Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ NA B2B TRZÍCH

1 Pojem elektronický obchod a elektronické tržiště

Elektronický obchod (electronic commerce nebo pouze e-commerce) můžeme chápat jako výměnu informací po elektronickém médiu za účelem uzavření obchodu nebo k jeho podpoře.

 Reklama


Elektronický obchod je součástí širší oblasti elektronického podnikání (electronic business nebo zkráceně e-business), oblasti využití informačních technologií ve všech aspektech podnikatelské činnosti.
Podstatou každého tržiště je kumulace nakupujících a prodávajících na jednom místě a slouží k výměně informací vedoucích k uzavření obchodu. v případě elektronických tržišť se toto místo nachází na internetu. Dnes již běžně používaná zkratka „B2B“ trhy pochází z anglického označení „business to business“ a používá se v souvislosti s elektronickým obchodem mezi firmami.

2 Přínosy elektronických tržišť

Hlavním přínosem elektronického obchodu v oblasti B2B je výrazná úspora provozních nákladů. Tato úspora spočívá zejména v automatizaci většiny činností (odstranění potřeby opětovného zaznamenávání údajů, odstranění nákladů na tvorbu, evidenci a archivaci papírových dokladů) a ve využití moderních komunikačních prostředků, především Internetu (výrazné zrychlení přenosu dat, snížení nákladů na komunikaci, vyšší operativnost).
Mezi velké výhody elektronického obchodování patří soustředění nabídek více konkurenčních firem na jednom místě a možnost srovnání nabídek a rychlý přístup k informacím o zboží, vyjednávání a objednávání zboží za minimální náklady na celý proces.

 

 

 


3 Způsoby obchodování na „B2B“ trzích

Oblast B2B tvoří elektronická výměna dat EDI a on-line obchodování v podobě internetových tržišť.

3.1 Elektronická výměna dat – EDI
Elektronická výměna dat (EDI – Electronic Data Interchange) je elektronická výměna standardních dokladů mezi dvěma nezávislými subjekty. Hlavním cílem EDI je postupné nahrazování papírových dokumentů elektronickými, které mají ve výsledku stejnou právní váhu jako dokumenty klasické, jsou však daleko bezpečnější a jejich předávání je efektivnější a levnější.

Důvody pro používání EDI:
šetří peníze a odstraňuje chybovost při ručním vstupu dat
šetří dlouhodobé náklady (náklady na poštovné, papír, tisk a evidenci dokladů)
šetří čas (vyhledávání v archivech)
odstraňuje přepisování dokladů a vylučuje tak vznik běžných chyb
umožňuje rozumnější využití potenciálu lidí
napomáhá ke zvyšování objemů obchodních transakcí


Firmy, které umožňují EDI obchodování, nabízí svým obchodním partnerům na svých webových stránkách příručku, která je provede procesem tzv. kvalifikace, tj. testováním přenosu elektronických zpráv (elektronických objednávek, avíz o dodávce a případně zpráv o stavu zásob) s následným přechodem na výhradně elektronickou komunikaci.

3.2 Internetová tržiště
Elektronické tržiště (e-marketplace, B2B exchange) je obchodní platforma založená na Internetu, která shromažďuje nabídky a poptávky zboží z více stran s cílem uzavírat transakce. Významným rysem obchodování B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka jako je tomu v případě obchodů určených koncovým zákazníkům (B2C). Pohyb a ceny zboží se v prostředí elektronických tržišť řídí principy známými z klasického velkoobchodu. Vztah mezi firmami obchodujícími v rámci tržiště je založen na dodržování stanovených pravidel, spolupráci a vzájemné důvěře.
Vertikální B2B tržiště se specializují na určitý průmyslový segment (chemický, farmaceutický, hutní aj. průmysl). Tato tržiště zakládají zpravidla vedoucí dodavatelé a odběratelé s cílem provozovat virtuální komoditní burzu uzpůsobenou zvyklostem v daném segmentu.
Pro horizontální B2B tržiště je příznačný široký záběr na odběratelské straně. Obchodované komodity se orientují například na oblast zásobování surovinami, kancelářskými potřebami, logistiku (například dopravní služby), finance…


4 Praktický příklad elektronického obchodování na B2B trhu

4.1 Intelligo

Elektronické tržiště intelligo (www.intelligo.cz) je určeno pro obchodování mezi firmami, tzv. business to business obchodování. Je zaměřeno na zvýšení efektivity při vyjednávání o obchodních a cenových podmínkách mezi odběratelem a dodavateli.
Pro vyjednávání poskytuje elektronické tržiště Intelligo tři nástroje - služby:
Poptávky
Výběrová řízení
Aukce

Poptávky
Službu Poptávky lze nejlépe popsat jako velmi zjednodušené výběrové řízení. Stejně jako u výběrového řízení i zde odběratel sestaví svůj požadavek na nákup - poptávku a rozešlete ji dodavatelům. Ti vytvoří své nabídky a odběratel si poté může vybrat tu, která nejlépe splňuje jeho požadavky uvedené v poptávce
Výběrová řízení
Výběrová řízení na Intelligu jsou elektronickou obdobou klasických výběrových řízení. Slouží k oslovení všech relevantních dodavatelů poptávaného zboží. Výběrová řízení mohou být vícekolová a v některých případech lze výběrové řízení zakončit reverzní aukcí, ve které se on-line vyjednává pouze o ceně.
Aukce
Aukce by se nejlépe dala charakterizovat jako jednokolové výběrové řízení zakončené aukcí. Stejně jako při konání výběrového řízení i při aukci se musí sestavit požadavek na zboží, které se má koupit a poté jej odeslat dodavatelům. Ti vytvoří svoji nabídku, se kterou pak vstupují do aukce. V ní už mohou hýbat jenom s cenou a to pouze směrem dolů.
→ Službu Poptávky lze využít pro vyjednávání nad komoditami uvedenými v katalogu Intelligo.cz.
→ Služba Výběrové řízení a Aukce není omezena na sortiment uvedený v katalogu. Při použití těchto služeb lze nadefinovat libovolné zboží. Operátoři k takto definovanému požadavku vyhledají a zaregistrují relevantní dodavatele.

Dodavatelé
Na elektronickém tržišti Intelligo.cz nabízí v katalogu své produkty řada známých společností. Jedná se o výrobce zboží, kteří jsou schopni nabídnout větší objemy zboží za velmi zajímavé ceny, tudíž jsou vhodní především pro větší a pravidelné odběry.

Odběratelé
Na straně poptávky může figurovat jakákoliv firma, které se do elektronického systému zaregistruje. Nabízíme vyhledávání konkrétního zboží, vyhledávání nejvhodnějšího dodavatele, zajišťujeme vzájemnou komunikaci mezi odběratelem a dodavateli a v neposlední řadě umožňujeme rychle a efektivně objednávat poptávané zboží.

4.2 Obchodování na Intelligo.cz
Obchodování na elektronickém tržišti Intelligo.cz je umožněno uživatelům jen po přihlášení do systému na základě přidělených přihlašovacích údajů. Tyto přihlašovací údaje nutné pro vstup do systému obdrží každá firma na základě registrace a následné kontroly všech uvedených údajů.
Uživatelé systému se mezi sebou liší podle odběratelské nebo dodavatelské role, kterou mají v systému aktivovánu. V závislosti na přidělené roli se liší i poskytované funkce, tzn. že odběratelům jsou logicky nabízeny zcela odlišné služby než dodavatelům.
4.3 Jak nakupovat?
Nakupování na elektronickém tržišti probíhá několika různými způsoby v závislosti na službě, pomocí které odběratel svůj nákup realizuje.
V případě využití služby Poptávky odběratel nejprve zkompletuje seznam poptávaných výrobků výběrem z katalogu. Dále definuje preferované obchodní podmínky a v závěru si vybere ze seznamu dodavatele, které svou poptávkou osloví a jejichž nabídky má zájem obdržet. Obdržené nabídky vyhodnotí a označí nejvýhodnější nabídku. Stiskem jednoho tlačítka se z takto označené nabídky vytvoří vyjednaná objednávka, kterou je dodavatel, podle podmínek provozu tržiště Intelligo, povinen respektovat jako závaznou objednávku.
Služba Výběrová řízení má průběh velice podobný službě Poptávky, ale nabízíme při ní navíc naší osobní asistenci v průběhu celého výběrového řízení. Tato služba slouží především pro vyjednávání dlouhodobějších kontraktů. Asistujeme při vyhledávání a oslovení příslušných dodavatelů, případně i při vzájemné komunikaci dodavatele s odběratelem. Služba Výběrová řízení je završeno několika koly, během kterých se domlouvají obchodní a cenové podmínky. Pokud dojde mezi odběratelem a dodavatelem k dohodě, je výběrové řízení ukončeno protokolem o výběrovém řízení a vyjednanou objednávkou, respektive objednávkami, pokud bylo vybráno více dodavatelů.
Stejný princip má i služba Aukce, kde je však konečná fáze vyjednávání zakončena reverzní aukcí. V průběhu aukce se prakticky vyjednávají jen cenové podmínky, kdy dodavatelé průběžně předkládají svou cenovou nabídku a ve výsledku vyhrává ta nejlevnější

4.4 Jak prodávat?
Po vstupu do elektronického tržiště Intelligo si dodavatel nastaví profil firmy, to znamená jaké požadavky na zboží chce dostávat, což úzce souvisí s jeho sortimentem.
Dodavatel může své zboží nabízet prostřednictvím služeb, tj. Poptávek, Výběrových řízení i Aukcí.V souladu s obchodními podmínkami bude mít dodavatel vyhrazenu jednu e-mailovou adresu pro příjem požadavků ze systému. Zadá-li libovolný odběratel na elektronickém tržišti svou Poptávku nebo vypíše-li Výběrové řízení či Aukci na zboží, které má dodavatel ve svém sortimentu, e-mailem dostane upozornění. Na jeho základě připraví konkrétní nabídku.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama