uživatelům, kteří mají zájem nějak spolupracovat na propagaci, či se jen podílet na sdílení a využívání některých hodnot, které stránky přináší. Tato forma bývá nejčastěji (a měla by být, jelikož je tento faktor již vžitý) zdarma. Získávají se takto noví, pravidelní návštěvníci. Tento bod je velice důležitý pro následnou propagaci.
5.5. Ochrana osobních údajů, zabezpečení transakcí
Často se v určitých aplikačních modulech od návštěvníků vyžaduje poskytnutí osobních údajů a dalších citlivých informací. Samozřejmostí této části by měla být podrobná informace o krocích, které jsou učiněny pro jejich ochranu a zabezpečení proti jinému, než uvedenému využití. Dále pokud se na prezentaci objevují možnosti platebních transakcí, je nutné uživatele informovat o parametrech přenosu a provedených bezpečnostních opatření, k zaručení jejich nezneužití. Zde je dobré využít odkazů na specializované společnosti (tedy názor třetího subjektu), které např. pozitivně hodnotily tato opatření.
Nyní již známe základní přehled možností a nutných parametrů, na který situujeme konkrétní řešení, kterého chceme dosáhnout.

Věcná kritika webové stránky www.alfun.cz:

 Sekce news je uspořádána „pozpátku“, nejnovější zprávy jsou na konci listu, na uživatele to působí dojmem zastaralé aktualizace
 Schází rubrika reference – je vhodné si od věrných obchodních partnerů vyžádat referenční dopis
 Schází rubrika partneři – umístit bannerové či pouze hypertextové odkazy na dobré obchodní partnery. Ti by měli časem provést totéž.
 Rubrika „volná místa“ by neměla chybět na žádném firemním webu – najdeme ji na téměř všech zahraničních prezentacích – často hned jako odkaz z titulní stránky. Internet je už dnes schopen zrealizovat deset procent těchto požadavků.
 Průzkum přání zákazníků - možnost realizace anket, které všude jinde stojí desítky až stovky tisíc korun, je na internetu zadarmo!!!
 Rozšířit odkaz „profil společnosti“ o podrobnější historii firmy a o finanční výsledky - doporučujeme poskytnout přehled účetních uzávěrek, byť i ve velmi zkrácené formě (toto je pro americké firmy často povinné) Pozitiva z tohoto převažují nad případnými riziky.
 Pro novináře, ale nejen pro ně – část firemního webu by měla sloužit jako jakési „tiskové centrum“ – firma komunikuje s odborným i všeobecným tiskem pomocí tiskových zpráv, které by na webu měly být seřazeny podle data zveřejnění. Dále je zde místo pro umístění výročních zpráv společnosti.
 Současná prezentace je vybavena hudbou, což může zpomalovat načtení stránky – je otázkou k diskusi, co je prioritou.

6 Marketing na Internetu

Do této kategorie můžeme zařadit nové možnosti, které nám vstup do prostředí Internetu nabízí. V mnoha částech navazuje na klasické metody a v jádru věci je pouze rozšiřuje (distribuce – on-line sledování pohybu dodávky, objednávky, apod.) a v některých přináší zcela nové prostředky.
Bohužel ne každý nový subjekt na Internetu získá okamžitě širokou a loajální uživatelskou základnu (například server seznam.cz v roce 1996 nepotřeboval téměř žádnou reklamu, jen byl první a nejlepší). Svou prezentaci musí dnes každý umět prodat. Při dobrém zvážení kroků nemusí být tyto aktivity vždy velmi drahé. Dále uvedeme postupně kroky, které by měly navazovat na sebe. Podnik by se neměl pouštět do vyšších úrovní reklamy, bez základních kroků. Vzhledem k praxi jsou tyto kroky rovněž odstupňovány z hlediska finanční náročnosti. Většinou je drobný podnikatel ochoten jít do placené kampaně až poté, kdy zjistí, že prezentace je schopná vlastního přínosu zisku a vyplatí se do ní investovat propagační finance.
6.1. Katalogy Internetu
Začleněním do katalogů Internetu by měla začít každá dráha firemního řešení na Internetu.
V podstatě se jedná o specializované servery, které se zabývají vedením katalogů odkazů dle různých specifik na Internetu (dle zaměření prezentace a jejího jazyka je nutné rozlišit domácí a zahraniční katalogy). V ČR jsou nejznámější velké portálové servery, které investují mnoho prostředků do reklamy nejen na Internetu, ale i v ostatních médiích. Jedná se například o www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz. Samozřejmě existuje řada dalších, na které není dobré zapomenout. V obecné rovině by při zanesení do těchto katalogů měl být subjekt v českém prostředí plně dohledatelný. Je pravda, že hlavní tři portálové servery zaujímají téměř 90 % vyhledávacích služeb, je dobré myslet i na užší specifické skupiny uživatelů.


Vlastní zalistování se provádí formou vyplňování formulářů na jednotlivých serverech. Práce není nikterak náročná, je jen nutné pečlivě vybírat kategorie, do kterých odkaz umisťujeme a znát možnosti, které server nabízí (např. umístění až do 4 různých kategorií, délka možného popisu atd.). Rovněž je potřeba znát přístupová hesla pro změny, které zpracovatel musí předat.
6.2. E-mailová propagace (e-mail marketing)
Oblast e-mailové propagace bývá velmi podceňována, přičemž její účinnost je poměrně vysoká, a to hlavně z důvodu velmi přesného cílení na zvolenou skupinu uživatelů. Reklamní e-mail je velmi citlivá věc, a je proto potřeba k němu přistupovat s rozvahou. Nelze posílat e-maily bezhlavě na všechny adresy, je nutné pečlivě zvažovat, komu a jak často. Hranice mezi tzv. spamem (nevyžádané obchodní obtěžující e-maily) a správným reklamním e-mailem je velmi úzká.
Nejlepší formou je výběr adres nejprve z řad nejbližšího okolí, tedy obchodních partnerů, potenciálních zákazníků. Dále si určit cílové skupiny zákazníků a pokusit se získat databázi e-mailů. V malých případech lze tohoto docílit prohledáváním Internetu (bohužel časově náročné), nebo z určitých profesních skupin.
6.3. Specializované servery
Vložení odkazu do internetového katalogu, či indexéru je velmi obecnou záležitostí. Zde se pohybuje skupina uživatelů bez rozlišení jejich zájmu. Bližší a specifičtější krok je e-mail marketing, zde ovšem subjekt naráží na úzkost dostupné databáze a její omezenost vůči novým skupinám. Dobrým a důležitým dalším krokem, je zmapovat okolí, které se zabývá oborem firemních činností. Často (při postupném plněním trhu, dnes téměř vždy) zde existují specializované servery pro určitý druh činností např. pro stavebnictví, realitní kanceláře, lékaře – ortopedy, penziony, horské chaty atd. a pokusit se zajistit s nimi spolupráci nejčastěji opět na vložení odkazu. Některé toto zdarma neumožňují, zde je prostor pro spolupráci na principu reciprocity, tedy výměny odkazů či informačních článků. Většinou tyto servery vychází klientům vstříc, jelikož jejich předmět činnosti je právě poskytování informací z dané oblasti a tedy i kontaktů na vykonavatelské subjekty.
6.4. Koalice
Koalice, neboli partnerství, na Internetu je záležitost doporučovaná, pokud například v odvětví působí silný konkurent s velkým podílem na trhu. Spojení subjektů ve zbytku trhu (spojení ve smyslu partnerské podpory a propagační spolupráce) vytěžuje váhu velkého konkurenta. Lépe se dělá propagace, lépe se získávají registrovaní uživatelé služeb atd. Forma koalice může být různá. Začínat může u prosté výměny grafických upoutávek na stránky partnera, končit třeba u funkčního propojení. V „hmotném“ světě tomuto často brání řada překážek: teritoriální, komunikačních kanálů. Internet toto odstraňuje, není tedy problém zvýšit svoji (i ostatních) váhu o drobné podíly ostatních.

6.5. Bannerové kampaně zdarma
Jedná se o reklamní systémy (v současné době největší Mr.Linx.cz, www.billboard.cz), které umožňují bezplatnou výměnu reklamních proužků (= bannerů – grafický reklamní obrázek, často i animovaný většinou ve velikosti 468 x 60 grafických bodů. Princip tohoto systému je jednoduchý. V podstatě kolikrát bude cizí reklamní proužek zhlédnut na vlastních stránkách, tolikrát se jinde na Internetu zobrazí vlastní reklamní proužek. Tento systém funguje naprosto zdarma. Pouze je nutné vlastnit odpovídající grafický proužek, jehož zpracování se pohybuje již od 500,- Kč.
Zapojení je vhodné zejména, pokud zaznamenává prezentace úspěchy z předcházejících forem prezentace. Zvyšuje se nejen okruh vlastních účastníků, ale zobrazením i povědomí o produktu či firmě.

6.6. Bannerové kampaně placené
První komerční forma placené reklamy začala právě u bannerů (reklamních proužků), které si trvale udržují stále vysoký relativní podíl na celkovém objemu finančních prostředků investovaných do reklamy na Internetu. Podle definice lze za reklamní proužek považovat každé místo na WWW stránce, jež slouží k umístění reklamního sdělení a zároveň není reklamním odkazem (textový reklamní odkaz). Původně se využívaly různé velikosti a formáty.
Bannerová reklama zaujímá velký podíl na reklamním internetovém trhu. Současné statistiky uvádějí 80 %, následuje e-mail marketing a formy různých sponzorství.

Firma Alfun je zaregistrována ve všech významných českých vyhledávačích, dokonce i na některých placených jako je www.abc.cz, chybí však např. v sekci stavebnictví na adrese www.e-marketing.cz.
Bylo by vhodné na některých vyhledávačích – nejlépe www.seznam.cz zaplatit službu přednostního umístění na první místo.
Dále doporučujeme doménu zaregistrovat i na zahraničních vyhledávačích typu yahoo a altavista.
Velice problematické je využití e-mail marketingu. Management firmy je doslova zahlcen reklamními e-maily, které většinou končí „v koši“, proto tento způsob propagace nepodporuje. Našim názorem je velmi citlivé využití reklamních e-mailů v případech jako zavádění nových výrobků, významných změn ve firmě atd. Dobré je dát možnost návštěvníkovi prezentace přihlásit se k odběru takovýchto informací, zvýší se tímto loajalita již získaných návštěvníků a vzniká jim důvod častěji navštěvovat firemní stránky – návštěvník se jednoduše zaregistruje, ve firmě vznikne jakási databáze zájemců, kteří potom budou automaticky dostávat e-mail.

7 On – line aukce
On-line aukce je veřejný prodej, kde je cena určována přisazováním a dražená věc je prodána tomu, kdo nabídne nejvíce. Ve své podstatě jde o totéž jako aukce, s tím rozdílem, že vše probíhá v pohodlí domova. Navíc počet prodávajících a nakupujících účastníků není nijak omezen, protože se obchoduje s nesrovnatelně větším počtem věcí. Vy najdete věc, která se Vám líbí, zúčastníte se dražby, což Vás nestojí vůbec nic, pokud v aukci zvítězíte, budete vyzváni k platbě, jakmile prodávající obdrží oznámení o zaslání peněz, zasílá zboží.

Zdálo by se, že on-line aukce budou mít na trhu hliníku těžké uplatnění. Agentura NAR provedla v březnu 2002 e-aukci hliníku a vydala tento komentář:
„Dne 27.3. 2002 proběhla další z aukcí pro společnost NOVÁ HUŤ. Tentokrát na Al dezoxidační slitina a Al granulát. Za těmito názvy, jak lze poznat, se skrývá hliník a ten díky poměrně pevným tržním cenám, které jsou diktovány burzou, není zrovna nejvhodnější komoditou pro aukci.
Obavy pramenící z této skutečnosti se zdály být prvních 25 minut aukce opodstatněné. Nedocházelo totiž téměř vůbec k žádnému pohybu cen a řešily se spíše technické problémy s připojením některých účastníků. Posledních 15 minut a následovní prodloužení ovšem obavy rozptýlilo a potvrdilo, že i v této oblasti fungují stejné tržní principy jako v jiných.
Výsledek aukce je tedy více než uspokojivý a rozšiřuje nám pole působnosti i na další komodity, které se zatím jevily pro tento typ aukcí jako nepoužitelné.“

zdroj: www.nar.cz

8 E-obchod
Další nadstavbou uvedených aktivit je elektronické obchodování, označováno často anglickou formulací e-business (electronic business). Oblast e-byznysu má v současnosti největší ambice a zaznamenává veliký zájem ze strany spotřebitelů, a to převážně, ze strany podniků.

Elektronický obchod se na základní úrovni člení na tyto kategorie:
 B2B (business-to-business) – znamená obchodování mezi firmami. Zkratka je spojována zejména s využitím Internetu pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci. U obchodování B2B se zpravidla jedná o dlouhodobější obchodní vztah, který je mnohdy smluvně podchycen. Nejedná se tedy o klasické nakupování, ale o uzavírání kontraktů mezi podniky. U této skupiny se dále používá pojem B2B tržiště (e-marketplace, B2B exchange) znamenající poskytnutí prostoru (systémového zázemí) pro obchodování s různými druhy komodit, lze částečně přirovnat ke komoditní burze.
 B2C (business-to-consumer) – prodej zboží koncovému zákazníkovi prostřednictvím Internetu nebo jiných technologií – tedy bez fyzického kontaktu zákazníka s obchodníkem.
 C2C (consumer-to-consumer) – jedná se o burzy, výměny, aukce, kde Internet je prostředníkem mezi nabízející a poptávající osobou.

Elektronický obchod – velkoobchod – B2B
V současné době se stává jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících segmentů elektronického obchodu. To proto, že je spojována zejména s využitím Internetu jako nástroje pro zjednodušení komunikace v obchodním řetězci.
Jádrem B2B je v podstatě databáze, k níž lze přistupovat pomocí Internetu a jednoduchého rozhraní – tedy obchodní aplikace. Obchodní partner, který přistupuje do tohoto virtuálního prostoru, zná své podmínky, za nichž může obchod uskutečnit. Obchodní aplikace je pak schopna sama reagovat na případné změny v obchodních vztazích, například podle velikosti uzavřeného obchodu. Samozřejmostí je automatické zpracování objednávky a její zařazení do vnitrofiremního informačního systému. Ten je propojen vzájemně spolupracujícími moduly (například skladové hospodářství, modul pohybu zakázky atd.). Systém může automaticky sledovat stavy zboží na skladě a automaticky doobjednávat u subdodavatelů docházející položky a to i s výběrem nejvhodnějších podmínek a cen.
Některá řešení B2B umožňují, aby byl celý proces díky zabudované logice provázán řetězově až na výrobce tak, že požadavky distributora mohou přímo ovlivňovat právě vyráběné zboží. Výsledkem je samozřejmě nepřehlédnutelné snížení nákladů. V menší části se na nich podílí snížení administrativní zátěže, ale mnohem více se do nich promítne příznivá optimalizace zásob a nízké kapitálové náklady. Odhady úspor provozních nákladů se pohybují v rozmezí patnáct až padesát procent. Nezanedbatelný je přínos spočívající v získání nových obchodních partnerů, kterým vyhovuje komfort nové obchodní cesty, a nelze opomenout ani příležitost k vytvoření loajální zákaznické komunity.
Tyto nadějné přísliby firemního rozvoje donutily zareagovat i největší společnosti tak, že se přestaly dívat na Internet pouze jako na komunikační médium a začaly se zajímat o aktivity B2B.
V současné době se v ČR každý den otvírá deset internetových obchodů.
9 E-tržiště
V současné době je realizace elektronického obchodu mezi podnikateli nejvíce zastoupena formou elektronických tržišť (označovány také: e-marketplace, e-tržiště apod.). Elektronické tržiště je ve své podstatě virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti, stejně jako na tržišti klasickém, dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů. Tím zvyšují efektivitu při nákupu a prodeji zboží. Přispívají také ke snížení nákladů obchodních firem. Zákazníci e-tržiště získávají možnost rychlého a pohodlného porovnávání nabídek více dodavatelů a objednání zboží v jednom místě. Dodavatel pak má možnost rozšíření distribučních cest za mnohem nižších nákladů.
Díky Internetu a novým technologiím lze při obchodování na elektronickém tržišti snadno dosáhnout úspor v provozních nákladech o 20 až 30 %. Prodávající má možnost získat nové zákazníky, minimalizovat provozní náklady nebo využít automatizovaný přenos dat do informačního systému podniku. Nakupující ocení soustředění nabídky několika konkurenčních dodavatelů na jednom místě, možnost vypsání individuální poptávky, nebo možnost nastavení parametrů pro vyhodnocení relevantních nabídek.
Objem internetových transakcí typu B2B by mohl podle společnosti PricewaterhouseCoopers dosáhnout v České republice do roku 2003 až osmi miliard korun. Také podle studie investiční banky Goldman Sachs lze od B2B obchodu očekávat velké příležitosti. Elektronická tržiště prý přinesou odběratelům úspory od dvou do 39 %. Zvlášť hodně se uspoří tam, kde je více prostředníků mezi výrobcem a odběratelem, nebo kde má na ceně výrobku větší podíl prodejní proces než výroba.

Pro inspiraci firmě Alfun nechť slouží zahraniční e-tržiště s kovy. V příloze je nastíněn vývoj a fungování e-tržišť www.e-steel.com a www.metalsite.net/. Protože vývoj evropského internetu velice podobně kopíruje vývoj v USA, očekáváme první projekty podobného typu v ČR během jednoho až dvou let. Znovu zdůrazňujeme – první může být nejúspěšnější!!!

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama