Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Část marketingového mixu - Produkt v hotelových službách

Plánování produktu

Žádný hotel není ve vzduchoprázdnu – je lokalizován v určitém cílovém místě, které pro něj může a nemusí přinášet výhody.

 Reklama


Hosté obvykle dají přednost hotelu, který se něčím liší od ostatních hotelů. V této souvislosti lze konstatovat, že hotel bude úspěšně lákat hosty, pokud:

• Vytvoří něco, co host nemá doma, něco, co mu nedokáže nabídnou konkurence
• Využije přírodního prostředí v kombinaci se sportovně-rekreačními zařízeními, ubytovacími ,pohostinskými a společensko-zábavními službami
• Bude mít speciální polohu – nedaleko národních parků, případně v strategické vzdálenosti mezi místem trvalého bydliště cílového segmentu a cílovým místem Využije reputaci a image cílového místa– Praha, Mariánské Lázně
• Využije touhy lidí po romantice – speciální apartmán pro novomanžele, vířivá vana pro dva v altánku hotelové zahrady, zámecké hotely aj.

Z hlediska hotelového hosta je hotel přitažlivý a zajímavý i podle toho, jak je „zabalený“, tj. jaká je souhra čtyř nástrojů marketingu, a to produktu, komunikace, prodeje a lidí, kteří poskytují služby. Balení vytváří image hotelu a zahrnuje:

• Exteriér hotelu
• Okolí a přírodní prostředí
• Značky upozorňující na hotel
• Označení hotelu
• Čistotu
• Ochotu personálu
• Design tištěných materiálů o hotelu
• Distribuční kanály, prostřednictvím kterých se produkt hotelu dostává na trh cestovního ruchu


Stejně jako v ostatních odvětvích národního hospodářství, i v hotelu je nutné inovovat a nabízet nové služby. Trh se vyvíjí velmi dynamicky, potřeby a požadavky hostů se neustále mění a tak některé služby zastarají, jejich prodej klesá, až je hotel přestane poskytovat. Uvedený proces nazýváme životním cyklem. Životní cyklus se skládá z pěti fází, a to:

• Fáze vývoje, kdy hotel hledá náměty a nápady – poptávka může a nemusí ještě existovat (to záleží n atom, na čí podnět nová služba vzniká), hotel však už vynakládá finance
• Fáze uvedení na trh, kdy už vzniká poptávka, realizuje se první prodej, hotel vynakládá značné finanční prostředky na reklamu a podporu prodeje¨
• Fáze růstu, kdy hotel realizuje vysoké tržby a zisk
• Fáze zralosti, kdy na trh už vstupují konkurenti s porovnatelnou nabídkou, často za nižší ceny (může nastat cenová válka), hotel musí snižovat ceny a úroveň konkurenčních, snižuje se zisk, zvyšují se náklady na reklamu a podporu prodeje
• Fáze úpadku, kdy snižování prodeje a zisku může vést až ke ztrátě a k odstranění služby z nabídky hotelu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovace služby, orientace na nové tržní segmenty, případně využití služby na uspokojení nových či dalších potřeb může stagnující poptávku, a tím i prodej oživit. Aby byl hotel na trhu úspěšná, měl by mít v portfoliu služby v každé fázi životního cyklu.

Něco malého navíc, co nám udrží hosty:

• každé ráno čerstvé květiny na pokoji
• nenáročná maličkost z hotelového souvenirshopu, s pozvánkou do obchodu
• ranní noviny
• průvodce po okolí
• pro sportovce přehled počasí a faktory ovlivňující jejich aktivity
• aj.

 

 

 

 

 

 

Produkt – služba

Na produkt jako službu můžeme nahlížet z pohledu 4 úrovní

1. Jako na VÝHODU PRO SPOTŘEBITELE – zájem o to , jaké výhody spotřebitelé hledají
2. KONCEPCE SLUŽBY – zájem o to, jaké obecné výhody bude naše organizace nabízet
3. NABÍDKA SLUŽEB
4. SYSTÉM DODÁVKY SLUŽBY


1.1 VÝHODA PRO SPOTŘEBITELE

Zákazník navštíví náš hotel, pokud se bude chtít odpočinou od všedního života, strávit u nás část svého volného času a projít léčivýma procedurami za zlepšení jejich psychické i fyzické zdatnosti.


1.2. KONCEPCE SLUŽBY

Na koncepci služby nahlížíme z pozice – Co můžeme zákazníkovi nabídnout ?

Pro koho - identifikace tržního segmentu

Parkhotel Golf se zaměřuje hlavně na starší segment zákazníků, ve věku od 50- 70 let, převážně tedy německé národnosti, ale přivítá každého , kdo bude chtít u nás strávit svůj volný čas.

Prostředky – zařízení a postupy služeb , kterými je služba produkována distribuována k zákazníkovi

K tomu abychom se pokusili splnit všechna zákazníkova očekávání a přání klademe
v našem hotelu důraz především na kvalitu a ochotu našeho personálu. Zároveň se snažíme o vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí,aby se zákazníci u nás cítili co nejlépe.

Image

Hotelový host stráví v hotelu mnoho času a často nemá žádné kontakty s domácím obyvatelstvem – image o cílovém místě, krajině si tudíž vytváří v hotelu. Hotel sám o sobě vytváří určitý image, host nehodnotí jenom to, jak hotel vypadá uvnitř, ale i zvenčí a jeho blízké okolí, jako například příjezdové cesty k parkovišti, trávníky, stromy, keře, dále i okenní rámy hotelu, barvu fasády aj.

 

 

1.3. NABÍDKA

Popis produktu služeb:

1. Základní služby – hlavní důvod proč zákazník vyhledává služby
2. Periferní služby – nedílná součást služby doplňující její hodnotu

Naše základní služby spočívají v nabízení lázeňských procedur, pro zlepšení fyzické a psychické kondice našich zákazníků. Mezi periferní služby jsme zařadili, např. masáže, solárium, sauny, kadeřníka, fitcentrum, aj.

Prvky v nabídce služeb:

 hmotné x nehmotné
 kontrolovatelné x nekontrolovatelné
 předvídatelné x nepředvídatelné
 žádoucí x nežádoucí

Z našeho pohledu nemůžeme charakterizovat hmotné prvky, jelikož nabízíme lázeňské procedury, které můžeme řadit pouze do služeb nehmotných, stejně jako kadeřníka, maséra, solárium aj.

Mezi kontrolované služby řadíme úroveň, kvalitu našich nabízených služeb. Nekontrolovanými prvky je obsazení hotelu a také počasí, protože pokud je krásné počasí, hosté jezdí častěji, jelikož se můžou věnovat svým oblíbeným aktivitám na čerstvém vzduchu.

Prvky, které řadíme mezi předvídatelné jsou návštěvnost, potřeba personálu, potřeba technického vybavení atd. Nepředvídatelnými prvky může být neschopnost personálu, výkyvy počasí, aj.

Mezi žádoucí prvky patří vysoká návštěvnost, spolehlivý personál , kvalitní občerstvení, příznivé počasí. Nežádoucími prvky jsou například nesolventní zákazníci, neslušní hosté a konkurenční boj.

1.4. SYSTÉM DODÁVKY SLUŽBY

V našem hotelu se snažíme dodávat služby v co nejvyšší kvalitě, aby zákazníci od nás odcházeli co nejvíce uspokojeni, a také aby se k nám zase v budoucnu vraceli

 

 

 

 

 


 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama