Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Biologie

Biologie

Živou hmotu tvoří-atomy , molekuly , ionty.Anorganické látky(voda , soli , plyny),Organické látky(1.základní 2.lipidy3.sacharidy4.bílkoviny5.nukleové kyseliny)
Buňka-je základní stavební a funkční jednotkou všech živích organismů.


 Reklama


Vykonává základní životní funkce,obsahuje soubor genetickych informací a regulačních mechanismů umožnůjících její rozmnožování, a tím i vzník dalších, druhově i typově specifických buněk.Je schopná samostatného života.
Všechny buňky mají stejný základní princip stvby.Rozlišujeme-1.základní cytoplazmu2.povrchové struktůry3.buněčné jádro4.cytoplazmatické struktury5.buněčné inkluze
Metody výzkumu buněk-Metoda pozorovací,Metoda fázového kontrastu,Fakcionace buňky,Mikrugie,Tkáňové kultury,Cytochemické metody
Látkový metabolismus-Buňka si z prostředí aktivně vybírá látky a vydává do prostředí látky.
Difúze-je proces samovolného pronikání molekul a iontů z místa vyšší koncentrace do oblasti s nižší koncentrací.
Osmóza-je zvláštní případ difúze,kdy roztok a rozpouštědlo jsou od sebe odděleny polopropustnou blánou.
Autotrofie-je schopnost určitých organismů vytvářet z jednoduchých anorganických sloučenin uvolňovat energii.
Fotosyntéza-nejdůležitější proces na naší planetě který probíhá v zelených rostlinách,Podstatnou aparátu buňky jsou chloroplasty.Proces probíhá ve 3 základních fázích-1.fáze fotofyzická 2.fáze fotochemická 3. Fáze biochemická.
Heterotrofie-je způsob výživy organismů,které nejsou schopny vázat světelnou energii a nejsou schopny vytvářet energeticky bohaté organické látky.
Dýchání-je soubor disimilačních procesů přeměn organických látek.Potřebná složka pro díchání je kyslík.
Glykolýza- je soubor enzymatických reakcí probíhajících ve všech druzích buněk.
Rozmnožování buněk-výrazná vlastnost živé hmoty.Mitóza:je nejčastější způsob dělení tělních buněk.Meióza:je zvláštní formou nepřímého dělení buněk.Vznikají tak pohlavní buňky.Amitóza:Přímé dělení buněk.Je to velmi vzácný jev.
Stavba a funkce rostlinných pletiv-Pletiva obvykle vznikají buněčným dělením.Pletiva jsou:Dělivá a trvalá.Dělivé-zajišťuje zmnožování počtu buněk rostlinného těla, a tím částečně i jeho růst.
Stavba a funkce rostlinných orgánů-1.Vegetační- vyživovací a růstové(kořen,stonek,list)
2.Reprodukční- romnožovací(tyčinky,plodolisty)
Kořen-je druhotný orgán, který se praděpodobně v průběhu fylogeneze vyvinul z podzemního bezlistého stonku.Kořen upevňuje rostlinu v půdě, z níž čerpá vodu a v ní rozpuštěné živiny.
Stonek-jeden ze základních orgánů těla rostlin.Podle stonku dělíme rostliny na:1.byliny 2. Dřeviny.Stonek nese listy a květy a obstarává spojení mezi nimi a kořeny.
List-je postraní, zpravidla zelený orgán cévnatých rostlin.U semenných rostlin rozeznáváme tři druhy listů:1.dělohy 2. Asimilační listy 3. Listeny . V listech probíhají velmi důležité životní děje(fotosyntéza,dýchání,transpirace,gutace,..)
Činitelé-ovlivňující fotosyntézu jsou vnitřní a vnější , ovlivňují i dýchání
Transpirace-výdej vody rostlinou ve formě vodních par.
Květ-je to rozmnožovací orgán rostlin, rozmnožuje se pomocí tyčinky(samčí) a plodolisty(samičí)
Květenství-je soubor květů na společném stonku.Podle rozvětvení rozdělujeme na:Hroznovité květenství a Vrcholičnaté květenství.
Plod-je část rostliného těla, která se vybvijí po oplození z části květu.Plody dělíme na pravé,nepravé a semenné.

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama