Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Cenová politika

Cena je užitná hodnota vyjádřená v penězích.
Cena je z hlediska podniku nejproměnlivější částí marketingového mixu. Cena určuje kolik podnik z výrobku získá

Cena se odvíjí od vytyčených cílů společnosti tyto cíle mohou být:

Zisk (ten je ovšem cílem jakéhokoliv podnikání),
Maximalizace zisku,
Tržní podíl,
Růst objemu prodeje,
Návratnost investic,
Špičková kvalita výrobku,
Jiné cíle.


 Reklama
Cena musí být minimálně taková aby byli pokryty všechny náklady a zůstal ještě nějaký prostor pro optimální zisk.

Je-li cílem producenta maximalizace zisku jde o to aby firma získala během krátké doby maximální zisk. V důsledku toho je možné, že bude stoupat cena výrobku. Zvyšování cen musí být konáno velice citlivě protože by se mohl zisk naopak snížit.

Pokud jde firmě o tržní podíl zpravidla má výrobek nízkou cenu a dokonce může i prodělávat tím odradí konkurenci nebo zničí současnou. Proto musí být společnost dostatečně finančně zabezpečena. Drtivý podíl na trhu zúročí firma později když odsunula konkurenci na druhou kolej a vychovala si dostatek věrných zákazníků. Posléze je nutné zvyšovat cenu citlivě aby cenový skok neodradil stálé zákazníky.

Dalším motivem stanoveni ceny je růst objemu prodeje, nejde zde o bezpodmínečný zisk jde spíše o zmírnění ztrát v důsledku nadměrných zásob. Jde krátkodobí cíl vedoucí vyprodání zásob a uvolnění kapacit. Povánoční výprodeje apod.


Návratnost investic jde o dlouhodobou strategii. Cena se stanovuje na základě objemu prodeje a množství prodaných kusů aby se prodej a vývoj výrobku začal vyplácet. Taktéž se porovnává návratnost investice vzhledem k jejímu alternativnímu umístění.


Špičková kvalita výrobku je strategie která si klade za cíl aby konkrétní výrobek byl nejkvalitnější na trhu. Jelikož výrobce chce mít na výstupu velice kvalitní výrobek musí vynaložit velké náklady na vývoj a materiál pro výrobu od toho se také odvíjí vysoká cena výrobku. Mnoho lidí se pak také podle ceny řídí a myslí si „čím dražší výrobek tím je i kvalitnější“.


TVORBA CENY

Nákladově orientovaná tvorba ceny
Cena se stanovuje na základě vynaložených prostředků na výrobu (náklady) a optimální výše zisku (přirážka). Náklady jsou pak fixní neměnné (nájemné apod.), a proměnné (variabilní) které jsou závislé na objemu prodeje.

Proporcionální náklady -> rostou stejně rychle jako objem výroby
(mzdy dělníků, materiál)
progresivní -> rostou rychleji než objem výroby (náklady na reklamu)
degresivní -> rostou pomaleji než objem výroby (spotřeba energie)
---------
indiferentní -> nejsou závislé na výrobě (manka, škody, apod.)


Metoda orientovaná na konkurenci
Odvíjí se od toho zda má výrobek na trhu vůbec konkurenci. Pokud ano je rozumné přijmout ceny stejné jako konkurence a to hlavně pokud jsou ceny nad cenou konkurence pokud je tomu naopak je možné získávat tržní podíl nižší cenou ale je také možné zvýšit cenu na úroveň konkurence a tak zvýšit zisky firmy. Tato metoda je vhodná jen u velice podobných výrobků.
Je však nutné aby při takovém stanovení ceny zůstal firmě prostor pro zisk. Při tomto stanování ceny může dojít k cenovým válkám které v důsledku poškodí všechny firmy které se jí účastní.Metoda stanovení ceny podle vnímání zákazníka

Cena se stanovuje podle hodnoty kterou má výrobek pro zákazníka. Samozřejmě se počítá se ziskem. Jde zde o užitnou hodnotu a stejně tak o značku styl a prestiž výrobce. Cena je pak odvislá podle vnímání výrobku na trhu. Jde o to jakou má výrobek reklamu a jak a na jakém místě se prodává taktéž jelikož jde o styl závisí na již získané oblibě ve společnosti.

Metoda orientovaná na poptávku
Vychází z teorie nabídky a poptávky.+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama