Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Dynamika, síla, Newtonovy zákony, hybnost tělesa

DYNAMIKA
Zabývá se pohybem těles v prostoru a čase a příčinami pohybu těles. Vzájemné působení těles se nazývá síla.
Silové působení: 1.) přímý dotyk těles
2.) působní vlivem silových polí ( elektrické, magnetické, gravitační)

Účinky síly na těleso:
a) deformační- jestliže má síla deformační síly na těleso mění tvar, ale pohybový stav se nemění.


 Reklamab) Změna pohybového stavu- jestliže síla mění pohybový sta tělesa pohybuje se těleso se zrychlením.

Síla
Je vektorová veličina, která je určena velikostí, směrem orientací a jednotkou.
/F/=1N

Izolované těleso, izolovaný hmotný bod :
Hmotný bod je fyzikální model tělesa, kdy tělesu ponecháme je hmotnost ale zanedbáme rozměry.
Izolované těleso- těleso na, které nepůsobí žádná síla. Všechna tělesa na zemském povrch se nacházejí v gravitačním poli Země. Na tyto tělesa působí tzv. gravitační síla. Jestli tuto sílu eliminujeme dostaneme izolované těleso nebo izolovaný bod.
Newtonovy zákony

ZÁKON SETRVAČNOSTI:
Izolované těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém pokud není přinuceno vnějšími silami tento pohybový stav změnit. Soustavy ve, kterých setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém se nazývají soustavy setrvačné neboli inerciální.
ZÁKON SÍLY:
Zrychlení je přímoúměrné působící síle a nepřímoúměrné hmotnosti tělesa.
Na těleso působí síla 1N, když tělesu o hmotnosti 1 kg udělíme zrychlení 1 m.s-2

Důsledky zákona síly:
a) pohyb rovnoměrný přímočarý v= konst. F= a.m F= 0
b) pohyb rovnoměrně zrychlený a= konst. F= a.m F=konst. m= konst.
c) volná pád g= konst. Fg= m.g Fg…. Tíhové zrychlení

ZÁKON AKCE A REAKCE :
Silové působení těles je vždy vzájemné. Síly vzájemného působení se nazývají síly akce a reakce. Síly akce a reakce jsou stejně velké opačně orientované, zároveň vznikají a zanikají, působí na dvě různá tělesa, a proto se ve svých účincích neruší.

Hybnost tělesa
m… hmotnost tělesa
F… síla působí na těleso
v… dosažená rychlost tělesa
t… čas po, kterým působila síla na těleso
F= a*m
F= v/t*m
F * t = m * v
impuls hybnost
síly tělesa
Jestliže síla působí určitou dobu na těleso uděluje tělesu tzv. hybnost. Hybnost je fyzikální veličina definována jako součin hmotnosti a okamžité rychlosti. Hybnost je vekytorová veličina, která má v daném okamžiku směr okamžité rychlosti.
p= m*v p…hybnost tělesa
p= m*v p, v …vektorové veličiny
/p/= kg * m/s= kg*m*s-1
Jiné vyjádřené zákona síly:
a= Δv/Δt * m=Δp/Δt →!!! F = Δp/Δt !!!

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama