Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Jazykověda a její disciplíny

- Jazykověda (lingvistika): je nauka o jazyce a jeho úkolem je rozebrat (analyzovat, popsat a vysvětlit jazyk
- jazyk = ustálená soustava dorozumívacích prostředků, znaků
- každý znak má svou stránku - formální – zvuková: o zvukové stránce jazyka pojednává FONOLOGIE, zachycuje systém a funkci rozlišovat slova a tvary
– grafická

- významovou
O tvoření hlásek (artikulaci) pojednává FONETIKA

- GRAMATIKA: Popis a výklad jazykových jednotek, pravidla kombinování jednotek jazyka
a) Morfematika (hláskosloví) – nauka o morfémech (ortoepie, ortofonie)
Morfém = předpona, přípona, kořen, koncovka
b) Morfologie (tvarosloví) – nauka o vnitřní stavbě slovních tvarů, slovních druzích
c) Syntax (skladba) – nauka o stavbě vět a souvětí
Všechny oddíly přihlížejí nejen k formě, ale i k významu (sémantice) popisovaných jednotek

- LEXIKOLOGIE: Nauka o slovní zásobě.


 Reklama


Všímá si vztahů mezi slovy a jejich významem (synonymie, homonymie)
- slovo = jazyková jednotka, která má za úkol pojmenovávat jednotlivé jevy skutečnosti abychom mohli něco sdělit, řadíme slovo do vyšších jednotek = vět proto lexikologie úzce souvisí s gramatikou, zejména se syntaxí
- slovotvorba = nauka o tvoření slov, mezní obor mezi gramatikou a lexikologiíDalší disciplíny

- HISTORICKÁ JAZYKOVĚDA (diachronní) – vývoj jazyka
- JAZYKOVĚDA SYNCHRONNÍ – stav jazyka v konkrétním období
- DIALEKTOLOGIE – nauka o nářečích
- STYLISTIKA – nauka o výběru a využití jazykových prostředků, o výstavbě jazykových projevů a jejich stylistickém zabarvení
- MATEMATICKÁ LINGVISTIKA, SOCIOLINGVISTIKA, PSYCHOLINGVISTIKA, APLIKOVANÁ LINGVISTIKA

Příručky

Havránek, Jedlička – Česká mluvnice
Vladimír Šmilauer – Česká skladba
František Trávníček – Historická mluvnice
Bauer, Grepl – Skladba spisovné češtiny
Časopisy – Slovo o slovesnosti, Naše řeč


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.
 Reklama