Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Česká poezie a próza v období 2. světové války

- tíživé společenské podmínky tzv. protektorátu, narušení přirozeného vývoje; oběti fašismu, zákaz publikovat, ilegální tvorba

ČESKÁ POEZIE V DOBĚ OKUPACE
- poezie měla větší možnosti rozvoje než próza (méně postižitelná cenzurou - obrazné vyjadřování, využití náznaku, jinotaje (vleklá zima, tma)), vycházela ilegálně, některé básně vyšly až po roce 1945
- převažovala lyrika, ale objevovaly se i skladby s epickým jádrem
- tvůrci: Seifert, Nezval, Halas, Holan, Hrubín, Jan Zahradníček
- zúžení tematických okruhů (cenzura): intimní život, příroda, chvála domova (Hrubín aj.


 Reklama


), oslava mateřštiny (symbol národní existence) - libozvučné, melodické verše, písňová forma, výrazová dokonalost (Halasovo Ladění, Nezvalova Manon aj.), významné osobnosti – 120. výr. narození B. Němcové (sbírky Halasovy, Seifertovy), oslava Prahy (Halas, Seifert, Hrubín), abstraktní meditace (Holan), tvorba pro děti (Halas, Hrubín)

• jinotajná poezie - obrazné vyjadřování
▫ Vítězslav Nezval - sb. Pět minut za městem

• poezie národních hodnot - autoři oslavovali rodnou zemi, českou krajinu, láska k vlasti, oslavují Prahu jako symbol české státnosti
▫ František Halas - báseň v próze Já se tam vrátím - imaginativní próza, zpracováno téma české krajiny (přírodní lyrika), Halas za svůj rodný kraj považuje Vysočinu (Kunštát), toto dílo vydáno až po válce, částečně připomíná dílo Jakuba Demla - sb. Moji přátelé
▫ Josef Hora - básnická skladba Jan houslista - navazuje na sb. Zpěv rodné zemi, užívá upravené oněginské strofy (inspirace při překladu Puškinova Evžena Oněgina - 1. realistický román s prvky romantismu), vypráví příběh umělce, který se vrací domů v době, kdy je jeho země v ohrožení
▫ Jaroslav Seifert - básně oslavující Prahu: Světlem oděná, Kamenný most, Zpěvy o Praze

• poezie návratu k významným osobnostem našich dějin - téma Boženy Němcové
▫ Jaroslav Seifert - sb. Vějíř Boženy Němcové
▫ František Halas - sb. Naše paní Božena Němcová - např. b. Podobizna naší paní (oslavuje její krásu, která byla v kontrastu s jejím životem; byla vlastenka, nezlomila ji ani hmotná bída), b. Řeč naší paní (v závěru vyjadřuje, že díky Němcové byl zachován ČJ, psala díla v češtině v době, kdy češtinou všichni opovrhovali)

• poezie pro děti
▫ František Halas - sb. Ladění - cyklus Do usínání - např. b. Před usnutím (forma rozhovoru: dítě vidělo kosa, jak vytahoval žížalu a myslelo si, že je to tkanička od boty, ptá se otce, kde si kos koupí novou)
▫ František Hrubín - sb. Říkejte si se mnou

• poezie vnitřního světa = poezie intimní - autoři nové generace, navazují na meziválečnou poezii, vyslovují pocity člověka žijícího v těžké době
▫ Jiří Orten (1919-1941)
- vlastním jménem Jiří Ohrenstein; různé pseudonymy: Karel Jílek, Jiří Jakub
- židovský původ + tíživá atmosféra doby  vliv na jeho tvorbu, nejtalentovanější básník; vliv existencialismu (pocity osamocení, bezmocnosti…)
- 1. sb. Čítanka jaro (1939) - důvěrný vztah k životu, citová působivost, verše připomínají poezii prostoty a srdce; např. b. Bílý obraz (téma malíře malujícího v zimě, pesimismus, pocity smutku, nejistoty, melancholie, otázka budoucnosti, vědomí blízké smrti)
- sb. Cesta k mrazu - pocity samoty, strachu, životní absurdity (vliv nástupu fašismu)
- sb. Ohnice - dala název celé skupině básníků, kteří se hlásili k existencionalismu
- vedle básní psal dopisy, úvahy - Červená kniha a Modrá kniha vydány pode názvem Deníky (poslední věta - 28. VIII. 1941: …žijeme ostatně jinde než mezi stromy, po nichž teče smůla?)

- ve válečném roce 1942 se v Praze zformovalo seskupení básníků, malířů, umělců, teoretiků… Skupina 42 (působili v letech 1942 - 1948)
- patří k nim teoretik Jindřich Chaloupecký, výtvarník Kamil Lhota, básník Ivan Blatný, Jiří Kolář, Josef Kainar aj.
- díla vycházela větš. až po válce
- inspirace: současný drsný život ve velkoměstě
- téma: člověk moderní civilizace, člověk všední, nenápadný, anonymní; periferie velkoměsta
- prozaizovaný verš - blíží se próze, situace zachycena v útržkách
- skutečnost nepřikrášlují, poezie není melodická, odmítají pravidelnou strofu, objevuje se nespisovná čeština (slang apod.), podněty hledají v am. literatuře (Walt Withman), navazuje na ně poezie všedního dne (50. léta)
ČESKÁ PRÓZA V DOBĚ OKUPACE
- ustupují od tematiky současnosti, museli se vyjadřovat prostřednictvím jiného tématu:

• historická próza - jako podobenství o současnosti, poučení z minulosti = posila sebevědomí
▫ V. Vančura - Obrazy z dějin národa českého
▫ Miloš Václav Kratochvíl - Osamělý rváč
▫ Fr. Kubka - Karlštejnské vigilie - novely, 3 přátelé zdánlivě bezstarostně vypráví milostné a křesťanské příběhy Karlu IV.

• psychologická próza
▫ Marie Pujmanová - Předtucha
▫ Václav Řezáč - Černé světlo, Svědek
▫ Jaroslav Havlíček - Helimadoe, Petrolejové lampy, povídky  soubor Kalvach

• próza českého génia - oslava pracovitosti a schopnosti českého člověka dobýt svět
▫ Eduard Bass - Cirkus Humberto, Lidé z maringotek
▫ František Kožík - Největší z pierotů (biografický román o fr. herci českého původu Kašparu Deburauovi)

• próza pro děti a mládež
▫ Marie Pujmanová - Předtucha
▫ Karel Poláček - Bylo nás pět
▫ Marie Majerová - Robinsonka
▫ Ivan Olbracht - Biblické příběhy, Čtení z Bible kralické, Ze starých letopisů, O mudrci Bitpajovi a jeho zvířátkách

 Ivan Olbracht: O mudrci Bitpajovi a jeho zvířátkách - bajka O příliš šetrném vlkovi
Myslivec zastřelí srnu a chce zastřelit ještě divočáka. To se mu ale nepodaří, jen ho postřelí. Rozzuřený kanec myslivce zabije a sám zemře. Na místo přijde vlk a je spokojený, že má dost jídla ne dlouhou dobu. Chce však šetřit, proto nejprve začne žrát luk. Když ale překousl tětivu, luk se vymrštil a vlka zabil.
Ponaučení: přílišná šetrnost se nevyplácí.

 Karel Poláček: Bylo nás pět
- úsměvná próza (vznik za protektorátu, vydáno posmrtně), svět maloměsta viděný očima dětí - pětičlenná klukovská parta: vypravěč Péťa Bajza (autor), Bejval Antonín, Jirsák Čeněk, Éda Kemlink, Zilvar z chudobince; pes Pajda
- svět dospělých - rodina obchodníka, lékárna, chudobinec
- situační komika (dobrodružství, ”vynálezy”, klukovské boje, střetnutí se sousedy) a slovní humor
- jazyk: spojení zcela spisovných, až knižních výrazů - vliv školy a řeči dospělých (pravil, jelikož, odvětil) se slovy expresivními (kulit vočadla), nářečními (nýčko, prauda) a z obecné češtiny (abysem, dolejzá)
- kompozice: připomíná řetězový román

 Marie Pujmanová: Předtucha
- psychologická povídka
- místo a doba děje: Pražáci na letním bytě; blíže časově neurčeno (náznakem zachyceno nejisté období okupace)
- hlavní hrdinka Jarmila - patnáctiletá dívka, zobrazen její vztah k rodičům - vzdor, touha prosadit vlastní názory; vnitřní nepokoj dospívajícího člověka, roztržky s nejbližšími
- tramp Toufar - dvoří se naoko Jarmile, těší ho ovlivňovat ji, zastrašuje si, ironizuje rodiče a její ohledy na ně, předvádí se, uráží Jarmilu, chová se jako povrchní, lehkomyslný frajer, předstírá, že je redaktorem; je škodolibý, zákeřný
- děj: odjezd Jarmiliných rodičů (otce Františka Jelínka - univerzitního profesora, matky) na konferenci do Malory; synové Václav a Ivan nespokojeni, snaží se odjezd překazit, Jarmila naopak spokojena. Dvoří se jí starší tramp Toufar, chce ji získat, zve ji do lesní chaty, snaží se ovlivnit její chování - popuzuje ji proti její partě i proti rodičům; Jarmila váhá, ač cítí křivdu a neupřímnost Toufarovu, přesto se vzepře otci, neposlechne jeho varování, těší se, že rodiče odjedou; na cestě k Toufarovi zaslechne zprávu z rádia o vykolejení vlaku do Malory; uvědomí si možný dosah katastrofy, obává se o rodiče; telegram od rodičů však rozptýlí její obavy - zmeškali vlak, dojeli dalším, vyhnuli se katastrofě; Jarmilin vztah k Toufarovi rovněž vyřešen - ztratila o něho zájem, prohlédla jeho pravé úmysly
- obraz psychologie dospívajících; přes překážky a rány se probojovávají k zdravému postoji k životu a světu
- jazyk: využití moderních stylistických prostředků; vedle tradičních dialogů v přímé řeči - řeč polopřímá, nevlastní přímá řeč (vnitřní monolog), řeč smíšená Jaroslav Havlíček: povídka Partie šachu
- hlavní postava - Jan Kalvach - úředník, má manželku Helu, dceru Věrku a syna Karla
V mládí hrál Kalvach téměř profesionálně šachy, ale nyní ho syn poráží. Není schopen být na syna hrdý, zlobí se na něj. Říká, že už nikdy nebude hrát šachy.
- vnitřní monolog, autor se zaměřuje na prožitky hrdiny  psychologická próza

 Jaroslav Havlíček: román Petrolejové lampy
- původní název Vyprahlé touhy (1935), poté přepracováno a přejmenováno
- psychologická próza - téma duševních vztahů; kritika maloměšťáctví
- děj se odehrává koncem 19. století a počátkem 20. stol.
- prostředí úpadku, příběh ženy, která přes hmotné zajištění a dobrou povahu nenachází štěstí v manželství
- hlavní hrdinka Štěpka - dobré povahové vlastnosti, dobrosrdečná, energická, má majetkové zabezpečení, touží po rodinném a mateřském štěstí, ale nedaří se jí nalézt toho pravého
- bratranec Pavel - vrací se z vojny, rakouský důstojník, nepřístupný, nemocný (syfilis), pokrytec, Štěpánku si bere z vypočítavosti
- Po sňatku Štěpánka touží po děťátku, ale Pavel je odtažitý a nemocný. Je poslán na léčení, ale neúspěšně. Nakonec je Pavel odvezen do blázince, kde umírá. Štěpka zůstává sama na statku na Vejrychnovsku, ale nakonec vše překonává a začíná nový život s Janem Malinou.

 Jaroslav Havlíček: román Helimadoe
- psychologická próza
- počátek 20. stol., maloměsto Staré Hrady
-název: sestaven ze začátečních písmen jmen pěti stárnoucích dcer podivínského venkovského lékaře (HElena, LÍda, MArie, DOra, Ema)
-motto: „Ještě jednou se vrátíme.“ (A. Sova)
- hlavní hrdina Emil vzpomíná na své dětství, na nemoc, na pobyt ve Starých Hradec, na svou první lásku
- Nemocného Emila léčí dr. Hanzelín, ke kterému po uzdravení stále dochází. Poznává jeho výchovné metody (popis pracovního turnusu, do kterého jsou zapojeny Helena, Lída, Marie a Dora). Emil se zamiluje do Dory, která však nakonec utíká s kouzelníkem. Emil o tomto vztahu věděl, ale bojí se to říct doktoru Hanzelínovi. Nakonec se přiznává a doktor mu odpouští. Odchodem Dory je narušen turnus a Ema musí zastoupit Dořino místo.
- dr. Hanzelín - upřímný, Emilova matka ho nemá ráda, protože se k ní nechová jako k příslušnici vyšší vrstvy
- Emilův otec pracuje jako úředník a nakonec je povýšen na místo okresního hejtmana v Jičíně
- časté prolínání časových rovin, rozsáhlé popisy s naturalistickými prvky, próza není příliš dějová
- prvky romantismu ( postava kouzelníka), připomíná Šrámkův Stříbrný vítr

 Václav Řezáč: román Černé světlo
- psáno ich-formou, hlavní hrdina Karel vzpomíná na otřesný zážitek: Horda - řezník, silný, Karel ho obdivoval; Vidí, jak pan Horda zabíjí myš a chce ji zachránit. Přijde mu nespravedlivé, že pan Horda využívá své přesily. Pan Horda rozmáčkl potkana a v té chvíli Karel omdlí.
Karel se stává člověkem, který intrikuje, obelstívá sílu. Chtěl se oženit s dcerou svého strýce, ale je odmítnut a stává se bezcitným.

 Eduard Bass: román z cirkusového prostředí Cirkus Humberto
- románová kronika
- pomáhá udržovat víru českého člověka v budoucnost národa, důvěru v čes. člověka, jeho schopnosti, inteligenci, úspěšnost v cizině
- děj začíná v 60. letech 19. stol. (1862), končí na počátku 20. stol.
- místo děje: cirkusové prostředí
- vypráví příběh chudého českého chlapce Václava Karase, který přijal místo v cirkusu Humberto, jeho otec (jihočeský zedník) dostal práci v cirkusové kapele
- Vašek (bystrý, schopný, ctižádostivý) se vypracoval až na akrobata, krasojezdce, krotitele. Nakonec se přiženil do rodiny ředitele cirkusu Petra Berwitze a stal se ředitelem. Prožil s cirkusem dobu největší slávy, ale také jeho pád. Snaží se cirkus zachránit, ale nakonec ho musí rozprodat. Pronajímá si v Praze divadlo a otvírá varieté. Vašek vkládal velké naděje do svého syna, ale byl nadaný matematik, nebyl obratný, neuměl pracovat se zvířaty. Vaškova vnučka je nadaná a stává se tanečnicí, dává si umělecké jméno Humberto.
- autorovi šlo o vykreslení cirkusu, dominantou není vyprávění osudových příběhů Vaška, Bass nechává cirkusu kouzlo, exotičnost, úspěchu lze dosáhnout jen velkou dřinou, je nutné držet za jeden provaz
- jazyk: spisovný, hovorová čeština, slang

 Eduard Bass: Lidé z maringotek
- artistický dekameron, deset artistů si jedné noci vypráví deset příběhů
- tato rámcová novela vznikla z materiálu, který zbyl z přípravy díla cirkus Humberto
 František Kožík: Největší z pierotů
- biografický román, prvky romantismu a psychologického románu
- vzniká v roce 1939, na počátku okupace
- er-forma
- hlavní hrdina - kašpar Jean Baptiste Gaspard Debureau
- epitaf: „Zde leží ten, který všechno řekl, ač nikdy nepromluvil.“
- Hlavní hrdina se narodil v Čechách (Kolín). Osud ho zavádí do otcovi rodné vlasti, do Francie. V dětství vystupoval se svými sourozenci jako akrobat. Ale nebyl obratný a stal se outsiderem. Rodina putuje po Francii, dostává se do Paříže, kde se později rozchází. Pierot je opouští, zůstává v Paříži. Nemá úspěch, pokouší se o sebevraždu (skok do Seiny). Je zachráněn. Zlom v kariéře, má úspěch, vychází oslavné kritiky od obávaných kritiků. Uzavírá manželství, ale je nešťastné (nevěra manželky). Lásku nachází u Margot. Na jevišti má úspěch, ale zhoršuje se jeho zdravotní stav. Uspořádá poslední představení, kterým se loučí s publikem, které ho obdivovalo.
- skutečné postavy: kašpar Debureau, Napoleon, Viktor Hugo

 Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého
- podává beletristický obraz minulosti od nejstarších dob do vlády Přemyslovců
- spolupracoval s historiky, kteří mu podávali skutečné historické události
- myšlenka: dějiny netvoří jednotlivci, ale masa
- kompozice: volně řazené obrazy, někdy zcela samostatné (kapitola Kosmas)
- historické i fiktivní postavy

 František Kubka: Karlštejnské vigilie
- cyklus novel po vzoru Dekameronu; vigilie = ¼ noci
- dějiště Karlštejn
- Karlu IV. vypráví příběhy 3 přátelé - pan Dušek, pan Ježek a mistr Vítek; krátí si dlouhou chvíli, kdy je Karel IV. nemocný
- příběhy milostné, téma lásky
- ukázka: Nesvatá (vypráví pan Ježek)
- hrdinou je kníže Václav, měl manželku a syna Zbraslava
sv. Václav byl zabit bratrem Boleslavem, Zbraslav zardoušen a sluha Podiven sťat
- Václav - stává se světcem, kladné vlastnosti, moudrý, císař ho obdivoval
- Václavova žena se zamilovala do sluhy Podivena. Václav psal biskupovi řezenskému, aby mu dovolil propustit ženu, aby si mohla vzít svého milého. Václav se však odpovědi už nedočkal, 929 zavražděn.
- sv. Václav vyprosil u boha odpuštění viníkům a stal se světcem už v pozemském životě
- Zbraslav - část Prahy, kde byl klášter, v němž byli pochováni poslední Přemyslovci.

 Karel Schulz
- řádí se do historické prózy dílem Kámen a bolest - román o renesančním umělci Michelangelovi

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama