Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Akciová společnost


MsoNormalTable {mso-style-name:\"Normální tabulka\"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:\"\"; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:\"Times New Roman\",\"serif\";}

Akciová společnost

 

-          právnická osoba,

-          její základní jmění je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě,

-          společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem a akcionář neručí za závazky společností

akcie = cenný papír, který opravňuje akcionáře podílet se na řízení společnosti, na zisku společnosti a na likvidačním zůstatku společnosti. Podíl na zisku připadající na 

 1 akcii = dividenda

 

Akcie musí obsahovat:

 

a)      obchodní jméno a sídlo společnosti

b)      číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu

c)      označení o jaký typ akcie se jedná (na jméno nebo na majitele)

d)     výši základního jmění a počet akcií v době vydání akcie

e)      datum vydání a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost

Stanovy společnosti musí určit jmenovitou hodnotu všech druhů akcií a součet těchto jmenovitých hodnot musí odpovídat výši základního jmění.

 

Založení společnosti:

 

-          společnost může být založena buď jednou právnickou osobou nebo 2 a více zakladateli,

-          2 a více zakladatelů uzavírá zakladatelskou smlouvu. 1 zakladatel podepisuje, zakladatelskou listinu. Součástí listiny (smlouvy) je návrh stanov společnosti

-          hodnota základního jmění musí činit alespoň 2 000 000 Kč (bez veřejné nabídky akcií), 20 000 000 Kč (s veřejnou nabídkou akcií),

-          do 60 dnů od skončení upisování akcií se musí konat ustavující valná hromada,

-          do OR je nutno a. s. zapsat do 90 dní po konání ustavující valné hromady.

 

Zakladatelská smlouva (listina) musí obsahovat:

 

-          obchodní jméno

-          sídlo

-          předmět podnikání

-          navrhované základní jmění

-          počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu

-          upisované vklady jednotlivých zakladatelů

 

Pokud má být společnost založena na základě výzvy k upisování akcií (veřejná nabídka), musí zakl. smlouva obsahovat: - dobu a místo upisování akcií

                                                - způsob svolání ustavující valné hromady, atd.

Založení na základě výzvy k upisování akcií -  vhodným způsobem se uveřejní

                                                                           -  k upsání akcií dochází zápisem do listiny           

                                                                              upisovatelů

Zápis zahrnuje počet popř. druh upisovaných akcií.

Upisovatelé jsou oprávněny účastnit se ustavující valné hromady.

Ustavující valná hromada:

a)      rozhoduje o založení společnosti

b)      schvaluje stanovy společnosti

c)      volí orgány společnosti, které je podle stanov oprávněna volit

Konání ustavující valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

 

Založení bez výzvy k upisování akcií – pokud se zakladatelé v zakladatelské smlouvě dohodnou, že v určitém poměru splatí celé základní jmění společnosti, nevyžaduje se výzva k upisování akcií a konání ustavující valné hromady. Právní postavení ustavující valné hromady mají zakladatelé.

 

Stanovy obsahují:

 

a)      obchodní jméno

b)      sídlo společnosti

c)      předmět podnikání

d)     výši základního jmění

e)      počet členů představenstva, dozorčí rady nebo jiných orgánů

f)       atd.

 

Rejstříkový soud provede zápis do OR je-li prokázáno, že:

 

a)      se řádně konala ustavující valná hromada (přikládá se notářský zápis o jejím konání)

b)      upisovatelé upsali celou hodnotu základního kapitálu

c)      byly schváleny stanovy společnosti

d)     byli zvoleni členové orgánu společnosti

 

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všechny jeho členové. K návrhu na zápis se přikládá zakladatelská smlouva (listina), stanovy a notářský zápis               valné hromady, orgány společnosti.

 

Orgány společnosti

 

Nejvyšší orgán společnosti je VALNÁ HROMADA, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů. Koná se nejméně 1x za rok a svolává jí představenstvo. Valná hromada je schopná usnášet se, jsou-li k přítomni akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více, než 30% základního kapitálu společnosti.

Pokud není valná hromada schopná se usnášet, svolí představenstvo náhradní valnou hromadu (do 3 týdnů), která má nezměněný pořad jednání a je schopná usnášení, která je schopna usnášení bez omezení 30%. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

 

Do působnosti valné hromady patří:

 

a,       změna stanov

b,      rozhodnutí o snížení  a zvýšení základního kapitálu

c,       volba a odvolání členů představenstva

d,      schválení roční účetní závěrky

e,       rozhodnutí o rozdělení zisku

 

Představenstvo

 

-          statutární orgán, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem

-          členy představenstva volí a odvolává valná hromada

-          pokud stanovy neurčí jinak, je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen představenstva

-          zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a představenstva VH ke schvalování roční účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku

-          členem představenstva může být jen fyzická osoba

-          má nejméně 3 členy, členové představenstva volí svého předsedu

-          platí zákaz konkurence (pokud stanovy nestanoví jinak)

 

Dozorčí rada

 

-          dohlíží na výkon působnosti představenstva

-          její členové jsou oprávněny nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti

-          pokud to vyžadují zájmy společnosti, svolává dozorčí rada valnou hromadu.

-          má 3 členy nejméně

-          členem může být jen FO

-          nesmí být členem představenstva, nebo prokuristou (jinou osobou, oprávněnou jednat jménem společnosti)

 

Prokurista

 

-          právník nebo ekonom

-          2. nejdůležitější osoba po řediteli

-          zkratka – pp.

-          nesmí prodávat majetek společnosti bez souhlasu majitele

 

Zrušení a likvidace společnosti

 

O zrušení společnosti rozhoduje vlaná hromada. Jmenuje také likvidátora (i soud). Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru, který odpovídá jmenovité hodnotě jejich akcií.

 + vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama