Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Depozitní činnosti bank


MsoNormalTable {mso-style-name:\"Normální tabulka\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:\"Calibri\",\"sans-serif\"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:\"Times New Roman\"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:\"Times New Roman\"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

DEPOZITNÍ ČINNOST BANK

 

PODNIKATELSKÉ A NEPODNIKATELSKÉ ÚČTY PLATEBNÍHO STYKU

Na běžných účtech banky vedou netermínované vklady právnických a fyzických osob. Běžný účet umožňuje majiteli účtu:
· soustřeďovat volné peněžní prostředky
· čerpat hotovost
· uskutečňovat platby ve prospěch jiných osob - bezhotovostní způsob placení
K účtům platebního styku, které jsou určené pro fyzické osoby nepodnikatele, patří např. sporožiro (u České spořitelny) nebo bankokonta (u Komerční banky).

Postup při otevírání běžného účtu:
Nejdříve si musíme u banky, kterou jsme si vybrali, sjednat schůzku. Bankovní pracovník nejprve seznámí klienta se základními charakteristikami tohoto účtu a s platným sazebníkem odměn za služby prováděné bankou. Při žádosti o otevření účtu musí občan předložit průkaz totožnosti, podnikatel doklad o právní subjektivitě. Poté bankovní pracovník ve spolupráci s klientem vyplní smlouvu o zřízení a vedení běžného účtu, která musí být podepsána oběma stranami. Při otevření účtu musí zákazník uložit na tento účet peníze alespoň ve výši základního vkladu stanoveného bankou. Osoby oprávněné disponovat s penězi na účtu se podepíší na tzv. podpisových vzorech. Na nich jsou uvedeny jména a vzory podpisů osob oprávněných disponovat s penězi na účtu a způsob podepisování. Úroková sazba je obvykle stanovena pevně a je dohodnuta ve smlouvě.

Náležitosti smlouvy o vedení běžného účtu:
· popis obou účastníků (žadatele a zástupce banky)
· druh účtu
· jakým způsobem se budou předávat výpisy z účtu
· jak často se bude účet úročit (měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně) a kolika procenty
· do kolika dnů bude provedena platba (podle příkazu k úhradě)
· výše počátečního vkladu a minimálního zůstatku

Používání běžného účtu:
1. ukládání peněz na účet
· bezhotovostně - převodem z účtu na účet
· hotovostně - dokladem je pokladní složenka příslušné banky, ukládat mohou i osoby, které nemají oprávnění disponovat s vkladem
2. výběr peněz z účtu – právo disponovat s penězi mají majitelé účtů a osoby uvedené v podpisovém vzoru, v určitých případech i jiné osoby (např. na základě rozhodnutí soudu)
· hotovostní – u přepážky banky (šekem nebo výběrným lístkem), bankomatem
· bezhotovostní – uskutečňují se na základě:
- příkazů k zúčtování – příkaz k úhradě, příkaz k inkasu (podává příjemce peněz); mohou být jednotlivé (pro 1 platbu), hromadné (pro více plateb v jednom dni) nebo trvalé (pro opakující se platby určené stejnému příjemci splatné pravidelně v určitém termínu)
- šeků k zúčtování
- bankovních platebních karet

Konstantní symbol – maximálně desetimístný znak, který se člení na šestimístný znak pro
zvláštní dispozice a čtyřmístný znak vymezující ekonomický charakter platby (0008 - platba za zboží, 0308 - platba za služby, 0408 - platba za přepravné).
Variabilní symbol – maximálně desetimístný znak, který představuje identifikaci platby pro
účastníky platebního styku (zpravidla se jedná o číslo faktury).
Specifický symbol je uváděn, dohodne-li se klient na jeho používání s bankou.
Datum splatnosti se rozumí datum, kdy mají být peněžní prostředky odepsány z účtu plátce.
Interval mezi datem vyhotovení příkazu a splatností závazku musí být min 2 dny.
Bankovní spojení – číslo účtu + kód banky
Na vrub účtu – účet plátce; ve prospěch účtu – účet příjemce peněz
Na příkazu k zúčtování musí být uveden podpis podle podpisového vzoru.


ZPRÁVY O ZÚČTOVÁNÍ

Banka posílá majiteli bankovního účtu pravidelně výpis z účtu, což je písemná zpráva o stavu a pohybu peněžních prostředků na účtu. Obsahuje počáteční a konečný zůstatek účtu a dále údaje potřebné pro identifikaci provedených transakcí. Výpisy z účtu jsou pořadově očíslovány.


ŠEKY

Majitel běžného účtu může banku požádat o vystavení šekové knížky, která obsahuje jednotlivé očíslované šeky. Šek je druh cenného papíru. V šeku dává jeho výstavce příkaz bance (šekovníkovi), aby zaplatila osobě na šeku uvedené příslušnou šekovou částku. Užívá se v platebním styku. Jeho používání se řídí Směnečným a šekovým zákonem č. 191/1950.

Náležitosti šeku:
· označení, že jde o šek
· bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu ( ...zaplaťte...)
· jméno šekovníka - ten, kdo má platit (nejčastěji banka)
· místo, kde má být splaceno
· datum a místo vystavení
· podpis výstavce
· jméno osoby, které má být šek proplacen – není povinné

Proplácení šeku:
· ženevská konvence - platí pro většinu evropských států
a) v 1 zemi – max. 8 dnů
b) na 1 kontinentu – max. 20 dnů
c) mezi kontinenty – max. 70 dnů
· anglosaské konvence - platí ve Velké Británii, USA, Kanadě

Základní zásady pro vypisování šeku:
- vyplňuje se na stroji nebo perem, začíná se psát bezprostředně při levém okraji
- datum na šeku by mělo být shodné se dnem, kdy byl šek vystaven
- při vypisování částky nenechávat mezery mezi číslicemi
- částka vypsaná slovy by měla být shodná s částkou peněz v číselném vyjádření
- podpis by měl být shodný s podpisem na podpisovém vzoru

Podle toho, kdo šek vystavil rozeznáváme:
1. šeky soukromé - výstavcem je fyzická nebo právnická osoba, jedná se obvykle o šek ze šekové knížky, kterou obdržel majitel ke svému běžnému účtu

DODAVATEL zboží ODBĚRATEL

předání šeku


BANKA DODAVATELE šek BANKA ODBĚRATELE
ŠEKOVNÍK
uhrazení částky2. šeky bankovní - výstavcem je banka, jde o velmi kvalitní druh šeku, obchodovatelné

DOVOZCE zboží VÝVOZCE

předání šeku


BANKA DOVOZCE předá šek k proplacení BANKA VÝVOZCE
ŠEKOVNÍK
převod peněz

1 – dovozce požádá banku o vystavení šeku
2 – banka předá šek
3 – vývozce předá šek bance

Rozdělení šeků podle toho, v čí prospěch je vystaven:
· na jméno
· na jméno a zároveň na řad
bianco na řad – majitel šeku se podepíše na zadní straně šeku
vyplněný na řad – indosamentem je uvedeno jméno osoby, které má být šek proplacen
· šek na doručitele – banka proplatí šek tomu, kdo ho předloží

Šek je možné využít:
· k výběru hotovosti z bankovního účtu
· při placení za nakoupené zboží a služby

Eurošeky
- vznikly s rozvojem turistického ruchu. Majitel běžného devizového účtu může banku požádat o vydání eurošeku a záruční karty k eurošeku (ec karta). Je to soukromý šek, který je ručen kartou. Na běžném devizovém účtu musí být určitý minimální zůstatek. Eurošekem lze do výše zaručené částky tj. do výše určitého limitu:
· vybírat hotovost v zahr. bankách a jiných směnárenských místech proplácejících šeky
· platit za zboží v zahraničí

Cestovní šeky
- tyto šeky vydávají banky a velké cestovní kanceláře. Cestovní šek je cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí částky cestovního šeku při jeho předložení k výplatě. Cestovní šeky upravuje obchodní zákoník. Při převzetí ho osoba uvedená v šeku podepíše a při placení uvede podpis znovu. Při předložení šeku k proplacení banka požaduje, aby majitel cestovního šeku opatřil šek kontrolním podpisem za přítomnosti osoby, která ho proplácí. Kontrolní podpis se musí rovnat prvnímu podpisu („watch and compare“ = „pohlédni a srovnej“), dále se musí předložit cestovní pas. Při zcizení či ztrátě za splnění určitých podmínek má osoba nárok na vrácení částky.

Operace prováděné se šeky
1. žirování šeku - převod šeku na jinou osobu
2. krosování šeku = křižování, platí pouze pro ženevskou oblast, má zabránit zneužití šeku neoprávněnou osobou, provádí majitel
a) všeobecné - mezi čarami není označení, takže šekovník může platit pouze jinému peněžnímu ústavu nebo svému zákazníkovi
b) zvláštní - mezi čarami je jméno peněžního ústavu a pouze jemu se může platit
3. stop payment - zastavení placení, když se nám ztratí
4. protest šeku - šek je v pořádku, je předložen k proplacení a banka ho však odmítá proplatitŠek splatný na viděnou – při předložení (je třeba předložit do 8 dnů ode dne vystavení)
Šek k zúčtování – nemůže být proplacen v hotovosti, částku lze pouze připsat na účet oprávněné osoby.
Šekové rukojemství – podpis na líci šeku, osoba, která se podepíše, je rukojmí+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama