Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

DISTRIBUOVANÉ SYSTÉMY E-COMMERCE

Semestrální práce pro předmět
IT_563 Distribuované systémy
na téma
E-Commerce
E-Commerce. Různé definice – co sem vše patří.


 Reklama


Výuka na univerzitách v Evropě a v USA – osnovy, materiály, srovnání, zhodnocení z hlediska využitelnosti jednotlivých kurzů v ekonomii (aspekty obchodně-ekonomické, právní, logistické, technologické).
E-Commerce jako IS. Je koncipován jako distribuovaný systém? Uveďte důvody

 

 

Osnova

RŮZNÉ DEFINICE PRO E-COMMERCE 2
CO E-COMMERCE OBSAHUJE 3
KURZY E-COMMERCE 4
E-COMMERCE JAKO IS = DISTRIBUOVANÝ IS? 12

 

 

 

 

 

 


Pavel Vetešník
730124/0298

Různé definice pro e-Commerce
Hledání jednoznačné definice pro E-Commerce je značně obtížné. Nelze nalézt jedinou definici pro E-Commerce (jako například u EDI, která je definována závaznými normami). Elektronický obchod (E-Commerce) je definován různými způsoby podle toho kdo definici vytváří. Zdá se, že zde záleží na historii společnosti, která jí vytvářela a na její zaměření. Pokusím se zde vypsat různé druhy definic tak jak se mi je podařilo najít.
Aberdeen Group:
E-Commerce je termín použitý k automatizaci celého komerčního cyklu mezi organizacemi – od poptávky a objednávky k fakturaci a placení.
Orange ECRC
E-Commerce je naprostá digitální výměna všech informací potřebných k vedení obchodu. Toto zahrnuje EDI transakce, elektronickou poštu, elektronické archívy, e-audity a ukládání všech záznamů vč. grafických v elektronické formě. E-Commerce obsahuje Electronic Data Interchange (EDI), Electronic Funds Transfer (EFT) a celý obchodní cyklus v elektronické formě.
FOLDOC:
E-Commerce je vedení obchodní komunikace a transakcí pomocí sítí a počítačů. Jedná se o nákup a prodej zboží a služeb a transfery fondů pomocí digitální komunikace. E-Commerce obsahuje funkce pro komunikaci mezi společnostmi i vnitrospolečenské (jako je marketing, finanční řízení, prodej a převody). Děje se to prostřednictvím elektronické pošty, EDI, přenosů souborů, faxu, video konferencí a spojení se vzdálenými počítači.
E-Commerce také umožňuje nákup a prodej prostřednictvím WWW a Internetu, použití inteligentních karet a digitálního placení a dalších způsobů obchodu přes digitální sítě.
Ministerstvo obrany USA :
E-Commerce je bezpapírová forma výměny obchodních informací s použitím EDI, emailu, počítačových stanic BBS, faxu, elektronického přenosu fondů (EFT) a jiných obdobných dokumentů.
Automotive Industry Action Group:
E-Commerce je aplikace pokročilých informačních technologií ke zvýšení efektivnosti obchodních vztahů mezi obchodními partnery.
EC World – EC World Institute:
E-Commerce je kombinací technologií pro datovou výměnu (jako EDI nebo Email), pro přístup k datům (sdílené databáze, vývěsky BBS) a automatického zachytávání dat (čárové kódy, magnetické/optické rozpoznávání písmen)
ECA – Electronic Commerce Australia :
E-Commerce je proces řízení všech forem obchodní komunikace všemi elektronickými prostředky.
E-Commerce Innovation Centre:
Umožnit obchodu podporovanému pokročilou informační technologií zlepšení výkonu a výkonnosti uvnitř obchodního procesu.
Inter-American Development Bank
E-Commerce je jakékoliv použití elektronických sítí a technologií k obchodu a vykonání jakýchkoliv ekonomických aktivit. Geografické rozmístění, zdroje a množství maloobchodních distributorů nejsou v tomto druhu transakcí důležité. Veřejné a soukromé společnosti, občané, obchodníci, veřejné instituce a vláda, všechny druhy společenských organizací a společností mohou volně pracovat v tomto prostoru.
Kosiur, Understanding Electronic Commerce, Microsoft Press, 1997
E-Commerce je systém, který neobsahuje jenom transakce které provádějí nákup a prodej zboží a služeb, ale také ty transakce, které podporují vytváření důchodu, jako je vytváření poptávky, nabídka prodejní podpory a zákaznický servis nebo zprostředkování komunikace mezi obchodními partnery.
The Shopcreator definition
E-Commerce je forma prodeje produktů přes Internet jak zákazníkům tak jinému průmyslu.
WhatIs.Com
E-Commerce je nákup nebo prodej zboží a služeb přes Internet, převážně pomocí WWW.
CCTA – Open Government Initiative (UK) :
E-Commerce zahrnuje mnoho aspektů elektronických obchodních transakcí včetně EDI, ale také dalších technik používající WWW a Internetové služby založené na emailu.
Na Internetu je možné najít řadu dalších definic.
E-Commerce je tedy (podle těchto definic) směsí obchodní politiky a použití informačních technologií. Jak je vidět tak výklad rozsahu E-Commerce je závislý na tom, zda definici provádí obchodní nebo informatická firma. Definice se liší i rozsahem výkladu: jsou definice, které E-Commerce považují za jakýkoliv způsob obchodní komunikace s použitím elektronického předávání dokumentů (tj. stačí že firma má fax = provozuje E-Commerce), jiné přesně vymezují jaké technologie a jakým způsobem mají být používány.
Nejednotnost používání termínu E-Commerce dokazují i různé zkratky, se kterými je možné se setkat: od obvyklého Electronic Commerce, přes E-Commerce, naprosto zjednodušenému EC až ke zkomoleninám (jako Emmerce).
Co E-Commerce obsahuje
Technologie
Není-li přesná definice významu tohoto slova, není možné ani naprosto přesně určit jaké technologie má E-Commerce obsahovat. Řekl bych ale asi toto:
E-Commerce je vlastně obecný název pro škálu technologií, které jsou k dispozici pro zvýšení efektivnosti obchodních vztahů.
Na úrovni technologií by typické technologie používaly toto (jedná se vždy o technologie, které mají vyloučit papír z obchodní komunikace):
• fax
• elektronickou datovou výměnu (EDI = elektronický výměnný formát dat, specializovaný na přenos obchodní dokumentace; formát je předepsán normami ISO)
• elektronickou poštu (EMAIL)
• hlasové zprávy
• elektronické katalogy a vývěsky (EBBS)
• technickou výměnu dat (TDI)
• elektronický transfer fondů (EFT)
• elektronické formuláře
• workflow
Všechna z těchto technologií jsou podporována patřičnými telekomunikačními sítěmi (vč. Internetu).
Při zavádění E-Commerce by měli mít příslušní pracovníci na paměti toto:
Skutečná síla technologie jako E-Commerce nespočívá ve vylepšení starých procesů, ale v rozbití pravidel a vytvoření nových způsobů práce - to je business process reengineering
- Michael Hammer and James Champey. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution.
Služby
E-Commerce znamená vedení těchto obchodních aktivit on-line s celosvětovou působností:
- propagace společnosti (prezentace na WWW stránkách, klikací reklamy, tvorba elektronických časopisů posílaným předplatitelům, posílání elektronické pošty potenciálním zákazníkům; nechtěné a nevyžádané zprávy se ale nazývají on-line junk nebo spam)
- marketing produktů (výzkum trhu pomocí formulářů na webu, zaznamenávání často kladených otázek, sledování provozu na firemních stránkách)
- vyjednávání a tvorba objednávek
- příjem plateb
- kontakt se zákazníky (po prodeji – notifikace a změnách, opravách a novinkách)
- poskytování zákaznické podpory po prodeji (rady a vyřizování reklamací)
+ všechny tyto služby využívají (v jisté míře) služeb bezpečnostních. Jedná se např. o omezený přístup ke zdrojům (např. web stránkám) jenom pro vybrané nebo zaregistrované uživatele, šifrování dat při přenosu, (či používání bezpečnostních technologií typu SSL nebo RSA).
Modely E-Commerce:
Služby E-Commerce lze dělit podle toho, s kým firma komunikuje. Každý tento model obsahuje technologie, které jsou pro něj typické. Uvedu zde pouze pojmy, protože hlubší vysvětlení značně přesahuje rozsah této práce:
- Model business  customer (vztah firmy a zákazníka)
- Model business  business (komunikace mezi obchodními partnery – pravd. použitím EDI)
- Vnitropodnikový model E-Commerce (služby firemního IS)
Kurzy E-Commerce
Při hledání nějakých zdrojů o trénování E-Commerce jsem zjistil, že většinu vzdělávání v této oblasti nezprostředkovávají univerzity a akademické instituce, ale komerční organizace. To lze jednoduše vysvětlit komerční důležitosti, kterou nyní průmysl E-Commerce přisuzuje. E-Commerce věnují pozornost i vlády vyspělých zemí (1. července 1997 zahájil Program E-Commerce Initiative dokonce Bill Clinton - http://www.whitehouse.gov/WH/New/Commerce/). Existují i obdobné iniciativy Evropských společenství (viz například A European Initiative in Electronic Commerce na http://www.cordis.lu/ecomcom.htm).
V odhaduje se, že v současné době, je na Internet připojeno 50 milionů uživatelů a podle odhadu v roce 2000 to bude 100 milionů , což tvoří obrovský trh.
Existují zde firmy (jako např. IBM), které se zabývají informačními technologiemi obecně a E-Commerce mají jako doplněk, vznikají však i společnosti, které mají E-Commerce jako svou hlavní pracovní náplň. Vznikají i konsorcia, která jsou soubory jednotlivý oddělení E-Commerce z různých společností (příkladem může být níže uvedená CommerceNet).
Z důvodu významu těchto firem jsem se rozhodl i je (kromě univerzit a akademických pracovišť) zařadit do své práce, protože právě tyto firmy často svým softwarem (a vlivem) určují trendy v tomto oboru.
Jak je z tohoto seznamu patrné, tak převládají kurzy pro začátečníky, které mají podat základní informace co to E-Commerce je a jaký vliv má na organizaci ve firmě. Jsou ale samozřejmě i kurzy specializované, které se týkají jenom práva nebo např. bezpečnosti.
Na Internetu je možné najít obrovské množství kurzů pro studium E-Commerce. Udělal jsem tedy jenom výběr, který považuji za reprezentativní. Na konci popisu každého kurzu uvádím několik vět, kterým tento kurz hodnotím.
EC Innovation Centre – University of Wales
EC Innovation Centre připravuje několik programů pro vyšší studium E-Commerce. Vzhledem k tomu, že tyto kurzy připravuje katedra Department of Maritime Studies & International Transport (katedra námořního a mezinárodního obchodu), pak se jedná především o pohled na E-Commerce z hlediska obchodníků. Kurs je připraven pro bakalářský i inženýrský stupeň.
Osnova:
- délka: 16 týdnů
- úvod do elektronického obchodování, problémy s obchodováním založeným na papírové komunikaci, elektronická datová výměna (EDI), business process reengineering, Internet a podobné technologie
Určení:
- umožnit technickým a obchodním profesionálům se vyrovnat s nástupem elektroniky v mezinárodním obchodě
- porozumět důležitosti elektronického obchodování
Garant kurzu:
- Martin Parfett z National Computing Centre, autor několika knih o E-Commerce a EDI
Můj názor:
Kurz vykládá E-Commerce z hlediska obchodníků a je určen pro obchodníky a ne klasické informatiky. Nejsou zde zvláštní požadavky na znalost práce s počítačem, takže jej lze využít jako úvod do E-Commerce pro začátečníky.
CommerceNet
“společně převádíme Síť do globálního tržiště”
CommerceNet je konsorcium umístěné v Silicon Valley a práci zahájilo v dubnu 1994. Nyní má téměř 500 členů z celého světa, mezi které patří banky, telekomunikační společnosti, maloobchodní společnosti a několik významných koncových uživatelů. Společně pracují na vývoji aplikací pro E-Commerce a jako školící centrum.
Údaje o některých kurzech jsou ale pouze pro firmy, které jsou členy konsorcia. Část kurzů je však volně přístupná na webu.
Kurzy jsou obecné. Jedná se vlastně o úvod do E-Commerce bez zaměření na nějakou specifickou oblast (nejobsáhleji se věnují vnitropodnikovému zavádění “Intra-company” E-Commerce). Jdou od základních pojmů (business-business, business-customer, Intra-company), plánování zavádění, popis možných aplikací, stručný popis bezpečnostních rizik, …. Celkově kurzy dělají dojem, že jsou určeny spíše pro pracovníky z neinformatických profesí.
U kurzů, které jsou k dispozici pouze pro členy konsorcia není k dispozici popis.
UCLA
UCLA (University of California Los Angeles) prezentuje 2 kurzy. Jeden je určen pro vlastní studenty (normální předmět) a druhý je určen pro širokou veřejnost. Ten se nachází na webu a jmenuje se The E-Commerce Handbook.
Mgmt. 298D-13: Electronic Commerce
Osnova:
- Úvod do E-Commerce, E-Commerce a IT, Zabezpečení a kódování, elektronické platební systémy, přechod od modelu Business – Business k modelu Business – Customer
Délka:
11 týdnů (!)
Předpoklady:
- Dobré znalosti práce s počítačem
Zaměření:
- Připravit obchodníky a manažery pro práci s E-Commerce
Garant:
Prof. Arthur Geoffrion, katedra managementu
Můj názor:
Kurz je sice primárně určen pro obchodníky a ekonomickou sféru, ale popisuje se zde mnoho typicky informatického (TCP/IP, HTML, FTP protokoly, používání telnetu, archie, tvorba vlastních WWW stránek, komprese/dekomprese/kódování, používání digitálních certifikátů, PGP algoritmus, firewally, elektronické platební systémy, kreditní karty, kontrola stavu hotovosti na účtech, on-line maloobchod, on-line publikování, nové technologie – jako InternetPhone, RealAudio, příklady best-practices různých firem, používání diskuzních skupin a mnoho dalšího).
Toto je jeden z nejkvalitnějších a nejobsáhlejších kurzů, které jsou k dispozici. Doporučil bych jej zkušenějším uživatelům, které zajímá praktická stránka fungování elektronického obchodu. Po absolvování tohoto kurzu by neměl být problém E-Commerce používat.
Pro studium E-Commerce je zajímavé přečíst si homepage k tomuto kurzu (v poznámce pod čarou) a sledovat odkazy – velice kvalitně zpracované.
E-Commerce handbook:
Toto je série 11 webových stránek, které fungují jako rychlokurz (či “kapesní” příručka) E-Commerce a vcelku sympatickou formou podávají výklad o jejích základních termínech. Výklad nejde příliš do hloubky a lze jej doporučit každému, kdo má zájem o základní popis E-Commerce. Přístup sem je zdarma bez hesla.
University of Waterloo
University of Waterloo (Waterloo, Ontario, Canada) nabízí na katedře informačních systémů kurz ID-AUTH-ECOMM , který se specializuje především na technickou stránku E-Commerce (protokoly, certifikace,) s velkým důrazem na bezpečnost (identifikace a autorizace přístupu, …).
Doporučil bych jej především programátorům a správcům systémů než obchodníkům.
STANFORD UNIVERSITY
M395: Principles of Internet Marketing (principy marketingu na Internetu)
Osnova:
- důsledky Internetu pro marketing
- pochopení klíčových technologií Sítě
- nejdůležitější firmy a jednotlivci v marketingu na Síti
- použití základních nástrojů pro práci s Internetem
Garant:
Professor Ward Hanson
Můj názor:
Kurz (pořádaný katedrou marketingu) je určen pro studenty neinformatického zaměření, kteří se chtějí dozvědět jak internet, informatika a E-Commerce může zlepšit jejich práci. Doporučil bych jej začátečníkům (neinformatikům) pro získání základních informací.
The Wharton School - University of Pennsylvania
Computer Mediated Communication and Electronic Commerce OPIM 314/662
Osnova:
Technická infrastruktura Internetu a aplikace E-Commerce (design web stránek, bezpečnost a šifrování, trendy ve využívání Internetu, sociální a demografické důsledky Internetu).
Určení:
Kurz pro manažery
Garant:
Gerald L. Lohse , Assistant Professor of Operations and Information Management
Můj názor:
Kurz bych doporučil obchodníkům a manažerům, kteří se chtějí seznámit se základy obchodování na Internetu. Po absolvování tohoto kurzu bych doporučil si zapsat důkladnější kurz.
University Of Michigan
Electronic Commerce on the Internet - CIS518
Osnova:
- základní pojmy a práce na Internetu
- ukládání a získávání souborů z Internetu
- tvorba WWW stránek na základní úrovni
- elektronické publikování a distribuce zboží
- elektronické nakupování
- bezpečnost: autentizace, bezpečnost, kódování
- ochrana intelektuálních práv a právní zodpovědnost
- kurz je kombinací přednášek, demonstrací, případových studií, práce s počítačem a samostudia
Garant:
Prof. George Widmeyer a Sheizaf Rafaeli
Předpokládá se:
- Základní znalost práce s počítačem (základní znalost Unixu je výhodou)
Můj názor:
Účastníci zde získají dost informací a Internetu jako takovému a o zavedení E-Commerce do společností. Získají zde i informace o právních úpravách a základním zabezpečení. Doporučil bych jej obchodníkům a manažerům kteří se chtějí aktivně účastnit práce na zavádění E-Commerce u firem (např. tvorbou WWW stránek, spojování firemních databází s WWW stránkami apod.).
Implementing Electronic Commerce and Intranets CIS742
Osnova:
- tvorba web stránek (tipy a triky)
- stránky a CGI
- CGI a Pearl
- Javascript, Java Aplety, Java 3D grafika
- Tvorba a používání Cookies
- HTML, DHTML, použití služeb Proxy a Firewall
- Úvod do VRML
- Multimédia a videokonference
- Kódování, bezpečnost a soukromí
- Java, databáze a web, tvorba aplikací typu “nákupní vozík”
Délka kurzu:
13 lekcí, každá má 1,5 hodiny
Garant:
Sheizaf Rafaeli
Můj názor:
Záběr tohoto kurzu je obrovský. Do výše uvedené osnově jsem zdaleka nepřepsal vše, co je k dispozici na popisném sylabu k tomuto kurzu. Celý popis je k dispozici na domovské stránce tohoto kurzu (odkaz uvádím na poznámce pod čarou).
Na první pohled je jasné, že kurz je určen pro programátory, analytiky a správce internet/intranet/E-Commerce aplikací. Vzhledem ke složitosti probíraných témat předpokládám, že je nutná již určitá znalost této problematiky. Kurz je tedy pro značně pokročilé uživatele.
Mám ale pochybnosti, že je možné kvalitně probrat takovéto množství látky za tak krátkou dobu.
University of Berkeley
Network Commerce BA248d
Osnova:
- infrastruktura, trendy a technologie, které umožňují E-Commerce (platební systémy, proxy servery, …)
- aplikace v obchodních modelech (při prodeji, marketingu, intra- a inter-obchodní komunikaci)
- vliv E-Commerce na management
- tvorba studentských projektů (tvorba WWW stránek)
Garant:
Malu Roldan
Můj názor:
Kurz pro mírně pokročilé uživatele. Těmito uživateli mohou být manažeři a jiní firemní pracovníci, kteří pravděpodobně nebudou pracovat jako programátoři. Získají zde základní rámec o práci E-Commerce, který mohou rozšiřovat v dalších kurzech. Tento kurz bych tedy nepovažoval za konečný, protože neposkytuje dostatek informací o aplikaci E-Commerce na firemní infrastrukturu.
Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley
CyberLaw (kybernetické právo) – LAW246
Osnova:
- Úvod do kybernetického práva a jeho základní specifika
- Copyright, digitální kopie a digitální transfer dat (Feist Publications versus Rural Telephone Service Company, Expert Pages versus Universal Networks, Inc.)
- Rozšíření copyrightu – nová práva v obsahu databází? (National Basketball Association v. Motorola)
- Antitrustový zákon a CyberSpace (USA versus Microsoft)
- Ochranné známky (trademark) a CyberSpace
- Právní úprava šifrování a kódování dat
- E-Commerce a anonymní platební systémy
- Soukromí a anonymita
- Spam (nechtěné emaily) - People versus Lipsitz, Typhoon Inc. versus Kentech Enterprises
- Komunikační slušnost (Communications Decency Act)
- Dozor nad kyberprostorem a svoboda projevu
Garant:
Professor Pamela Samuelson
Určení:
Jako kurz právnické školy je zaměřen na komerční právníky
Můj názor:
Tento kurz jsem sem zařadil, protože je jeden z mála, který se věnuje počítačovému právu (a ještě se zmiňuje o E-Commerce). Vzhledem k hloubce probírané problematiky je asi určen skutečně jenom profesionálním právníkům, i když si myslím, že i ostatní uživatelé kybernetického prostoru by měli nějaký podobný kurz absolvovat.
Tento kurz považuji za velice zdařilý – před časem jsem sám absolvoval (pomocí emailu) kurz stejného zaměřený (pořádaný dokonce stejnou školou) a probíraná problematika mě zaujala (např. svoboda projevu a otázky autorských práv). Nyní je tento kurz rozšířený a nová problematika (např. platnost antitrustového zákona a kauza USA versus Microsoft) musí zaujmout každou rostoucí firmu, která pracuje na Internetu a používá E-Commerce.
Cornell University
Electronic Commerce NBA601
Osnova:
- Úvod do E-Commerce, Internetu a WWW
- Práce na webu prostřednictvím nástrojů Microsoftu
- Transakce, databáze a SQL
- EDI, objednávkové formuláře, přenos dokumentů
- Multimédia, systémy EIS (Executive Information Systems), Geografické informační systémy
- Bezpečnost, placení a účtování
- Dopad E-Commerce na organizaci firmy
Garant:
Prof. Orman
Můj názor:
Tento kurz bych doporučil manažerům a systémovým analytikům větších společností, kteří mají zájem o pochopení systému E-Commerce, jeho možností a jeho vlivu na práci celé společnosti. Záběr tohoto kurzu je vcelku rozumný. Přestože se zde probírají i vyloženě technické věci, nemám pocit že by byl určen vyloženě pro programátory. Svou náplní mi připomíná kurz IT_583 - Systémová Integrace z katedry IT naší školy (vyučovaný doc. Pourem).
University of Texas, Austin
(Center for Research in Electronic Commerce)
Electronic Commerce - MIS381
Osnova:
- Úvod do E-Commerce
- Infrastruktura Internetu, koncept a technologie WWW
- Síťová a transakční bezpečnost, metody šifrování
- Intranety
- Elektronické platební systémy
- Bankovnictví a maloobchod
- Elektronické publikování
Garant:
Andrew B. Whinston
Můj názor:
Tento kurz je jeden z nejstarších (začal se zde vyučovat v zimním semestru 1996). Považuji jej za další kurz vhodný pro studenty, kteří se chtějí seznámit se základy E-Commerce. Kurz si všímá obecné problematiky. Jeho cílem není podrobné probírání této problematiky, ale pouze předvedení základního rámce. Po jeho absolvování bych doporučil zvolit další kurz s hlubším výkladem problematiky.
London School of Economics
Security in Information Systems for Organizations - IS476
Osnova:
- Základní koncepty: informace, systémy, zodpovědnost, bezpečnost a porušování bezpečnosti
- Rizikový management, bezpečnostní politika a bezpečnostní management
- Šifrovací systémy – principy
- E-Commerce – zranitelnost a bezpečnost
- Právní omezení v informační bezpečnosti a technické standardy v bezpečnostních systémech
- Metody pro vývoj bezpečných systémů
Garant:
Dr James Backhouse
Délka kurzu:
10 dvouhodinových a 10 jednohodinových přednášek, 5 dvouhodinových seminářů
Můj názor:
Protože je tento předmět vyučován na katedře informačních systémů, předpokládám, že cíloví uživatelé budou správci systémů. Tento kurz je přesně zaměřen na bezpečnost systémů jak z hlediska technologického, tak právního.
University of West England
Zde jsem našel dva kurzy, které zmiňují problematiku E-Commerce. Tyto kurzy na sebe mají návaznost: Kurz UWE UQI125H3 (Electronic Commerce) je možné si zapsat až po absolvování kurzu UWE UQI109S2 (Distributed systems & networks).
Distributed systems & networks UWE UQI109S2
Osnova:
- Základní koncept distribuovaných systémů, jejich klasifikace a schopnosti
- Digitální knihovny a distribuované databáze
- Hardwarová a softwarová podpora pro intranet/extranet
- Sítě a komunikační software; sítě LAN a WAN
- Otevřené sítě, Internet/Internet2 – vývoj mechanismů a protokolů
- Protokol TCP/IP a jeho praktické využití
- E-Commerce, vývoj od EDI k E-Commerce, praktické problémy při používání EDI
Předpoklady:
Kurz lze zapsat až po absolvování předmětu Informační Technologie.
Garant:
Jim Gilligan
Můj názor:
Tento kurz (přestože se E-Commerce věnuje až na závěr) jsem sem zařadil proto, že dává pevný základ znalostí které jsou potřeba k dalšímu studiu EDI a E-Commerce. Líbí se mi zde způsob přednášení tohoto kurzu: koncepce distribuovaných systémů  sítě  EDI  E-Commerce. Kurz mi takto připomíná kurz IT_563 Distribuované systémy, z katedry Informačních Technologií VŠE. Absolvování tohoto kurzu by také mělo dát kvalifikovanou odpověď na otázku, zda je E-Commerce (jako informační systém) koncipován jako systém distribuovaný.
Tento kurz bych doporučil IT specialistům větších firem a ne obchodníkům a řadovým uživatelům a to proto, že je zaměřen odborně a ne obecně.
Electronic Commerce - UWE UQI125H3
Osnova:
- Úvod do E-Commerce
- Internet – vývoj a protokoly
- Komercializace Sítě – Internet Service Providers
- E-Commerce aplikace: maloobchod on-line, reklama, marketing, adresáře, katalogy, hledací stroje
- On-line média, zprávy a zábava
- Vnitropodnikové aplikace, systémy objednávek, řízení zásob (integrovaná logistika), EDI založené na Internetu
- Distribuce zpráv a informací, digitální knihovny, multimediální a síťové publikování
- Bezpečnostní politika, firewall, bezpečné transakce, šifrování, algoritmus PGP (Pretty Good Privacy)
- Nové technické směry: ATM, mobilní a bezdrátové spojení
Předpoklady:
- Absolvování následujících předmětů: Informační technologie, Distribuované systémy a sítě, Počítačové sítě a operační systémy
Garant:
Jim Gilligan
Můj názor:
Domovská katedra tohoto předmětu je katedra Počítačových Studií a Matematiky. Z tohoto (a ze seznamu kurzů, které je nutno absolvovat před tímto kurzem) vyplývá, že tento předmět je určen výhradně pro IT specialisty ve větších firmách. Není tedy určen pro obchodníky a studenty s omezenými znalostmi IT. Témata probíraná v tomto kurzu mi připadají velice dobře využitelná v každodenní obchodní praxi. Líbí se mi, že se zde přednášejí jak technologická, tak ekonomická témata. Myslím, že pokud by se spolu s tímto kurzem navštěvovat i kurz počítačového práva, pak by byla kvalifikace absolventa velice vysoká.
Další školy a kurzy:
Myslím si, že výše uvedené kurzy by měly stačit pro základní představu kde je možné si rozšířit kvalifikaci o E-Commerce a co je možné studovat. Na Internetu je možné najít desítky dalších a snaha o co největší množství by snížila přehlednost této práce.
Uvedu zde ale několik odkazů pro další dohledání. Jsou zde mj. kurzy mezinárodní E-Commerce. Kurzy u kterých se objevuje značka MBA jsou určeny pro studenty studující Master of Business Administration:

University of Calgary – http://www.ucalgary.ca
Electronic Commerce –
http://www.acs.ucalgary.ca/~marcolin/eccalgary.html

McGill University – http://www.mcgill.ca
Telecommunications Management –
http://www.management.mcgill.ca/COURSE/MIS/TELECOM/WEB_SITE/coursede.htm

New York University – http://www.nyu.edu
Electronic Commerce - B20.3338.30 - http://kambil.stern.nyu.edu/teaching/ecomm2/
American University – http://www.american.edu
International Electronic Commerce - http://www.kogod.american.edu/MOGIT/ec97.htm

University of Nebraska - Lincoln - http://www.ait.unl.edu
Internet, Electronic Commerce, and Strategic Information Systems (MNGT 950)
http://www.ait.unl.edu/doc2/faculty/siau/mis.htm

Ohio State University – http://www.ohio-state.edu/
(Fisher College of Business)
Information Systems – MBA 831 – http://www.cob.ohio-state.edu/~wmuhanna/mba831.html

George Mason University - http://www.gmu.edu
Graduate Business Institute (Fairfax)
Cases and Concepts in Electronic Commerce and World Wide Web - MIS792
University of Pittsburgh - http://www.pitt.edu
Commerce on the Information Highway \'98 – MIS 2578
http://www.pitt.edu/~galletta/commerce.html

University of North Carolina – http://www.unc.edu
Internet Business Opportunities BUSI 236-001
http://itr.bschool.unc.edu/courses/sp98/mba/busi236/001/index.asp

MIT (Massachusetts Institute of Technology) - http://web.mit.edu
15.963 – Electronic Commerce and Marketing
Bowling Green State University
MIS491a - z katedry účetnictví – http://www.amis.cba.bgsu.edu/courses/E-Commerce/

University of Illinois, Springfield - http://www.uis.edu/
Electronic Commerce: Business Uses of the Internet MIS 591
http://www.uis.edu/~hadidi/ecomm.html

Doporučil bych sledovat i odkazy ze stránky http://ccs.mit.edu/15967/commerce.html#course
Tato stránka obsahuje výborné odkazy.

Mimo těchto odkazů bych ještě rád upozornil na RFC1865 (z ledna ’96), který popisuje vztahy EDI  Internet a E-Commerce  EDI. Tento dokument je dispozici na anonymním FTP ftp://ds.internic.net/rfc.
E-Commerce jako IS = distribuovaný IS?
Lze říci, že E-Commerce plní funkce firemního IS. Nemyslím si však, že se musí nutně chovat jako distribuovaný IS. Distribuovaný systém (DS) je totiž podmnožinou pojmu informační systém, který se vyznačuje určitými specifickými vlastnostmi. U pojmu jako je E-Commerce, kde definice nejsou jednoznačné, nelze s jistotou říci, že má přesně vlastnosti DS.
Mám ale pocit, že se E-Commerce chová čím dál více jako DS. S růstem počítačů je totiž stále výhodnější využívat techniky distribuce dat a IT infrastruktury. Stejně tak se zlepšuje i transparence těchto systémů. Potřebné nástroje (browsery) se již dodávají jako součásti operačního systému a pojmy jako lokální data/cizí data se pomalu přestávají odlišovat.
Myslím, že po dalším rozvoji technologií E-Commerce bude možné říci, že E-Commerce splňuje vlastnosti DS. Zatím si nejsem tak jist.
 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama