Webové aplikace | Informační systém pro školy | HR magazín | Celoživotní učení | Zábavný portál | Mzdová kalkulačka | Výpočet nemocenské | Seznam škol | BMI | Výpočet mateřské | Referáty | SuperMamina | Kalkulačky | Online hry | Mateřské školky | Spis szkół v PL | Kam na výlet | Zoznam škôl
Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Referáty, Seminárky, Čtenářské deníky, Maturitní otázky

Naleznete zde převážně informační materiály pro školáky. V databázi se nachází 4250 referátů.

Domů | Referáty | Seminární práce | Čtenářské deníky | Maturitní otázky | + Vložit dílo
 Doporučujeme

Trička s potiskem - vtipná trička s potiskem si můžete vyrobit i s vlastním motivem.

Střední školy - přehledný seznam středních škol.

Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.


Střední školy

 Reklama


+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo

Česká poezie 30. let 20. století

- česká poezie ve 30. letech: 1. surrealismus
2. poezie rozporného lidského nitra = meditativní = introvertní
3. lyrika času a ticha
4. duchovní = spirituální poezie
5.


 Reklama


poezie národního ohrožení = poezie politického patosu
6. poezie samoty a vykořeněnosti

1. SURREALISMUS
- avantgardní směr, vzniká ve Francii počátkem 20. let 20. století
- zakladatelé: fr. básník a teoretik André Breton a fr. básník a romanopisec Luis Aragon
- v malířství Salvator Dalí – španělský autor snových maleb
- je revoltou proti měšťácké společnosti, konvencím, moralizování
- důraz kladen na podvědomí, na psychický automatismus, surrealismus požadoval automatický text = pasivní přepis proudu představ bez ohledu na estetiku a morálku, bezprostřední vyjádření dojmů a zážitků
- u nás vznikla surrealistická skupina v r. 1934 v Praze (v čele Nezval, Teige), rozpuštěna 1938
- představitelé: K. Biebl, režisér Honzl, výtvarník Ježek, Jindřich Štýrský, Bohumil Hrabal (jeho tvorba jen poznamenaná surrealismem)
- jediný vyhraněný program, který se u nás ve 30. letech rozvíjí, ale nedokázal spojit větší skupinu básníků

• Vítězslav Nezval(1900–1958)
- představitel poetismu a surrealismu, po válce oficiálního proudu poezie
- básník, prozaik, dramatik
- od r. 1934 mluvčím surrealismu (vliv André Bretona, Paula Eluarda):
- sbírka Žena v množném čísle (1936)
- paralelní řazení subjektivních představ, využití obrazotvornosti a fantazie (např. b. Košile)
- sbírka Praha s prsty deště (1936)
- okouzlující lyrická krása Prahy, mnohostrannost skutečnosti, střídání úhlů pohledu, prolínání minulosti a přítomnosti
- sbírka Absolutní hrobař (1937)
- zde obraznost posloužila pro výraz odporu k fašismu
- Nezval nepsal ryze automatické texty, nikdy nebyl důsledným surrealistou po vzoru Bretona

- přínos surrealismu: obohacení citové stránky poezie, nové básnické prostředky (metafory, přívlastky)

2. POEZIE ROZPORNÉHO LIDSKÉHO NITRA = MEDITATIVNÍ = INTROVERTNÍ
- poezie pesimistická, pocity smutku, beznaděje, osamělosti, obracejí se do nitra
- poezie apolitická, subjektivní, básník se má angažovat jako občan
- tuto poezii píší autoři, kteří psali ve 20. letech proletářskou poezii

• Jaroslav Seifert (1901–1986)
- Nobelova cena (1984); básník, prozaik, novinář, překladatel
- ve 30. letech je Seifertova tvorba prezentována osobitou intimní poezií soustředěnou na drobný detail, vzpomíná na uplynulou dobu dětství a mládí, poetizuje nejprostší věci a všední skutečnosti, verše jsou melodické a zpěvné
- sbírky Jablko z klína (1933; např. báseň Obraz ve vodě), Ruce Venušiny (1936), Jaro sbohem (1937)
- rozpor snu a skutečnosti, melancholické vzpomínky, zvl. na matku, ztracený svět dětství; krása české krajiny; obraznost, soustředění na detail, melodický verš (mistr kantilény)

3. LYRIKA ČASU A TICHA
- časté motivy pomíjivosti, nostalgie

• Josef Hora (1891–1945)
- básník, prozaik, lit. kritik, překladatel (Puškin, Jesenin, Blok)
- původně psal v duchu civilismu, vitalismu, osobní citovosti a smyslovosti; vývoj od proletářské poezie (20. léta) k osobité sociální a intimní poezii
- sbírky: Struny ve větru (1927; lyrika přírodní a intimní, nově motiv plynoucího času – nehmotný pojem času přetvářen v konkrétní představu; stesk z pomíjivosti života), Tvůj hlas (1930; báseň Podzim), Tonoucí stíny (1933, báseň Hasnoucí den)

• František Halas (1901–1949)
- básník protikladů, subjektivní a meditativní poezie, překladatel
- tragický pocit života je východiskem jeho tvorby 1. pol. 30. let, vlivy: prožitek války a vzpomínky na matčinu smrt
- sbírky:
• Kohout plaší smrt (1930¨)
- sice stopy poetismu, ale motivy zániku, smrti, samoty, úzkosti a zmaru; překvapující rafinované obrazy, nemelodičnost, dojem přerývanosti verše
- b. Verše
• Tvář (1931)
- melodičtější výraz, úsilí zbavit se pocitu hrůzy
- b. Doznání – rozpornost opravdového hlubokého citu - štěstí i bolest lásky; útěk do vlastního nitra a samoty
• Dokořán (1936)
- změna: jasnější životní pohled; boj proti zlu
- obraz dramatického světového napětí; reakce na španělskou občanskou válku
- např. báseň Podzim

4. DUCHOVNÍ = SPIRITUÁLNÍ POEZIE
- navazovali na Březinovu tvorbu
- motivy boha a boží lásky, která je pro všechny

• Jan Zahradníček
- představitel katolických lyriků
- motivy smrti, úzkosti, Boha
- báseň Jaro

5. POEZIE NÁRODNÍHO OHROŽENÍ = POEZIE POLITICKÉHO PATOSU
- autoři reagují na fašismus, na politickou situaci

• Josef Hora: sbírka Domov (1938)
- poezie rodné země, obava o její budoucnost
- b. Zpěv rodné zemi
- kladný vztah k zemi, opěvuje ji, zároveň ji lituje, hovoří o minulosti, vyzývá k obraně vlasti
- minulost plná bojů × země rozkvétající; slavné tradice (refrén), obraz nezdolnosti a nepřetržité kontinuity národa:
”A tak jdem,
mrtví, živí, nezrození,
nekonečné pokolení.
Z bouřných mraků nad světem
stoupáš s námi, ostrov štěstí,
nekonečný život náš,
na němž je nám růst i kvésti,
držet stráž.”
- volný verš

• Josef Hora: lyrickoepická básnická skladba Jan houslista (1939)
- příběh umělce, který se vrací ze světa domů v době, kdy je jeho země ohrožena, prožívá utrpení, kterým osudově prochází jeho země
- inspiroval se při překladu Puškinova Evžena Oněgina Þ upravená oněginská strofa
- výzva k obraně vlasti, myšlenka: je třeba dávat umění své vlasti, nikoli se prodávat do ciziny

• František Halas: sbírka Torzo naděje (1938)
- poezie ve službách společenského zápasu, poezie politického patosu
- obrací se k těm, kteří ztratili naději, vyzývá k odvaze, připomíná husitskou dobu, kdy Češi vítězili nad světem
- b. Praze – tvorba zbavit se nepřátel, výzva k boji s fašismem, symbol – husitská a svatováclavská tradice = posila národního sebevědomí

• Jaroslav Seifert: sbírka Zhasněte světla (1938)
- reakce na mnichovskou zradu, posila národa, výraz naděje; krása jazyka
- b. Píseň o rodné zemi
- oslavuje rodnou zemi; prosté verše, časté opakování motivů (jako v ÚLS), písňový charakter6. POEZIE SAMOTY A VYKOŘENĚNOSTI
- řadí se k introvertní

• Bohuslav Reynek (1892–1971)
- žil v rodném Petrkově a ve francouzském Grenoblu
- sepětí s francouzskou kulturou (manželka – básnířka Suzanne Renaud)
- básník metafyzické a spirituální linie, grafik, překladatel (z francouzštiny, němčiny)
- sbírky: Rybí šupiny (1922; b. Kočky), Rty a zuby (kult rozkladu a zániku, barokní kontrasty zla a dobra; litanický charakter básní, výtvarná barevnost veršů; krása přírodního jevu × poznání zrůdnosti; např. b. Z bolestí člověka)

• Richard Weiner (1884–1937)
- básník samoty a vykořeněnosti, básník osamocení, úzkosti
- prozaik (psychologická próza) – soubor povídek Lítice (1916; zážitky z fronty)
- sbírka Mnoho nocí
- motivy zániku, smrti, noci, tmy, samoty, beznaděje; nemelodický verš
- b. Ve dvou polohách (nemelodický verš, přesahy – slova, která syntakticky patří k sobě, jsou oddělena)
- sbírka Mezopotamie (1930)
- hledání ráje v srdci člověka, hudebnost až eufonie, rým, odstraněna interpunkce
- b. Hlavám hlava padá orlí

- Weiner označován jako ”lichý člověk” literatury (výlučnost, nezakotvenost)
- ovlivnil poezii Jiřího Ortena, Kamila Bednáře i dalších básníků Skupiny 42 (působí v době okupace až do r. 1948)

+ vložit vlastní dílo upravit toto dílo
  Sdílet článek na: Facebook Facebook   MySpace MySpace   Linkuj Linkuj  

Rodinná vánoční trička = skvělý dárek
Střední školy - seznam středních škol
Střední odborné školy - seznam středních odborných škol
Bazar pro maminky - staré i nové oblečení oblečení pro děti.

 Reklama