Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

B2B a E-tržiště

Co znamená B2B

B2B je velmi frekventovaný pojem, se kterým se už zcela jistě setkal každý z nás. Znamená obchodování mezi podnikatelskými subjekty (business to business), na rozdíl od pojmu B2C, znamenající prodej výrobků či služeb konečným spotřebitelům.

 Reklama


Obchodování mezi firmami je velmi náročný a rozsáhlý proces, který spočívá zejména v neustálé vzájemné komunikaci a výměně informací. Jedná se například o vyjednávání podmínek konkrétního obchodního případu, o zasílání poptávek, objednávek, faktur a dalších dokumentů.

Jedním z podstatných komunikačních kanálů mezi firmami se postupně stává i internet, jehož význam v segmentu b2b stále strměji roste. Nejprve se samozřejmě začalo využívat nejznámější služby, a to emailové korespondence. Postupem času se začalo stále více prosazovat například vyhledávání nejrůznějších informací na internetu, objednávání propagačních materiálů firem a samozřejmě také obchodování prostřednictvím internetu.

Mnozí dodavatelé i odběratelé velmi rychle pochopili přínos těchto nových forem komunikace a přesvědčili své obchodní partnery k vzájemné komunikaci právě elektronickou cestou. Proto prvním modelem elektronického obchodu, který se rozvinul velmi rychle, byla forma bilaterálního obchodu, tzv. obchodování "jednoho s jedním".

Obchod mezi firmami však není nijak stálý proces, odběratelé hledají a mění své dodavatele, zjišťují nejvýhodnější nabídky a cenové bomby a naopak dodavatelé "lákají" nové odběratele. Z tohoto velmi jednoduchého faktu vzešla myšlenka na vytvoření elektronického tržiště Intelligo, kde se střetává skupina dodavatelů se skupinou odběratelů a jeho prostřednictvím spolu obchodují, tzn. komunikují, vyjednávají obchodní podmínky, vyměňují si nezbytné dokumenty a objednávají zboží či služby.

E-tržiště

Elektronické tržiště je ve své podstatě virtuální místo, kde se střetává poptávka mnoha odběratelů s nabídkou mnoha dodavatelů. Na elektronickém tržišti stejně jako na tržišti klasickém dochází k nejrůznějším jednáním mezi dodavateli a odběrateli, která vedou k uzavírání konkrétních obchodů.

Elektronická tržiště se primárně dělí na tři základní druhy:
• nákupní model elektronického tržiště
Zakladatelem tohoto typu tržiště bývá nejčastěji jeden silný podnikatelský subjekt nebo aliance více subjektů, kteří jsou významnými odběrateli a mají značnou vyjednávací sílu.
• prodejní model elektronického tržiště
Elektronické tržiště je v tomto případě primárně zaměřeno na odbyt výrobků zakládajících subjektů. Nejčastějším modelem je vytvoření aliance dodavatelů, kteří nejsou vůči sobě v konkurenčním postavení, naopak se svými produkty vhodně doplňují. Jejich náklady na prodej zboží jsou v tomto případě mnohem nižší než v případě klasické formy prodeje, protože jsou rozloženy mezi více subjektů.
• spojení nákupního a prodejního modelu
Může se jednat v první fázi například o elektronický model inzertního serveru. Takto postavené elektronické tržiště bývá provozováno nejčastěji třetím nezávislým subjektem.
Další možností je rozdělení elektronických tržišť podle toho, jaké komodity se na nich obchodují:
• horizontální tržiště
Tato tržiště nemají zaměření na konkrétní průmyslové odvětví, ale naopak zapojují do obchodování firmy napříč všemi odvětvími. Obchodovanými komoditami jsou v tomto případě především takové výrobky, které nakupuje téměř každá firma. Jedná se většinou o nepřímý materiál, jako jsou kancelářské potřeby, výpočetní a kancelářská technika apod.
• vertikální tržiště
Jsou zaměřena na konkrétní průmyslový obor, např. na chemický průmysl, hutní a kovodělnou výrobu, zdravotní potřeby, a zapojují do svého obchodování firmy podnikající v daném průmyslovém odvětví.
• komoditní burzy
Jsou určeny pro obchodování pouze s konkrétními komoditami.
Přínosy e-tržišť

Dodavatelsko-odběratelské vztahy spočívají obecně řečeno ve výměně informací ve formě různých nabídkových, poptávkových či jinak specifických dokumentů. Ve většině případů je taková výměna informací v pracovní náplni od několika zaměstnanců firmy až po celé oddělení či divizi firmy. Vzhledem k tomu, že jsou některé pracovní úkony spojené s řízením dodavatelsko-odběratelských vztahů rutinní, je možné tento obchodní proces automatizovat, resp. optimalizovat.

Základním cílem každé firmy je zvyšovat svou profitabilitu, čehož lze dosáhnout dvěma základními způsoby. Prvním způsobem je zvyšování prodeje vlastních výrobků a druhým je samozřejmě snižování nákladů spojených s provozem firmy. Jak je patrno, přínosy elektronických tržišť pro firmy spočívají zejména v úsporách, které přináší automatizovaný a optimalizovaný obchodní proces.

Největšími přínosy pro odběratele je nepochybně soustředění nabídky několika konkurenčních dodavatelů na jednom místě a rychlý přístup ke komplexním informacím o zboží. Odběratel jistě ocení i jednoduchý a pohodlný způsob objednávání zboží s minimálními náklady na celý proces.

Dodavatelé jistě přivítají nový odbytový kanál, jímž mohou získat řadu nových zákazníků, které by jiným způsobem třeba nebylo možné oslovit, a množství zajímavých, často dlouhodobějších kontraktů. V neposlední řadě díky B2B e-commerci dochází ke značnému zefektivnění celého obchodního procesu a ke snížení vlastních provozních nákladů dodavatele (odpadá tisk a zasílání katalogů, ceníků a nabídek zákazníkům apod.).

Zdá se, že se nacházíme v době, kdy se v on-line prodeji koncovým zákazníkům klade hlavní důraz pouze na zisk. A proto celý potenciál elektronického obchodování zůstává prozatím nevyužit. Zejména ten potenciál, který se nachází v poskytování služeb. Jinými slovy . jde o zákazníka. A je jedno, jestli je tímto zákazníkem fyzická osoba nebo firma. Je nepochybné, že při nasazení eCommerce řešení nejde pouze o získání platby od zákazníka, stejně tak důležité je získání si tohoto zákazníka.
Cílem je, stejně jako v "kamenných obchodech", aby se zákazník do vašeho obchodu vracel. Na základě podobných úvah si ilikethis vytváří svůj osobitý přístup k tvorbě eCommerce řešení. Méně času věnujeme tvorbě například nového nákupního košíku - více se snažíme poznat vaše zákazníky. Jaké jsou jejich potřeby a motivace. A právě díky tomuto přístupu jsme schopni dodávat na míru vytvořená eCommerce řešení, která jsou zároveň praktická a elegantní pro obě strany - pro zákazníky i management firmy.
Inshop - systém pro elektronický obchod
Zoner Inshop je univerzální řešení elektronického obchodu, které přibližuje tento způsob obchodování i uživatelům, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s programováním a internetem.
Veškerá komunikace s obchodním systémem probíhá pomocí programu (klientského centra), s ovládáním velice podobným tabulkovým kalkulátorům jako je např. Microsoft Excel. Pohybujete se tak ve známém prostředí a můžete se plně soustředit na vlastní práci.
Celý systém uzavírá serverová část, která zajišťuje komunikaci se zákazníky, zobrazování ceníku a katalogu a rovněž komunikuje s klientským centrem.
Vzhled a chování prodejny se nastavuje rovněž v klientském centru. Můžete nastavit mnoho způsobů chování prodejny a také její grafickou podobu. Pokud nemáte s tímto potřebné zkušenosti a vybavení jsme Vám připraveni pomoci a celou prodejnu dodat "na klíč".
Výhody elektronického obchodu Inshop
• Komfortní klientské centrum ke správě elektronického obchodu bez nutnosti stálého připojení na Internet
• Před zahájením nákupu zákazníci nemusí čekat na inicializaci prodejny v prohlížeči
• Zákazníci mohou anonymně procházet prodejnou, aniž by se museli registrovat
• Největší možnost uživatelské modifikace vzhledu prodejny
• Možnost provozovat volitelné sestavy výrobků
• Nejen příjem objednávek elektronickou poštou, ale i správa objednávek a databáze zákazníků
• Otevřená vazba na účetní systémy
e-komerce - Internetové obchody
V poslední době dochází i v České Republice k významnému rozšiřován zájmu o tzv. elektronické obchodování. K tomuto účelu máme Vás připravený velice jednoduchý systém jak si zařídit svůj vlastní obchod na internetu. Vše co potřebujete je jen správný nápad. My navrhneme a zpracujeme podobu Vašeho obchodu, připravíme jej ke spuštění a Vy sami si již řídíte jeho provoz, přijímáte a vyřizujete objednávky, komunikujete se zákazníky. To vše za zlomek ceny, kterou byste platili za klasický „kamenný“ obchod. Výhody tohoto řešení již využívají desítky zavedených internetových obchodů.
Prohlédněte si jako příklad náš vlastní obchod na adrese www.canonshop.cz, který je kompletně zpracován naší firmou.
Základní model webového podnikání a obchodování
Nově vznikající informační společnost a globalizace ekonomického prostředí ruší hranice států i dlouho využívané způsoby obchodování. Elektronické sítě, prostředí Internetu, podnikových Intranetů, mobilní telefony a vzájemné propojení celého světa umožňují lidem velice jednoduše překonávat vzdálenosti a v brzké době umožní všem využívat výhod celosvětového elektronického obchodování, což neznamené jen technologický skok pro vyvolenou část lidstva, ale obrovskou změnu ve způsobu obchodování a myšlení pro většinu obyvatel naší planety.
Protože stávající Internet je (a všichni doufáme, že i zůstane) doslova bez hranic, je cílem nejen usnadnit obchodování například v rámci našeho státu, ale především podpořit domácí podniky a firmy při exportu výrobků i služeb. Právě díky obchodnímu využití prostředí Internetu, díky němuž je komunikace s domácími i zahraničními partnery mnohem pružnější, prináší nové médium možnost okamžitého uzavření obchodu a nepotřebuje žádné další vzájemné vazby a mezičlánky.
Samozřejmě není a nebude lehké motivovat podniky a podnikatele k tomu, aby se vzdali svých zavedených způsobů podnikání a rozhodli se zavádět nové postupy a technologie do praxe. Této myšlence nenapomáháji ani krachy velkých či menších e-commerce projektů. Mnohé z nich však byly šity horkou jehlou bez hlubší znalosti technologií a filozofie, ze kterých je nutno vycházet.
Ovšem už i na našem domácím trhu se začínají objevovat projekty, jejichž využití přináší úsporu času a prostředků, nutných k uskutečnění nákupu či využití služby. Rád bych se v této seminární práci na některé z nich zaměřil a podíval se na ně poněkud hlouběji, z hlediska informovaného uživatele.
Není samozřejmě možné popsat do hloubky použité techologie ani jejich hardwarové a softwarové zázemí, toto téma by s přehledem vystačilo na několik diplomových prací. Tato krátká seminární práce by se spíše měla obecněji zaměřit na obecné aspekty používání webových technologií v podnikání a obchodování.
Co je základním modelem webového obchodování? Na rozdíl od klasického modelu, který nás nutí k následujícímu postupu: Vzít doma peníze – vyrazit do obchodního domu – vybrat si zboží nebo službu – zaplatit u pokladny – odnést si zboží – odejít domů a začít užívat zboží, případně čekat doma na provedení služby zavádí webové podnikání a obchodování model, u něhož odpadá fáze zdlouhavého hledání obchodního domu v cizím městě, bloudění jednotlivými patry a vybírání zboží, u něhož vám obvykle prodávající nejsou schopni vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými modely.
Popis provozu virtuálních obchodních domů
Všechny „virtuální obchodní domy“ navštěvujete z pohodlí svého domova (rozuměj webového prohlížeče), u každého zboží si můžete přečíst veškeré dostupné informace, případně si detaily dohledat přímo na stránkách výrobce. Vlastní nákup probíhá do virtuálního nákupního košíku. Zboží (nebo službu) si před vlastním zaplacením můžete v košíku ještě protřídit, vybrat i počet kopií a pak teprve uskutečnit platbu, která je samozřejmě prováděna zabezpečenou techologií přes zabezpečený server.
B2C a B2B
V předchozím textu jsem se zmínil o dvou základních modelech e-commerce - řešeních B2C (Bussiness to Consumer e-commerce) a B2B (Bussiness to Business e-commerce). Protože si myslím, že jsou to pojmy důležité a nejen na technologii, ale i na filozofii je postaven obchod a podnikání (a to nejen na Inernetu, ale obecně), zmíním se o těchto pojmech poněkud šířeji.
Bussiness to Consumer e-commerce
Tento druh elektronického obchodování je zaměřen na prodej koncovým zákazníkům - spotřebitelům. Je to vlastně obdoba klasického "kamenného" obchodu na Internetu. Ovšem tato podoba je pouze přibližná, protože internetový obchod má oproti klasickému obchodu nespočet výhod vyplývajících z jeho internetové povahy. Především známe jméno každého nakupujícího včetně jeho adresy - to je pro běžný obchod obrovský průlom s důsledky v přizpůsobení nabídky a marketingu k individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi. Další výhodou muže být automatické počítačové zpracování celého obchodního případu až k samotné distribuci zboží. V neposlední řadě zde máme možnost, jak pomoci zákazníkovi v rozhodování tím, že ho zásobujeme potřebnými informacemi o daném produktu třeba i s použitím odkazů na nekonečné informační zdroje Internetu.


V případě elektronického obchodu typu business-to-consumer se plně využívá grafických možností WWW stránek a jejich dynamického propojení s databází a obchodními aplikacemi, které zajišťují všechny prvky obchodního systému potřebné pro provoz internetového obchodu. Mezi základní prvky patří nabídkový katalog zboží s fulltextovým a hierarchickým vyhledáváním, nákupní košík, objednávkový systém, různé formy plateb, aplikace pro správu obchodu, jako je manažer objednávek a zákazníků, statistiky prodeje a návštěvnosti, automatický nebo ruční import a export do účetního a logistického systému, marketingové nadstavby, případně další specializované moduly.
Bussiness to Business e-commerce
Tento druh elektronického obchodování se používá v distribučních a prodejních sítích, ve kterých mohou mezi sebou komunikovat výrobci, pobočky, distributoři, velkoobchody, dealeři nebo obchodní zástupci. Základní rozdíl mezi tímto druhem elektronického obchodu a internetovým obchodem typu business-to-consumer je ten, že prodávající (výrobce, distributor, velkoobchod, apod.) zná předem nakupujícího. Většinou se jedná o obchodního partnera, který má předem stanoveny obchodní podmínky, za kterých může u prodávajícího nakupovat. Použitý obchodní systém je hlídá a je nastavován tak, aby mohl pružně reagovat na případnou změnu v těchto obchodních vztazích. Hlavní výhodou tohoto systému je automatické zpracování přijatých objednávek v interním informačním systému prodávajícího, což přináší řadu úspor a zefektivnění celého procesu objednávání a logistiky v obchodní firmě. Řešení takového systému, založené na využití internetových technologií, vyžaduje znalost a schopnost práce s náročnými a vysoce citlivými databázovými technologiemi používanými v moderních informačních systémech, které zajišťují každodenní chod obchodní organizace.

Elektronický obchod typu business-to-business se více podobá běžným administrativním aplikacím. Je sice zobrazován pomocí klasických WWW stránek v prohlížeči, ale hlavní úlohu zde hrají především textové informace obchodního a logistického charakteru. Tomu odpovídá také důraz na maximální funkčnost, bezpečnost a spolehlivost obchodní aplikace pracující nad databází, která tvoří jádro celého elektronického obchodu. Koncepce a návrh konkrétní implementace systému pro elektronický obchod typu business-to-business je vždy výsledkem analýzy konkrétních požadavku zákazníka na daný systém a podmínek prostředí, do kterého má být tento systém nasazen. Tento e-commerce systém může obsahovat následující moduly:
• objednávkový modul zpracovávající došlé objednávky
• ceníkový modul spravující ceníky produktů a jejich prohledávání či tvorbu
• modul zákazníků pro administraci údajů o uživatelích systému a nastavení jejich přístupových práv
• modul produktů a skladu udržující informace o produktech a jejich skladových zásobách
• modul distribuce sledující pohyb zásilek a dodávek
• modul dokladů evidující potřebné typy dokladů jako jsou objednávky, faktury, dodací listy, atd.
• modul plateb umožňující poskytování informací o provedených platbách případně doplněný o možnost on-line plateb
• speciální moduly pro marketing, reklamace, servis a technickou podporu

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama