Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Odměňování pracovníků

tržní úspěšnost práce = hlavní obecná zásada odměňování práce =) čím více budou výrobky a služby žádanější
tím větší budou tržby a budou se moci zvyšovat mzdy

činitelé ovlivňující výši mzdy:
1) druh práce (kvalifikovanost)
2) množství práce
3) jakost práce (kvalita výrobků a služeb)
4) namáhavost práce

- některé práce musí být posuzovány jinými hledisky než tržní úspěšnost


Mzdová soustava

1) tarifní stupně s minimálními mzdovými tarify
2) charakteristiky tarifních stupňů
3) minimální odměny za pracovní pohotovost, minimální mzdová zvýhodnění, minimální mzda za práci přes čas
4) náhrady mezd
5) formy mezd s pohyblivými složkami

- právo na minimální mzdu, mzdová zvýhodnění za práci přes čas zajišťuje pracovníkům Listina základních práv a svobod
- upřednostňuje kolektivní smlouvy, ve kterých mohou být mzdové tarify a ostatní složky mzdy vyšší
- všechny právní úpravy jsou minimální

mzdový tarif = hodinová nebo měsíční mzda v příslušném tarifním stupni

tarifní stupeň = podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce
- vymezeny charakteristikami
- jednotné pro dělníky i technickohospodářské pracovníky
- v současné době platí 12 tarifních stupňů
- tarifní stupně minimálních mzdových tarifů jsou určovány na základě zákona o mzdě, odměně za
pracovní pohotovost a průměrném výdělku


Mzdy

plat = pevně stanovená částka na měsíc
mzda = založena na smluvním principu a nesmí být nižší než minimální mzda (životní minimum – v současné
době Kč 5000,--)
- cenou práce a motivací
- pohyblivá

formy mezd
a) časová mzda
= množství vykonané práce měřené počtem odpracovaných hodin v penězích

= počet odpracovaných hodin X hodinový mzdový tarif

b) úkolová mzda
= množství vykonané práce měřené skutečným výkonem v penězích
výkon = množství výrobků nebo služeb

= úkolová sazba za 1 ks X počet výkonů (vyrobené množství)


sazba za 1 kus:
při výkonové normě množství za hodinu

hodinový mzdový tarif
norma množství

při výkonové normě času v minutách

hodinový mzdový tarif X norma času
60 v minutách

- těmito způsoby se vypočítá výše ZÁKLADNÍ MZDY

HRUBÁ MZDA
- k základní mzdě se přičítají pohyblivé složky (jsou v pravomoci podniku)

Příplatky = za práci přes čas
= za soboty a neděle, za noc
= za ztížené pracovní podmínky

Odměny – v Kč, pevná částka
- za práce navíc (např.


 Reklama


nástěnka)

Prémie – v % ze základní mzdy
- za vyšší výkony

Osobní ohodnocení – týká se THP, v % nebo v Kč

Náhrady mezd = dovolená
= nezaviněné prostoje


ČISTÁ MZDA
- odečítá se sociální pojištění (ZVL 26 %, ZM 8 %) z HM
a zdravotní pojištění (ZVL 9 %, ZM 4,5 %) z HM
a nezdanitelné položky (na poplatníka, na dítě, na vyživované manžele, invalidita, na studenta)

=) tvoří základ pro výpočet daně
- % z výsledku (udány v daňových zákonech)

ČÁSTKA K VÝPLATĚ
- přičítají se dávky nemocenského pojištění (DNP = nemocenská, ošetřování člena rodiny, mateřská dovolená)
nemocenská – max. denní mzda Kč 550,-- (do Kč 430,-- = 100 %; Kč 430 – 630,-- = 60 %;
nad Kč 630,-- = 0 %)
=) 1. – 3. den = 50 % z vyměřovacího základu
další dny = 69 % z vyměřovacího základu

OČR 69 % ze základu
mateřská již od 1. dne po celou dobu

- dále se mohou odčítat dobrovolné srážky (výživné, spoření, půjčky, manka...)
a zálohynominální mzda =

reálná mzda =

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama