Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Slavníkovci

Slavníkovci, český knížecí rod pojmenovaný po knížeti Slavníkovi vládnoucí v 10. století,
ovládající východní a jihovýchodní Čechy. Vládli z Libice nad Cidlinou.

Slavníkovci představovali obdobně urozený rod jako Přemyslovci.


 Reklama


Museli to být potomci buď starých rodových předáků či stařešinů, nebo příbuzní někoho, kdo byl mezi vyšší vrstvy povýšen ještě v časech , kdy dějinná scéna zůstávala ponořena do tmy. Ostatně o původní rodové šlechtě našich Slovanů známe pouhých pět slov, která se dochovala: Přemyslovci, Slavníkovci, Vršovci, Těptici, Munici. Vše ostatní kryje tma.

Představme si situaci blíže….. Přemyslovci v Praze, Slavníkovci na Libici, to byly až do osudového rozuzlení v září 995 dva téměř rovnocenné knížecí rody, jediné, které se mohly ucházet o vládu v celé zemi. Slavníkovci razili mince,měli tedy svou vlastní měnu, drželi si samostatné branné síly, vojsko, které pod vlastním velením dávali k dispozici německému císaři pro boj proti pohanům.

Když roku 981 umíral kníže Slavník, jistě už mezi přemyslovskou Prahou a slavníkovskou Libicí nepanovaly vřelé přátelské vztahy. Nicméně otevřené, krvavé nepřátelství také ještě nepropuklo. To by přece rok po Slavníkově smrti, v r. 982, nemohl obsadit stolici v Praze Vojtěch, Slavníkův syn. Vždy’t jeho volba byla na přemyslovském knížeti jistě závislá. Na druhé straně zůstávalo otázkou času, kdy padne rozhodnutí, kdo s koho.

Byl to vskutku mocný rod a nebezpečný soupeř, a to tím spíše, že zemřelý kníže Slavník zplodil ve vášnivém manželském svazku se Střezislavou 6 mužských potomků: přemyslovci mohli očekávat s jistou nervozitou zda se bratři nepokusí podělit o zděděné panství také na jejich úkor. Navíc zbyly po slavníkovi dcery (počet není znám) a nemanželské děti. Ať už vládly mezi oběma rody jakékoli vztahy, dvě základní skutečnosti se zdají být nepochybné, že totiž Slavníkovci neuznávali vládu přemyslovců a že na sklonku 10. století posilovaly ve všech rovinách své pozice, což přemyslovci sledovali s rostoucí nevraživostí.
Do samého závěru prvního tisíciletí náleží vrcholné drama z počátku českých dějin. 28. září 995 přepadly ozbrojené čety Přemyslovců, poslané knížetem Boleslavem II., opevněné hradiště Libici nad Cidlinou, sídlo konkurenčního rodu Slavníkovců. Dobývání Libice trvalo prý 2 dny. V průběhu boje zahynuli kromě obránců ve zbrani i všichni, v jejichž žilách kolovala slavníkovská krev, starci, ženy i nemluvňata. Nic nepomohlo, že se urození obyvatelé libického hradiště pokusili zachránit cestou azylu, že se utekli na posvátnou půdu místního kostela. Vzápětí obsadily přemyslovské posádky i ostatní bašty slavníkovské moci. Krvavým a brutálním činem byl dokončen dlouhý proces kmenového sjednocování země. Jestli do té doby v Čechách existovaly dva zárodečné státní útvary, přibližně stejně mocné i rozlehlé, totiž panství Přemyslovců v západní a Slavníkovců ve východní půlce země, nyní splynuly v jediný celek. Zrodil se český přemyslovský stát. Teď vám řeknu pár slov o životě biskupa Vojtěcha. Biskup Vojtěch se ujal správy církevní provincie v r. 982 – jako druhý biskup v pořadí a první Čech. Byl patrně nejvzdělanějším člověkem v zemi. Získal všeobsáhlé znalosti studiemi v saském Magdeburgu. A byl nadšeným přívržencem hnutí, které se tehdy šířilo z benediktinského kláštera v Cluny /v dnešním Burgundsku). Hlavním principem tzv. clunyjského hnutí byla myšlenka vymanění církve z dosavadní podřízenosti světským feudálům. Odmítl doma vystupovat v roli kaplana pražského knížete, pokusil se dodat biskupskému úřadu plné vážnosti i politické váhy. Ale dostal se pro to do vleklých sporů, a to nejen s panovníkem. Nakonec znechucený biskup opustil diecézi i zemi. Ještě jednou se pak do Čech vrátil. Po vyvraždění slavníkovců, jejichž byl čelným příslušníkem, nebylo pro něj ve vlasti místa. Nalezl azyl v Polsku – Hnězdně. Odsud se vydal za pohany do Pruska a tam zemřel v r. 997.

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama